Vybrané ukazovatele

Vybrané ukazovatele za rok 2021

Prevádzkové údaje

 

Autobusy

Električky

Trolejbusy*

Počet liniek spolu (stav k 31.12.2020)

50

15

0

z toho:

- mesto

 

33

 

8

 

0

 za hranice mesta

0

0

0

- Košice, U. S. Steel

10

7

0

 - nočné

7

0

0

Dĺžka liniek MHD (km)

682,8

178,0

0

Prepravná rýchlosť v km/hod.

17,51

13,78

0

Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm

11 554

3 115

0

Počet prepr. osôb v tis. osôb

37 115

15 779

0

Poznámky:   * - z prevádzkových dôvodov od 1.2.2015 nepremávajú, čiastočne, resp. symbolicky prevádzkovaná jedna linka v niektorých mesiacoch, cca jeden krát za týždeň pod názvom "dobrý trolejbus" naposledy v roku 2022.

 

                                              Ekonomické ukazovatele:

Priemerný počet zamestnancov / vodičov                                                                                                                 982/529

Príspevok na krytie strát v MHD z rozpočtu mesta Košice  -v €                                                                              24 275 336

Doplatok príspevku na úhradu straty za minulé roky – v €                                                                                      2 817 082

Dotácia na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Košice -v €                                                                                 75 214

 

Vybrané ukazovatele za rok 2020

Prevádzkové údaje

 

Autobusy

Električky

Trolejbusy*

Počet liniek spolu (stav k 31.12.2020)

50

15

1

z toho:

- mesto

 

33

 

8

 

1

 za hranice mesta

0

0

-

- Košice, U. S. Steel

10

7

-

 - nočné

7

0

-

Dĺžka liniek MHD (km)

684,7

178,0

5,8

Prepravná rýchlosť v km/hod.

17,48

14,14

-

Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm

11 341

3 220

1

Počet prepr. osôb v tis. osôb

41 148

18 602

6

Poznámky:   * - z prevádzkových dôvodov od 1.2.2015 nepremávajú, čiastočne, resp. symbolicky prevádzkovaná jedna linka v niektorých mesiacoch, cca jeden krát za týždeň pod názvom "dobrý trolejbus".

 

                                              Ekonomické ukazovatele:

Priemerný počet zamestnancov / vodičov                                                                                                                 984/531

Príspevok na krytie strát v MHD z rozpočtu mesta Košice  -v €                                                                              21 600 000

Dotácia na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Košice -v €                                                                                 72 321

 

Vybrané ukazovatele za rok 2019

Prevádzkové údaje

 

Autobusy

Električky

Trolejbusy*

Počet liniek spolu (stav k 31.12.2019)

49

15

1

z toho:

- mesto

 

32

 

7

 

1

 za hranice mesta

0

0

-

- Košice, U. S. Steel

10

8

-

 - nočné

7

0

-

Dĺžka liniek MHD (km)

681,4

178,0

5,8

Prepravná rýchlosť v km/hod.

17,54

14,18

-

Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm

11 961

3 439

4

Počet prepr. osôb v tis. osôb

56 794

25 847

15

Poznámky:   * - z prevádzkových dôvodov od 1.2.2015 nepremávajú, čiastočne, resp. symbolicky prevádzkovaná jedna linka v niektorých mesiacoch, cca jeden krát za týždeň pod názvom "dobrý trolejbus".

 

                                              Ekonomické ukazovatele:

Priemerný počet zamestnancov / vodičov                                                                                                                 964/524

Príspevok na krytie strát v MHD z rozpočtu mesta Košice  -v €                                                                              20 700 000

Dotácia na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Košice -v €                                                                                 69 580

 

Vybrané ukazovatele za rok 2018

Prevádzkové údaje

 

Autobusy

Električky

Trolejbusy*

Počet liniek spolu (stav k 31.12.2018)

49

15

-

z toho:

- mesto

 

32

 

7

 

-

 za hranice mesta

0

0

-

- Košice, U. S. Steel

10

8

-

 - nočné

7

0

-

Dĺžka liniek MHD (km)

678,2

178,0

-

Prepravná rýchlosť v km/hod.

