kolky

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
obj 12063412081
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.1.2013

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Slovenská pošta, š.p.-poštovné
Poštová 18
04221 Košice
IČO:
17056420
Celková hodnota:
-33000.00 EUR s DPH