Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

03.07.2020

NÁLEZ

ČAS: 16:10 LINKA: mimo MHD NÁJDENÝ PREDMET: mestská karta KONTAKT: 055/6407407...

02.07.2020

NÁLEZ

ČAS: 07:36 LINKA: 34 NÁJDENÝ PREDMET: nabíjačka KONTAKT: 055/6407407...

01.07.2020

NÁLEZ

ČAS: 11:25 LINKA: 2 NÁJDENÝ PREDMET: Vstupná karta do U. S. Steelu KONTAKT: 055/6407407...

29.06.2020

NÁLEZ

ČAS: 15:42 LINKA: 52 NÁJDENÝ PREDMET: kabátik KONTAKT: 055/6407407...

29.06.2020

NÁLEZ

ČAS: 13:28 LINKA: 9 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka KONTAKT: 055/6407407...

29.06.2020

NÁLEZ

ČAS: 10:41 LINKA: 4 NÁJDENÝ PREDMET: kabelka KONTAKT: 055/6407407...

26.06.2020

NÁLEZ

ČAS: 10:39 LINKA: 19 NÁJDENÝ PREDMET: zväzok kľúčov KONTAKT: 055/6407407...

26.06.2020

NÁLEZ

ČAS: 10:00 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

25.06.2020

NÁLEZ

ČAS: 15:26 LINKA: 52 NÁJDENÝ PREDMET: zväzok kľúčov KONTAKT: 055/6407407...

25.06.2020

NÁLEZ

ČAS: 14:42 LINKA: 15 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

25.06.2020

NÁLEZ

ČAS: 13:05 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka KONTAKT: 055/6407407...

24.06.2020

NÁLEZ

ČAS: 16:01 LINKA: 16 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

24.06.2020

NÁLEZ

ČAS: 09:11 LINKA: 16 NÁJDENÝ PREDMET: kufrík KONTAKT: 055/6407407...

22.06.2020

NÁLEZ

ČAS: 15:55 LINKA: 7 NÁJDENÝ PREDMET: BČK KONTAKT: 055/6407407...

22.06.2020

NÁLEZ

ČAS: 08:08 LINKA: 3 NÁJDENÝ PREDMET: kľúč KONTAKT: 055/6407407...