BČK

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
obj 130634424
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.3.2013

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
EMtest-SK, s.r.o.
Jašíkova 2
82103 Bratislava
IČO:
35741236
Celková hodnota:
-49900.00 EUR bez DPH