Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

03.12.2020

NÁLEZ

ČAS: 16:10 LINKA: 25 NÁJDENÝ PREDMET: Eurobus karta KONTAKT: 055/6407407...

01.12.2020

NÁLEZ

🔎 INFORMÁCIA O NÁJDENOM PREDMETE 🔎 ČAS: 15:28 LINKA: 10 NÁJDENÝ PREDMET: mobilný telefón KONTAKT: 055/6407407...

01.12.2020

NÁLEZ

INFORMÁCIA O NÁJDENOM PREDMETE ČAS: 10:00 LINKA: 10 NÁJDENÝ PREDMET: kľúče KONTAKT: 055/6407407...

25.11.2020

NÁLEZ

ČAS: 13:47 LINKA: 3 NÁJDENÝ PREDMET: občiansky preukaz KONTAKT: 055/6407407...

23.11.2020

NÁLEZ

ČAS: 07:22 LINKA: 12 NÁJDENÝ PREDMET: Mobilný telefón KONTAKT: 055/6407407...

19.11.2020

NÁLEZ

ČAS: 17:45 LINKA: 2 zastávka Radnica Starého mesta smer Staničné námestie NÁJDENÝ PREDMET: Mobilný telefón KONTAKT: 055/6407407...

18.11.2020

NÁLEZ

ČAS: 09:17 LINKA: 72 NÁJDENÝ PREDMET: mestská karta KONTAKT: 055/6407407...

09.11.2020

NÁLEZ

INFORMÁCIA O NÁJDENOM PREDMETE ČAS: 06:35 LINKA: 10 NÁJDENÝ PREDMET: molitanová pena vložka do matraca KONTAKT: 055/6407407...

06.11.2020

NÁLEZ

ČAS: 09:46 LINKA: 17 NÁJDENÝ PREDMET: powerbanka KONTAKT: 055/6407407...

05.11.2020

NÁLEZ

ČAS: 09:30 LINKA: 56 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

05.11.2020

NÁLEZ

ČAS: 07:38 LINKA: 7 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

30.10.2020

NÁLEZ

 INFORMÁCIA O NÁJDENOM PREDMETE  ČAS: 12:00 LINKA: 36 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka KONTAKT: 055/6407407...

30.10.2020

NÁLEZ

 INFORMÁCIA O NÁJDENOM PREDMETE  ČAS: 07:15 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: občiansky preukaz, kreditná karta KONTAKT: 055/6407407...

28.10.2020

NÁLEZ

 INFORMÁCIA O NÁJDENOM PREDMETE  ČAS: 14:28 LINKA: 52 NÁJDENÝ PREDMET: Mobilný telefón v červenom obale. KONTAKT: 055/6407407...

27.10.2020

NÁLEZ

ČAS: 06:57 LINKA: 4 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...