Využite naše dopravné prostriedky na vašu reklamu

Aktuality

26.11.2014
KOŠICE. Od 1.decembra 2014 dôjde k zmenám na linke č. 12. Zrušená bude vetva 12T. Dôvodom je malý počet prepravovaných cestujúcich na spojoch tejto vetvy.  Kontakt pre médiá:PhDr. Michaela KaraffováVedúca referátu marketingu, reklamy a Public relationsDopravný podnik mesta Košice,...
26.11.2014
KOŠICE. Košický dopravný podnik upozorňuje cestujúcu verejnosť, že v dňoch 27.11. až 7.12.2014 bude upravená trasa linky x7 v smere na Havlíčkovu. Dôvodom sú práce na Grešákovej ulici. Obchádzková trasa povedie cez Timonovu ulicu. Zastávka „Dom umenia“ určená pre linku x7 sa presunie z...
18.11.2014
KOŠICE. Dopravný podnik upozorňuje cestujúcu verejnosť, že počas nepriaznivého počasia a komplikáciách v zjazdnosti môžu byť niektoré zastávky neobsluhované na nevyhnutne potrebný čas. Ten predstavuje dobu, pokiaľ bude priestor na zastávke upravený do zjazdného stavu.Týka sa to týchto zastávok:1....
14.11.2014
KOŠICE. Dopravný podnik pracuje na znížení hlučnosti električkovej dopravy na Južnej triede. V týchto dňoch v tejto časti mesta zabezpečuje brúsenie koľajníc a zároveň bol osadený mazník na mazanie koľajníc.Okrem týchto opatrení bude v celom úseku Južnej triedy znížená rýchlosť maximálne na 40 km/h...
22.10.2014
KOŠICE. Seniorské mestské karty budú mať neobmedzenú platnosť. Ich držitelia – seniori (68 rokov a viac), ich budú môcť využívať s podmienkou, že kartu minimálne raz ročne priložia k čítaciemu zariadeniu. Pokiaľ dôjde k poškodeniu seniorskej karty, jej držiteľ musí za vydanie novej zaplatiť plnú...

Bezpečne, pohodlne, ekologicky