Aktuality

28.08.2015
KOŠICE. Upozorňujeme cestujúcich, že od 1. septembra 2015 dôjde k zmenám v mestskej hromadnej doprave. Dôvodom je začiatok školského roka a zmena dopravnej situácie spôsobená prebiehajúcou rekonštrukciou.Zmeny v MHD od utorka 1. septembra 2015Linka 17sa rozdelí na 2 vetvy:Vetva 17A...
06.08.2015
KOŠICE. Rekonštrukcia električkových tratí prinesie ďalšie zmeny v MHD. Udeje sa tak kvôli uzatvoreniu cestno-koľajového prejazdu Štúrova – Južná trieda a čiastočnému otvoreniu križovatky Protifašistických bojovníkov – Rooseveltova. Zmeny sa dotknú nasledujúcich liniek:Autobusové linky x6, x7...
24.07.2015
KOŠICE. V súvislosti s pokračovaním prác na rekonštrukcii električkových tratí (uzatvorenie vjazdu do Moyzesovej ulice pri Radnici Starého mesta a plné otvorenie križovatky Kuzmányho – Poštová) dochádza od nedele (26.7.2015) k zmenám v trasách a zastavovaní liniek x7, 19A, 17, 36 a 70.Linka...
17.07.2015
KOŠICE. Od nedele dochádza k zmenám v trasovaní a zastavovaní liniek MHD. Dôvodom je otvorenie cestno-koľajových prejazdov na križovatkách ulíc Kuzmányho – Poštová a Štúrova – Kuzmányho a uzatvorenie cestno-koľajových prejazdov na križovatke Moyzesova – Hviezdoslavova.Linky 12,...
09.07.2015
Najčastejšie otázky k dokumentu OSOBITNÉ  USTANOVENIA doplňujúce dokument  „Tarifa DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu“ v prechodnom období  od  1.7.2015  do  31.10.2015  A.  ZMENA  ČASOVEJ  PLATNOSTI  LÍSTKA1. Cestovný...

Bezpečne, pohodlne, ekologicky