Aktuality

20.01.2016
KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice pripomína cestujúcim, aby si nezabudli skontrolovať  platnosť  mestskej  karty, ktorú využívajú na cestovanie v MHD.  Keďže  DPMK ju v spolupráci s mestom Košice  začal vydávať  1.januára 2013, trojročná doba...
15.01.2016
KOŠICE. Úlohou dopravného podniku  je nielen bezpečná,  ale aj  komfortná preprava cestujúcich.  Jej  nezanedbateľnú časť  tvorí kultúra cestovania, pod  ktorú sa vo veľkej miere podpisuje práve cestujúca verejnosť.  DPMK sa v ostatných dňoch stretáva s...

Bezpečne, pohodlne, ekologicky