Vybrané ukazovatele

Vybrané ukazovatele za rok 2014

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek46*13*3
  - mesto33*5*2
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)653,0*163,4*25,3
Prepravná rýchlosť v km/hod.16,9614,3415,04
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm11 0713 793851
Počet prepr.osôb v tis. osôb55 20823 6055 055

Poznámka:* - stav počas dlhodobej výluky električkovej trate na Kuzmányho ulici;

Ekonomické ukazovatele:
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov/ vodičov986/518
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €16 670 000

Vybrané ukazovatele za rok 2013

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek45153
  - mesto3272
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)702,2178,225,3
Prepravná rýchlosť v km/hod.17,6114,4115,07
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm10 5183 8141 215
Počet prepr.osôb v tis. osôb56 15825 2337 447

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1043/524
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €16 020 000
z rozpočtu VÚC - v €0

Vybrané ukazovatele za rok 2012

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek45153
  - mesto3272
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)701,4178,125,3
Prepravná rýchlosť v km/hod.17,5314,3714,83
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm10 5693 8201 246
Počet prepr.osôb v tis. osôb54 78724 5417 515

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1075/532
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €16 700 000
z rozpočtu VÚC - v €0

Vybrané ukazovatele za rok 2011

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek44153
  - mesto3172
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)680,4178,025,3
Prepravná rýchlosť v km/hod.18,7617,4015,43
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm10 5903 8411 296
Počet prepr.osôb v tis. osôb56 08025 1318 121

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1105/536
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €15 500 000
zo štátneho rozpočtu - v €0
z rozpočtu VÚC - v €30 982

Vybrané ukazovatele za rok 2010

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek45153
  - mesto3272
   - za hranice mesta 100
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)739,7177,025,1
Prepravná rýchlosť v km/hod.18,6714,6414,83
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm11 0273 8321 213
Počet prepr.osôb v tis. osôb58 92125 3787 682

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1126​/545​​
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €16 139 230
zo štátneho rozpočtu - v €0
z rozpočtu VÚC - v €72 910

Vybrané ukazovatele rok 2009

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1129 / 551
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €15 269 203
zo štátneho rozpočtu - v €0
z rozpočtu VÚC - v €53 110

Vybrané ukazovatele za rok 2008

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
Počet liniek - mesto3472
  - Košice - U.S.Steel880
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD743,2177,025,1
Prepravná rýchlosť v km/hod.20,4017,0816,22
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm11 0874 010936
Počet prepr.osôb v tis. osôb62 66127 8546 301
Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1098 /513
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v tis. Sk418 530
zo štátneho rozpočtu - v tis. Sk0
z  fondov EÚ - v tis. Sk4 078(ESF)
z rozpočtu VÚC - v tis. Sk1 500
Vozidlový park:
Typy električiekpočetrok výroby
T3771982-1989
T3mod11984(2000)
KT8D5131986-1991
T6A5291992
KT8D5.RN61989(2003)
Typy autobusov  
Ikarus IK 28022(+6vyr)1990-1995
Karosa B 73218 (+15 CNG)1987 – 1997 (2002 – 2004)
Karosa B 74151991 (2002 – 2004)
Karosa C 74421989 – 1990  (2003)
Ikarus 41561997
Ikarus 435111996-1997
Novoplan C-1231999-2000
Karosa B 932(E)331997-2001
Karosa B 952E112002-2004
Karosa B 941E142000-2001
Solaris SU1232003-2004
Solaris SU1534(+1CNG)2000-2004
Solaris SU1832005
Tedom192007-2008
 Irisbus Citelis 10 2009
Typy trolejbusov  
14TrM7 1999
15Tr(M)20 1993 – 1998