Vybrané ukazovatele

Vybrané ukazovatele za rok 2023

Prevádzkové údaje

 

Autobusy

Električky

Trolejbusy*

Počet liniek spolu (stav k 31.12.2022)

52

16

0

z toho:

- mesto

 

35

 

8

 

0

 za hranice mesta

0

0

0

- Košice, U. S. Steel

10

8

0

 - nočné

7

0

0

Dĺžka liniek MHD (km)

708,8

185,4

0

Prepravná rýchlosť v km/hod.

17,13

13,87

0

Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm

11 054

2 917

0

Počet prepr. osôb v tis. osôb

52 476

22 487

0

Poznámky:   * - z prevádzkových dôvodov od 1.2.2015 nepremávajú, čiastočne, resp. symbolicky prevádzkovaná jedna linka v niektorých mesiacoch, cca jeden krát za týždeň pod názvom "dobrý trolejbus" naposledy v roku 2022.

 

                                              Ekonomické ukazovatele:

Priemerný počet zamestnancov / vodičov                                                                                                                 985/514

 

Príspevok na krytie strát v MHD z rozpočtu mesta Košice  -v €                                                                              29 511 683

 
Doplatok príspevku na úhradu straty za minulé roky – v €                                                                                      3 045 317 

Dotácia na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Košice -v €                                                                                 990 882

 

 

Vybrané ukazovatele za rok 2022

Prevádzkové údaje

 

Autobusy

Električky

Trolejbusy*

Počet liniek spolu (stav k 31.12.2022)

53

16

0

z toho:

- mesto

 

36

 

8

 

0

 za hranice mesta

0

0

0

- Košice, U. S. Steel

10

8

0

 - nočné

7

0

0

Dĺžka liniek MHD (km)

722,0

185,4

0

Prepravná rýchlosť v km/hod.

17,54

14,47

0

Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm

11 802

3 126

0

Počet prepr. osôb v tis. osôb

48 088

20 550

0

Poznámky:   * - z prevádzkových dôvodov od 1.2.2015 nepremávajú, čiastočne, resp. symbolicky prevádzkovaná jedna linka v niektorých mesiacoch, cca jeden krát za týždeň pod názvom "dobrý trolejbus" naposledy v roku 2022.

 

                                              Ekonomické ukazovatele:

Priemerný počet zamestnancov / vodičov                                                                                                                 988/525

 

Príspevok na krytie strát v MHD z rozpočtu mesta Košice  -v €                                                                              26 580 388

 
Doplatok príspevku na úhradu straty za minulé roky – v €                                                                                      3 442 981 

Dotácia na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Košice -v €                                                                                 557 230

 

 

Vybrané ukazovatele za rok 2021

Prevádzkové údaje

 

Autobusy

Električky

Trolejbusy*

Počet liniek spolu (stav k 31.12.2020)

50

15

0

z toho:

- mesto

 

33

 

8

 

0

 za hranice mesta

0

0

0

- Košice, U. S. Steel

10

7

0

 - nočné

7

0

0

Dĺžka liniek MHD (km)

682,8

178,0

0

Prepravná rýchlosť v km/hod.

17,51

13,78

0

Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm

11 554

3 115

0

Počet prepr. osôb v tis. osôb

37 115

15 779

0

Poznámky:   * - z prevádzkových dôvodov od 1.2.2015 nepremávajú, čiastočne, resp. symbolicky prevádzkovaná jedna linka v niektorých mesiacoch, cca jeden krát za týždeň pod názvom "dobrý trolejbus" naposledy v roku 2022.

 

                                              Ekonomické ukazovatele:

Priemerný počet zamestnancov / vodičov                                                                                                                 982/529

 

Príspevok na krytie strát v MHD z rozpočtu mesta Košice  -v €                                                                              24 275 336

 
Doplatok príspevku na úhradu straty za minulé roky – v €                                                                                      2 817 082 

Dotácia na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Košice -v €                                                                                 75 214

 

 

Vybrané ukazovatele za rok 2020

Prevádzkové údaje

 

Autobusy

Električky

Trolejbusy*

Počet liniek spolu (stav k 31.12.2020)

50

15

1

z toho:

- mesto

 

33

 

8

 

1

 za hranice mesta

0

0

-

- Košice, U. S. Steel

10

7

-

 - nočné

7

0

-

Dĺžka liniek MHD (km)

684,7

178,0

5,8

Prepravná rýchlosť v km/hod.

