Vrátená platba za trakciu.

Typ dokladu:
Faktúra
Číslo faktúry:
Dobropis 7200125294
Dátum doručenia faktúry:
14.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO:
36211222
Celková hodnota:
-51824.23 EUR s DPH