Cestovný poriadok linky 30

Platné od 1.10.2022
Pošta 2 Pri hati
Pracovné dni, školský rok
05 35
06 06 36
07 07 37
08 17
09
10
11
12
13
14 17 57
15 37
16 17 57
17 37
Prázdniny
05 35
06 06 36
07 07 37
08 17
09
10
11
12
13
14 17 57
15 37
16 17 57
17 37
x - zastávka na znamenie