17,48

14,14

-

Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm

11 341

3 220

1

Počet prepr. osôb v tis. osôb

41 148

18 602

6

Poznámky:   * - z prevádzkových dôvodov od 1.2.2015 nepremávajú, čiastočne, resp. symbolicky prevádzkovaná jedna linka v niektorých mesiacoch, cca jeden krát za týždeň pod názvom "dobrý trolejbus".

 

                                              Ekonomické ukazovatele:

Priemerný počet zamestnancov / vodičov                                                                                                                 984/531

 

Príspevok na krytie strát v MHD z rozpočtu mesta Košice  -v €                                                                              21 600 000

 

Dotácia na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Košice -v €                                                                                 72 321

 

 

Vybrané ukazovatele za rok 2019

Prevádzkové údaje

 

Autobusy

Električky

Trolejbusy*

Počet liniek spolu (stav k 31.12.2019)

49

15

1

z toho:

- mesto

 

32

 

7

 

1

 za hranice mesta

0

0

-

- Košice, U. S. Steel

10

8

-

 - nočné

7

0

-

Dĺžka liniek MHD (km)

681,4

178,0

5,8

Prepravná rýchlosť v km/hod.

17,54

14,18

-

Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm

11 961

3 439

4

Počet prepr. osôb v tis. osôb

56 794

25 847

15

Poznámky:   * - z prevádzkových dôvodov od 1.2.2015 nepremávajú, čiastočne, resp. symbolicky prevádzkovaná jedna linka v niektorých mesiacoch, cca jeden krát za týždeň pod názvom "dobrý trolejbus".

 

                                              Ekonomické ukazovatele:

Priemerný počet zamestnancov / vodičov                                                                                                                 964/524

 

Príspevok na krytie strát v MHD z rozpočtu mesta Košice  -v €                                                                              20 700 000

 

Dotácia na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Košice -v €                                                                                 69 580

 

 

Vybrané ukazovatele za rok 2018

Prevádzkové údaje

 

Autobusy

Električky

Trolejbusy*

Počet liniek spolu (stav k 31.12.2018)

49

15

-

z toho:

- mesto

 

32

 

7

 

-

 za hranice mesta

0

0

-

- Košice, U. S. Steel

10

8

-

 - nočné

7

0

-

Dĺžka liniek MHD (km)

678,2

178,0

-

Prepravná rýchlosť v km/hod.

17,72

13,72

-

Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm

12 743

2 726

-

Počet prepr. osôb v tis. osôb

60 550

21 453

-

Poznámky:   * - z prevádzkových dôvodov od 1.2.2015 nepremávajú

                                                                Ekonomické ukazovatele:

Priemerný počet zamestnancov / vodičov                                                                                                                 958/530

 

Príspevok na krytie strát v MHD z rozpočtu mesta Košice  -v €                                                                             19 176 076

 

Dotácia na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Košice -v €                                                                                 336 000

 

 

Vybrané ukazovatele za rok 2017

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričky*trolejbusy**
 Počet liniek (stav k 31.12.2017)50130
  - mesto3360
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1070
  - nočné700
Dĺžka liniek MHD(km) (stav k 31.12.2017)670,2151,00
Prepravná rýchlosť v km/hod.17,5113,110
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm12 4462 2810
Počet prepr.osôb v tis. osôb63 37219 1680

Poznámka:

*- stav počas výluky električkovej trate na Triede SNP;

** - z prevádzkových dôvodov od 1.2.2015 nepremávajú;

Ekonomické ukazovatele:
Priemerný počet zamestnancov/ vodičov923/511
Príspevok na krytie strát v MHD z rozpočtu mesta KE  - v €17 910 173
Dotácia na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta KE  -v €                                         310 000

 

Vybrané ukazovatele za rok 2016

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričky*trolejbusy**
 Počet liniek (stav k 31.12.2016)49140
  - mesto3270
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1070
  - nočné700
Dĺžka liniek MHD(km) (stav k 31.12.2016)666,0161,70
Prepravná rýchlosť v km/hod.17,2714,090
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm11 7283 0970
Počet prepr.osôb v tis. osôb58 22224 9220

Poznámka:

*- stav počas výluky električkovej trate na Zimnej ulici;

** - z prevádzkových dôvodov od 1.2.2015 nepremávajú;

Ekonomické ukazovatele:
Priemerný počet zamestnancov/ vodičov927/518
Príspevok na krytie strát v MHD z rozpočtu mesta KE  - v €17 620 000
Dotácia na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta KE  -v €                                         30 000

