Aktuality

09.07.2015
Najčastejšie otázky k dokumentu OSOBITNÉ  USTANOVENIA doplňujúce dokument  „Tarifa DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu“ v prechodnom období  od  1.7.2015  do  31.10.2015  A.  ZMENA  ČASOVEJ  PLATNOSTI  LÍSTKA1. Cestovný...
07.05.2015
KOŠICE. Kvôli začatiu ďalšej etapy rekonštrukcie električkových tratí – modernizácia električkových uzlov, časť Spoločenský pavilón – Bardejovská – dôjde od nedele (10.5.2015) k čiastočnému uzatvoreniu križovatky Tr. SNP – Bardejovská a Bardejovská – Michalovská a k úpravám trás autobusových liniek...

Bezpečne, pohodlne, ekologicky