Využite naše dopravné prostriedky na vašu reklamu

Aktuality

18.11.2014
KOŠICE. Dopravný podnik upozorňuje cestujúcu verejnosť, že počas nepriaznivého počasia a komplikáciách v zjazdnosti môžu byť niektoré zastávky neobsluhované na nevyhnutne potrebný čas. Ten predstavuje dobu, pokiaľ bude priestor na zastávke upravený do zjazdného stavu.Týka sa to týchto zastávok:1....
14.11.2014
KOŠICE. Dopravný podnik pracuje na znížení hlučnosti električkovej dopravy na Južnej triede. V týchto dňoch v tejto časti mesta zabezpečuje brúsenie koľajníc a zároveň bol osadený mazník na mazanie koľajníc.Okrem týchto opatrení bude v celom úseku Južnej triedy znížená rýchlosť maximálne na 40 km/h...
22.10.2014
KOŠICE. Seniorské mestské karty budú mať neobmedzenú platnosť. Ich držitelia – seniori (68 rokov a viac), ich budú môcť využívať s podmienkou, že kartu minimálne raz ročne priložia k čítaciemu zariadeniu. Pokiaľ dôjde k poškodeniu seniorskej karty, jej držiteľ musí za vydanie novej zaplatiť plnú...
10.04.2014
KOŠICE. Dopravný podnik mesta Košice vyhovel dôchodcom cestujúcim zadarmo. Stalo sa tak na základe stretnutia primátora mesta Richarda Rašiho so seniormi a ich požiadaviek adresovaných vedeniu DPMK. Platnosť starých BČK kariet, ktorých držitelia majú viac ako 68 rokov, sa z pôvodného termínu 30.6....

Bezpečne, pohodlne, ekologicky