Cenník prenájmu stĺpov verejného osvetlenia

Cenník prenájmu stĺpov verejného osvetlenia a trakčného vedenia v meste Košice pre umiestnenie informačno-navádzacieho systému

 

Prenájom

 

 

Položka

Cena v € bez DPH/mesiac

TV

VO

A

B

A

B

C

Nájom plochy stožiarov pre tabule FLEX

(plast, hliník, svetelný nosič)

24,20

23,08

18,50

17,70

 

9,89

 

 

 

Položka

Cena v € bez DPH

Deň

1 mes.

6 mes.

12 mes.

Nájom nosiča Horizont

1,11

29,69

140,45

220,76

Nájom Kartónového nosiča

0,18

 

 

 

 

 

Položka

Cena v € bez DPH

1 mesiac

6 mesiacov

12 mesiacov

VO

VO

VO

A

B

A

B

A

B

Nájom plochy stožiarov pre nosič VLAJKA

36,65

25,66

197,92

138,54

329,87

230,90

Nájom držiakov VLAJKA

1,84

1,84

11,00

11,00

21,99

21,99

 

Predaj

Položka

Cena v € bez DPH

Informačná tabuľa FLEX jednostranná (plast)

58,64 €

Informačná tabuľa FLEX obojstranná (plast)

98,95 €

 

Montáž/Demontáž/Výmena/Čistenie zariadení

Položka

Cena v € bez DPH/ks

Montáž/Demontáž hliníkovej tabule FLEX

18,58 €

Montáž/Demontáž plastovej tabule FLEX

18,33 €

Montáž/Demontáž svetelnej tabule

21,99 €

Výmena hliníkovej tabule FLEX

18,57 €

Výmena plastovej tabule FLEX

16,50 €

Montáž/Demontáž nosiča HORIZONT

18,57 €

Výmena plagátu HORIZONT

1,46 €

Demontáž/Montáž nosiča VLAJKA

21,99 €

Výmena motívu VLAJKA

14,66 €

Montáž/Demontáž ostatných komponentov

7,32 €

Čistenie zariadení

5,50 €

 

Ostatné úkony

Položka

Cena v € bez DPH

Zabezpečenie legislatívy (DI PZ, stavebné rozhodnutie)*

36,65 €/1 nosič

*V cene nie je zahrnutý poplatok za vydanie staveného rozhodnutia.

 

Kategorizácia ulíc

A

B

C

Alejová

Americká trieda

Ostatné ulice

Bačíkova

Bottova

Ulica na sídliskách

Hlinkova

Červený rak

Sadové stĺpy (do 6 m)

Hviezdoslavova

ČSLA

 

Jantárová

Dopravná

 

Južná trieda

Festivalové nám.

 

Komenského

Gemerská

 

Kuzmányho

Gorkého

 

Moldavská

Herlianska

 

Moyzesova

Južné nábrežie

 

Nám. MMM

Kasárenské nám.

 

Nám. osloboditeľov

Kováčska

 

Nižné Kapustníky

Krmanova

 

Prešovská

Ľavobrežná

 

Rastislavova

Letná

 

Štefánikova

Masarykova

 

Štúrova

Moskovská

 

Toryská

Národná trieda

 

Tr. SNP

Palackého

 

Ul. osloboditeľov

Pod furčou

 

Watsonova

Popradská

 

 

Pri myslavskom potoku

 

 

Pri prachárni

 

 

Priemyselná

 

 

Protifašistických bojovníkov

 

 

Puškinova

 

 

Rooseveltova

 

 

Sečovská

 

 

Senný trh

 

 

Severné nábrežie

 

 

Slanecká

 

 

Staničné námestie

 

 

Svätoplukova

 

 

Továrenská

 

 

Tr. KVP

 

 

Tr. Ludvíka Svobodu

 

 

Zimná

 

 

Žižková