Parkovanie vozidiel v areáli DPMK, a.s.

Cenník za parkovanie vozidiel v areáli DPMK, a.s.

1 nákladné vozidlo 1 deň 6,64 € bez DPH (20%) (s prívesom, ťahač s návesom a pod.)
Uvedená cena sa počíta aj za každý započatý deň. 

DPH sa uplatňuje v zmysle platného zákona o DPH.

Ceny platné od 1.1.2011

Informácie o ochrane Vašich osobných údajov nájdete na tejto stránke.