Vybrané ukazovatele

Vybrané ukazovatele za I.-III. štvrťrok 2014

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek46*13*3
  - mesto33*5*2
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)659,7*163,4*25,3
Prepravná rýchlosť v km/hod.17,1214,3115,07
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm8 0652 832708
Počet prepr.osôb v tis. osôb39 67017 3554 195

Poznámka:* - stav počas dlhodobej výluky električkovej trate na Kuzmányho ulici;

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov989/522
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €12 192 698
z rozpočtu VÚC - v €0

 

Vybrané ukazovatele za I. polrok 2014

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek45153
  - mesto3272
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)702,5178,225,3
Prepravná rýchlosť v km/hod.17,1914,2115,07
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm5 2801 943571
Počet prepr.osôb v tis. osôb26 98912 3453 469

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov993/511
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €7 975 262
z rozpočtu VÚC - v €0

 

Vybrané ukazovatele za I. štvrťrok 2014

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek45153
  - mesto3272
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)702,7178,225,3
Prepravná rýchlosť v km/hod.17,2214,0815,06
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm2 604962301
Počet prepr.osôb v tis. osôb13 3406 1711820

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov998/524
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €3 890 318
z rozpočtu VÚC - v €0

Vybrané ukazovatele za rok 2013

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek45153
  - mesto3272
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)702,2178,225,3
Prepravná rýchlosť v km/hod.17,6114,4115,07
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm10 5183 8141 215
Počet prepr.osôb v tis. osôb56 15825 2337 447

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1043/524
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €16 020 000
z rozpočtu VÚC - v €0

Vybrané ukazovatele za I. - III. štvrťrok 2013

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek45153
  - mesto3272
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)700,0178,225,3
Prepravná rýchlosť v km/hod.17,6814,4915,07
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm7 8452 829908
Počet prepr.osôb v tis. osôb41 24918 4635 487

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1045/522
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €12 007 245
z rozpočtu VÚC - v €0

Vybrané ukazovatele za I. polrok 2013

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek46153
  - mesto3372
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)731,3178,225,3
Prepravná rýchlosť v km/hod.17,6514,4715,04
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm5 2871 921619
Počet prepr.osôb v tis. osôb28 77013 0063 891

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1047/527
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €7 994 491
z rozpočtu VÚC - v €0

Vybrané ukazovatele za I. štvrťrok 2013

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek45153
  - mesto3272
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)699,5178,225,3
Prepravná rýchlosť v km/hod.17,6714,5015,02
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm2 609951311
Počet prepr.osôb v tis. osôb14 4666 6092 008

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1049/509
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €3 636 902
z rozpočtu VÚC - v €0

Vybrané ukazovatele za rok 2012

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek45153
  - mesto3272
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)701,4178,125,3
Prepravná rýchlosť v km/hod.17,5314,3714,83
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm10 5693 8201 246
Počet prepr.osôb v tis. osôb54 78724 5417 515

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1075/532
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €16 700 000
z rozpočtu VÚC - v €0

Vybrané ukazovatele za I. polrok 2012

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek45153
  - mesto3272
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)689,9178,125,3
Prepravná rýchlosť v km/hod.17,4814,2914,79
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm5 3181 924629
Počet prepr.osôb v tis. osôb28 22112 6853 904

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1078/533
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €8 487 119
zo štátneho rozpočtu - v €0
z rozpočtu VÚC - v €0

Vybrané ukazovatele za I. štvrťrok 2012

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek44153
  - mesto3172
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)681,2178,125,3
Prepravná rýchlosť v km/hod.17,4614,2614,67
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm2 663968313
Počet prepr.osôb v tis. osôb14 1776 4191 961

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1078/535
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €3 076 736
zo štátneho rozpočtu - v €0
z rozpočtu VÚC - v €0

Vybrané ukazovatele k 31.12.2011

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek44153
  - mesto3172
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)680,4178,025,3
Prepravná rýchlosť v km/hod.18,7617,4015,43
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm10 5903 8411 296
Počet prepr.osôb v tis. osôb56 08025 1318 121

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1105/536
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €15 500 000
zo štátneho rozpočtu - v €0
z rozpočtu VÚC - v €30 982

 

Vybrané ukazovatele za rok 2010

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek45153
  - mesto3272
   - za hranice mesta 100
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)739,7177,025,1
Prepravná rýchlosť v km/hod.18,6714,6414,83
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm11 0273 8321 213
Počet prepr.osôb v tis. osôb58 92125 3787 682

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1126​/545​​
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €16 139 230
zo štátneho rozpočtu - v €0
z rozpočtu VÚC - v €72 910

Vybrané ukazovatele rok 2009

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1129 / 551
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €15 269 203
zo štátneho rozpočtu - v €0
z rozpočtu VÚC - v €53 110

Vybrané ukazovatele za rok 2008

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
Počet liniek - mesto3472
  - Košice - U.S.Steel880
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD743,2177,025,1
Prepravná rýchlosť v km/hod.20,4017,0816,22
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm11 0874 010936
Počet prepr.osôb v tis. osôb62 66127 8546 301
Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1098 /513
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v tis. Sk418 530
zo štátneho rozpočtu - v tis. Sk0
z  fondov EÚ - v tis. Sk4 078(ESF)
z rozpočtu VÚC - v tis. Sk1 500
Vozidlový park:
Typy električiekpočetrok výroby
T3771982-1989
T3mod11984(2000)
KT8D5131986-1991
T6A5291992
KT8D5.RN61989(2003)
Typy autobusov  
Ikarus IK 28022(+6vyr)1990-1995
Karosa B 73218 (+15 CNG)1987 – 1997 (2002 – 2004)
Karosa B 74151991 (2002 – 2004)
Karosa C 74421989 – 1990  (2003)
Ikarus 41561997
Ikarus 435111996-1997
Novoplan C-1231999-2000
Karosa B 932(E)331997-2001
Karosa B 952E112002-2004
Karosa B 941E142000-2001
Solaris SU1232003-2004
Solaris SU1534(+1CNG)2000-2004
Solaris SU1832005
Tedom192007-2008
 Irisbus Citelis 10 2009
Typy trolejbusov  
14TrM7 1999
15Tr(M)20 1993 – 1998