Študentské linky

Od 21. septembra 2014 "študentské" linky 5 a 57 premávajú v čase zvýšených prepravných nárokov študentov po príchode vybraných vlakov (viď nižšie) a po zohľadnení ich meškania v nedeľu, resp. počas sviatkov pred pracovným dňom nasledovne:

Spojenie Staničného námestia s internátmi na Luníku VIII zabezpečí linka 5 s odchodmi po príchode určených rýchlikov a bezprostredne po presune cestujúcich na nástupište.

Zastávky linky 5: Staničné námestie – Senný trh – Námestie osloboditeľov – Dom umenia – Zimný štadión – Idanská – SOŠ automobilová - Moldavská, obchodné centrá – OC Optima a späť.

Spojenie Staničného námestia s internátmi na Medickej zabezpečí linka 57  s odchodmi po príchode určených rýchlikov a bezprostredne po presune cestujúcich na nástupište.

Zastávky linky 57: Staničné námestie – Námestie Maratónu mieru – Považská – Nová nemocnica – Botanická záhrada.

 
Názov vlaku (trasa) Plánovaný príchod
IC 523 zo smeru | from Bratislava, Žilina 16:44
REX 912 Slanec zo smeru | from Humenné 16:59
R 607 Fixinela zo smeru | from Bratislava, Žilina 17:52
Os 8818 zo smeru | from Čierna nad Tisou 17:54
R 935 Domica zo smeru | from Zvolen 18:37
REX 914 Poloniny zo smeru | from Humenné 18:59
R 609 Spišan zo smeru | from Bratislava, Žilina 19:52
IC 513 zo smeru | from Bratislava, Žilina 20:29
R 422 Bohemia zo smeru | from Humenné 21:28
R611 Intersport zo smeru | from Bratislava, Žilina 21:52
Os 8822 zo smeru | from Čierna nad Tisou 21:54
R 800 Poľana zo smeru | from Prešov 21:58
R 937 Kras zo smeru | from Zvolen 22:37
IC 525 zo smeru | from Bratislava, Žilina 22:50

Premávka bude zabezpečená iba v dňoch:

18., 25. september 2016

2., 9., 16., 23., 30. október 2016

6., 13., 20., 27. november 2016

4., 11. december 2016

8., 15., 22., 29. január 2017

5., 12., 19., 26. február 2017

5., 12., 19., 26., marec 2017

2., 9., 17., 23. apríl 2017

1., 8., 14., 21., 28. máj 2017

4., 11., 18., 25. jún 2017