Vybrané ukazovatele za rok 2015

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy*
 Počet liniek (stav k 31.12.2015)46150
  - mesto3270
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné400
Dĺžka liniek MHD(km) (stav k 31.12.2015)679,1178,20
Prepravná rýchlosť v km/hod.17,1514,750
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm12 9062 06053
Počet prepr.osôb v tis. osôb63 07816 982286

Poznámka:* - z prevádzkových dôvodov od 1.2.2015 nepremáva;

Ekonomické ukazovatele:
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov/ vodičov959/531
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €17 750 000

Vybrané ukazovatele za rok 2014

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek46*13*3
  - mesto33*5*2
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)653,0*163,4*25,3
Prepravná rýchlosť v km/hod.16,9614,3415,04
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm11 0713 793851
Počet prepr.osôb v tis. osôb55 20823 6055 055

Poznámka:* - stav počas dlhodobej výluky električkovej trate na Kuzmányho ulici;

Ekonomické ukazovatele:
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov/ vodičov986/518
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €16 670 000

Vybrané ukazovatele za rok 2013

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek45153
  - mesto3272
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)702,2178,225,3
Prepravná rýchlosť v km/hod.17,6114,4115,07
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm10 5183 8141 215
Počet prepr.osôb v tis. osôb56 15825 2337 447

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1043/524
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €16 020 000
z rozpočtu VÚC - v €0

Vybrané ukazovatele za rok 2012

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek45153
  - mesto3272
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)701,4178,125,3
Prepravná rýchlosť v km/hod.17,5314,3714,83
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm10 5693 8201 246
Počet prepr.osôb v tis. osôb54 78724 5417 515

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1075/532
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €16 700 000
z rozpočtu VÚC - v €0

Vybrané ukazovatele za rok 2011

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek44153
  - mesto3172
   - za hranice mesta000
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)680,4178,025,3
Prepravná rýchlosť v km/hod.18,7617,4015,43
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm10 5903 8411 296
Počet prepr.osôb v tis. osôb56 08025 1318 121

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1105/536
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €15 500 000
zo štátneho rozpočtu - v €0
z rozpočtu VÚC - v €30 982

Vybrané ukazovatele za rok 2010

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
 Počet liniek45153
  - mesto3272
   - za hranice mesta 100
  - Košice - U.S.Steel1080
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD(km)739,7177,025,1
Prepravná rýchlosť v km/hod.18,6714,6414,83
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm11 0273 8321 213
Počet prepr.osôb v tis. osôb58 92125 3787 682

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1126​/545​​
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €16 139 230
zo štátneho rozpočtu - v €0
z rozpočtu VÚC - v €72 910

 

Vybrané ukazovatele rok 2009

 

Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1129 / 551
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v €15 269 203
zo štátneho rozpočtu - v €0
z rozpočtu VÚC - v €53 110

Vybrané ukazovatele za rok 2008

Prevádzkové údaje
 autobusyelektričkytrolejbusy
Počet liniek - mesto3472
  - Košice - U.S.Steel880
  - nočné301
Dĺžka liniek MHD743,2177,025,1
Prepravná rýchlosť v km/hod.20,4017,0816,22
Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm11 0874 010936
Počet prepr.osôb v tis. osôb62 66127 8546 301
Ekonomické ukazovatele:
Počet zamestnancov/ vodičov1098 /513
Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v tis. Sk418 530
zo štátneho rozpočtu - v tis. Sk0
z  fondov EÚ - v tis. Sk4 078(ESF)
z rozpočtu VÚC - v tis. Sk1 500
Vozidlový park:
Typy električiekpočetrok výroby
T3771982-1989
T3mod11984(2000)
KT8D5131986-1991
T6A5291992
KT8D5.RN61989(2003)
Typy autobusov  
Ikarus IK 28022(+6vyr)1990-1995
Karosa B 73218 (+15 CNG)1987 – 1997 (2002 – 2004)
Karosa B 74151991 (2002 – 2004)
Karosa C 74421989 – 1990  (2003)
Ikarus 41561997
Ikarus 435111996-1997
Novoplan C-1231999-2000
Karosa B 932(E)331997-2001
Karosa B 952E112002-2004
Karosa B 941E142000-2001
Solaris SU1232003-2004
Solaris SU1534(+1CNG)2000-2004
Solaris SU1832005
Tedom192007-2008
 Irisbus Citelis 10 2009
Typy trolejbusov  
14TrM7 1999
15Tr(M)20 1993 – 1998