Študentské linky

Od 21. septembra 2014 "študentské" linky 5 a 57 premávajú v čase zvýšených prepravných nárokov študentov po príchode vybraných vlakov (viď nižšie) a po zohľadnení ich meškania v nedeľu, resp. počas sviatkov pred pracovným dňom nasledovne:

Spojenie Staničného námestia s internátmi na Luníku VIII zabezpečí linka 5 s odchodmi po príchode určených rýchlikov a bezprostredne po presune cestujúcich na nástupište.

Zastávky linky 5: Staničné námestie – Senný trh – Námestie osloboditeľov – Dom umenia – Zimný štadión – Idanská – SOŠ automobilová - Moldavská, obchodné centrá – OC Optima a späť.

Spojenie Staničného námestia s internátmi na Medickej zabezpečí linka 57  s odchodmi po príchode určených rýchlikov a bezprostredne po presune cestujúcich na nástupište.

Zastávky linky 57: Staničné námestie – Námestie Maratónu mieru – Považská – Nová nemocnica – Botanická záhrada.

 
Názov vlaku (trasa) Plánovaný príchod
IC 523 zo smeru | from Bratislava, Žilina 16:44
REX 912 Slanec zo smeru | from Humenné 16:59
R 607 Andrea Shop.sk zo smeru | from Bratislava, Žilina 17:53
R 813 Gemeran zo smeru | from Bratislava, Zvolen 18:37
REX 1914 Poloniny zo smeru | from Humenné 18:59
R 609 Spišan zo smeru | from Bratislava, Žilina 19:53
R 17935 Novohrad zo smeru | from  Zvolen 20:37
IC 45 zo smeru | from Wien, Bratislava, Žilina 20:42
EN 442 Bohemia zo smeru | from Humenné 21:17
R 800 Poľana zo smeru | from Prešov 21 :40
R 611 Fixinela zo smeru | from Bratislava, Žilina 21:53
R 815 Slatina zo smeru | from Bratislava, Zvolen 22:35
IC 525 zo smeru | from Bratislava, Žilina 22:48

Premávka je zabezpečená iba v dňoch (ak nie je osobitným pokynom určené inak):

15; 22.;  29. september 2019
6.;  13.;  20.; 27.  október 2019
3.;  10;  17.;  24. november 2019
1.;  8;  15.  december 2019
12.;  19.;  26.  január 2020
2.;  9.;  16.;  23.  február 2020
1.;  8.;  15.;  22;  29. marec 2020
5.;  19.;  26 apríl 2020
3.;  10.;  17.;  24.; 31. máj 2020
7.;  14.;  21;  28.  jún 2020​​​​​​​