k fa 51141998-storno úroku z omeškania

Typ dokladu:
Faktúra
Číslo faktúry:
DBP7800005335
Dátum doručenia faktúry:
20.7.2015

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
04291 Košice
IČO:
44483767
Celková hodnota:
-6173.79 EUR s DPH