Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

17.01.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

17:20  AKTUALIZÁCIA (18:39) - premávka obnovená, spoje pokračujú po pôvodných trasách podľa CP s meškaním Z dôvodu cudzej dopravnej nehody na trase Sofijská - Madridská (obojsmerne) dochádza k meškaniu spojov na linkách 10, 18, 27, 36 a 54 do 60 minút. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

17.01.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 34

(10:19) Meškanie spoja linky číslo 34 do 15 minút z dôvodu privolania rýchlej zdravotnej pomoci cestujúcemu. Luník VIII smer OC Optima, dolný vstup. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

16.01.2020

Vynechanie spoja

15:28 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza k výpadku spoja od zastávky Socha Jána Pavla II. smer Havlíčkova s odchodom 15:30. Náhradné vozidlo sa zapojí od zastávky VSS, križovatka s odchodom 15:33. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

16.01.2020

PORUCHA VOZIDLA

(13:45) Z dôvodu poruchy vozidla dochádza k výpadku linky 10 od zastávky SOŠ Automobilová smer Madridská. Odchod nasledujúceho spoja: 13:57 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

16.01.2020

DPMK avizuje zmenu cestovného poriadku linky č. 31

KOŠICE: Nový cestovný poriadok pre linku 31 príde do platnosti začiatkom februára, cieľom je eliminácia meškania spojov na linke.   Informujeme cestujúcu verejnosť, že od 1.2.2020 dôjde ku zmene cestovného poriadku linky č. 31. DPMK, a.s. sa týmto spôsobom rozhodol riešiť komplikovanú dopravnú situáciu vznikajúcu na linkách 31 a 35. V súčasnosti evidujeme vznikajúce meškanie najmä z Lingova do centra mesta. Stav v tomto úseku intenzívne monitorujeme a hľadáme vhodné riešenia, nakoľko niektoré spoje prichádzajú v čase dopravnej špičky  na zastávky s 5 až 15 minútovým meškaním...

15.01.2020

PORUCHA VOZIDLA 9

(18:24) Z dôvodu poruchy vozidla na linke číslo 9 je výpadok spoja. Spoločenský pavilón smer Havlíčkova. Odchod nasledujúceho spoja 18:44. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

15.01.2020

VÝPADOK SPOJA 2

(15:33) Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linke číslo 2 k výpadku spoja. Z dôvodu škodovej udalosti. Staničné nám. smer Havlíčkova. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

15.01.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 20

(13:46) Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linke číslo 20 k meškaniu spoja do 15 minút. Zapojené náhradné vozidlo od zastávky Perešská smer Košická Nová Ves s meškaním do 15 minút. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

15.01.2020

Vynechanie spoja

(11:44) Z dôvodu dopravnej kolízie dochádza k výpadku spoja na linke 34 od zastávky Dénešova smer OC Optima. Odchod nasledujúceho spoja: 11:59 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

15.01.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

AKTUALIZÁCIA (09:15): Premávka obnovená, spoje pokračujú po pôvodných trasách. (08:55)Z dôvodu zablokovanej trate dochádza k výpadkom a meškaniam spojov na linkách 2,4,6 a 9. Na trase Radnica Starého mesta smer Amfiteáter a Hlavná pošta premáva náhradná autobusová doprava. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

14.01.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 12

(08:14) Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linke číslo 12 k meškaniu do 15 minút. Zapojené náhradné vozidlo od zastávky Dom umenia smer Podhradová s meškaním do 15 minút. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

13.01.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA

(19:10) Z dôvodu poruchy vozidla na linke 25 dochádza k zapojeniu náhradného vozidla od zastávky Poľov smer Sídlisko Ťahanovce. Na linke môže dochádzať k meškaniu do 10 minút.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

13.01.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

(07:28) Z dôvodu zhustenej premávky na trase Palackého smer centrum, dochádza na linkách 10, 15, 17, 19, 20, 31, 32, 33,  35, 51, 52, 56  k meškaniu spojov do 10 minút. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.  ...

13.01.2020

PORUCHA VOZIDLA 27

(07:18) Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 27 k výpadku spoja zo zastávky Madridská smer Staničné nám. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

10.01.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

(15:49) Upozornenie na meškanie spojov 31, 35 do 15 minút. Nám. osloboditeľov smer Palackého. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...