Odpredaj trolejbusov - 7 ks

Typ dokladu:
Zmluva
Číslo zmluvy:
147/2017
Dátum podpisu zmluvy:
3.4.2017
Dátum účinnosti:
4.4.2017
Dátum platnosti od:
3.4.2017

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
"MISAVI"SPÓLKA Z OGRANICZONA
Klonowicza 4 M1
37-700 PRZEMYŚL
IČO:
180605752
Celková hodnota:
43000.00 EUR jednorázovo bez DPH