17,72

13,72

-

Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm

12 743

2 726

-

Počet prepr. osôb v tis. osôb

60 550

21 453

-

Poznámky:   * - z prevádzkových dôvodov od 1.2.2015 nepremávajú

                                                                Ekonomické ukazovatele:

Priemerný počet zamestnancov / vodičov                                                                                                                 958/530

 

Príspevok na krytie strát v MHD z rozpočtu mesta Košice  -v €                                                                             19 176 076

 

Dotácia na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Košice -v €                                                                                 336 000

 

 

Vybrané ukazovatele za rok 2017

Prevádzkové údaje
  autobusy električky* trolejbusy**
 Počet liniek (stav k 31.12.2017) 50 13 0
  - mesto 33 6 0
   - za hranice mesta 0 0 0
  - Košice - U.S.Steel 10 7 0
  - nočné 7 0 0
Dĺžka liniek MHD(km) (stav k 31.12.2017) 670,2 151,0 0
Prepravná rýchlosť v km/hod. 17,51 13,11 0
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm 12 446 2 281 0
Počet prepr.osôb v tis. osôb 63 372 19 168 0

Poznámka:

*- stav počas výluky električkovej trate na Triede SNP;

** - z prevádzkových dôvodov od 1.2.2015 nepremávajú;

Ekonomické ukazovatele:
Priemerný počet zamestnancov/ vodičov 923/511
Príspevok na krytie strát v MHD z rozpočtu mesta KE  - v € 17 910 173
Dotácia na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta KE  -v €                                          310 000

 

Vybrané ukazovatele za rok 2016

Prevádzkové údaje
  autobusy električky* trolejbusy**
 Počet liniek (stav k 31.12.2016) 49 14 0
  - mesto 32 7 0
   - za hranice mesta 0 0 0
  - Košice - U.S.Steel 10 7 0
  - nočné 7 0 0
Dĺžka liniek MHD(km) (stav k 31.12.2016) 666,0 161,7 0
Prepravná rýchlosť v km/hod. 17,27 14,09 0
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm 11 728 3 097 0
Počet prepr.osôb v tis. osôb 58 222 24 922 0

Poznámka:

*- stav počas výluky električkovej trate na Zimnej ulici;

** - z prevádzkových dôvodov od 1.2.2015 nepremávajú;

Ekonomické ukazovatele:
Priemerný počet zamestnancov/ vodičov 927/518
Príspevok na krytie strát v MHD z rozpočtu mesta KE  - v € 17 620 000
Dotácia na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta KE  -v €                                          30 000

Vybrané ukazovatele za rok 2015

Prevádzkové údaje
  autobusy električky trolejbusy*
 Počet liniek (stav k 31.12.2015) 46 15 0
  - mesto 32 7 0
   - za hranice mesta 0 0 0
  - Košice - U.S.Steel 10 8 0
  - nočné 4 0 0
Dĺžka liniek MHD(km) (stav k 31.12.2015) 679,1 178,2 0
Prepravná rýchlosť v km/hod. 17,15 14,75 0
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm 12 906 2 060 53
Počet prepr.osôb v tis. osôb 63 078 16 982 286

Poznámka:* - z prevádzkových dôvodov od 1.2.2015 nepremáva;

Ekonomické ukazovatele:
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov/ vodičov 959/531
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v € 17 750 000

Vybrané ukazovatele za rok 2014

Prevádzkové údaje
  autobusy električky trolejbusy
 Počet liniek 46* 13* 3
  - mesto 33* 5* 2
   - za hranice mesta 0 0 0
  - Košice - U.S.Steel 10 8 0
  - nočné 3 0 1
Dĺžka liniek MHD(km) 653,0* 163,4* 25,3
Prepravná rýchlosť v km/hod. 16,96 14,34 15,04
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm 11 071 3 793 851
Počet prepr.osôb v tis. osôb 55 208 23 605 5 055

Poznámka:* - stav počas dlhodobej výluky električkovej trate na Kuzmányho ulici;

Ekonomické ukazovatele:
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov/ vodičov 986/518
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v € 16 670 000

Vybrané ukazovatele za rok 2013

Prevádzkové údaje
  autobusy električky trolejbusy
 Počet liniek 45 15 3
  - mesto 32 7 2
   - za hranice mesta 0 0 0
  - Košice - U.S.Steel 10 8 0
  - nočné 3 0 1
Dĺžka liniek MHD(km) 702,2 178,2 25,3
Prepravná rýchlosť v km/hod. 17,61 14,41 15,07
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm 10 518 3 814 1 215
Počet prepr.osôb v tis. osôb 56 158 25 233 7 447

