Cestovný poriadok linky 30

Platné od 1.10.2022
Pošta 2 Ryba
Pracovné dni, školský rok
05 21 51
06 21 51
07 21
08 01
09
10
11
12
13
14 01 41
15 21
16 01 41
17 21
Prázdniny
05 21 51
06 21 51
07 21
08 01
09
10
11
12
13
14 01 41
15 21
16 01 41
17 21
x - zastávka na znamenie