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov 1043/524
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v € 16 020 000
z rozpočtu VÚC - v € 0

Vybrané ukazovatele za rok 2012

Prevádzkové údaje
  autobusy električky trolejbusy
 Počet liniek 45 15 3
  - mesto 32 7 2
   - za hranice mesta 0 0 0
  - Košice - U.S.Steel 10 8 0
  - nočné 3 0 1
Dĺžka liniek MHD(km) 701,4 178,1 25,3
Prepravná rýchlosť v km/hod. 17,53 14,37 14,83
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm 10 569 3 820 1 246
Počet prepr.osôb v tis. osôb 54 787 24 541 7 515

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov 1075/532
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v € 16 700 000
z rozpočtu VÚC - v € 0

Vybrané ukazovatele za rok 2011

Prevádzkové údaje
  autobusy električky trolejbusy
 Počet liniek 44 15 3
  - mesto 31 7 2
   - za hranice mesta 0 0 0
  - Košice - U.S.Steel 10 8 0
  - nočné 3 0 1
Dĺžka liniek MHD(km) 680,4 178,0 25,3
Prepravná rýchlosť v km/hod. 18,76 17,40 15,43
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm 10 590 3 841 1 296
Počet prepr.osôb v tis. osôb 56 080 25 131 8 121

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov 1105/536
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v € 15 500 000
zo štátneho rozpočtu - v € 0
z rozpočtu VÚC - v € 30 982

Vybrané ukazovatele za rok 2010

Prevádzkové údaje
  autobusy električky trolejbusy
 Počet liniek 45 15 3
  - mesto 32 7 2
   - za hranice mesta  1 0 0
  - Košice - U.S.Steel 10 8 0
  - nočné 3 0 1
Dĺžka liniek MHD(km) 739,7 177,0 25,1
Prepravná rýchlosť v km/hod. 18,67 14,64 14,83
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm 11 027 3 832 1 213
Počet prepr.osôb v tis. osôb 58 921 25 378 7 682

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov 1126​/545​​
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v € 16 139 230
zo štátneho rozpočtu - v € 0
z rozpočtu VÚC - v € 72 910

 

Vybrané ukazovatele rok 2009

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov 1129 / 551
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v € 15 269 203
zo štátneho rozpočtu - v € 0
z rozpočtu VÚC - v € 53 110

Vybrané ukazovatele za rok 2008

Prevádzkové údaje
  autobusy električky trolejbusy
Počet liniek - mesto 34 7 2
  - Košice - U.S.Steel 8 8 0
  - nočné 3 0 1
Dĺžka liniek MHD 743,2 177,0 25,1
Prepravná rýchlosť v km/hod. 20,40 17,08 16,22
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm 11 087 4 010 936
Počet prepr.osôb v tis. osôb 62 661 27 854 6 301
Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov 1098 /513
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v tis. Sk 418 530
zo štátneho rozpočtu - v tis. Sk 0
z  fondov EÚ - v tis. Sk 4 078(ESF)
z rozpočtu VÚC - v tis. Sk 1 500
Vozidlový park:
Typy električiek počet rok výroby
T3 77 1982-1989
T3mod 1 1984(2000)
KT8D5 13 1986-1991
T6A5 29 1992
KT8D5.RN 6 1989(2003)
Typy autobusov    
Ikarus IK 280 22(+6vyr) 1990-1995
Karosa B 732 18 (+15 CNG) 1987 – 1997 (2002 – 2004)
Karosa B 741 5 1991 (2002 – 2004)
Karosa C 744 2 1989 – 1990  (2003)
Ikarus 415 6 1997
Ikarus 435 11 1996-1997
Novoplan C-12 3 1999-2000
Karosa B 932(E) 33 1997-2001
Karosa B 952E 11 2002-2004
Karosa B 941E 14 2000-2001
Solaris SU12 3 2003-2004
Solaris SU15 34(+1CNG) 2000-2004
Solaris SU18 3 2005
Tedom 19 2007-2008
 Irisbus Citelis  10  2009
Typy trolejbusov    
14TrM 7  1999
15Tr(M) 20  1993 – 1998