Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

23.09.2020

NÁLEZ

ČAS: 19:00 LINKA: 29 NÁJDENÝ PREDMET: karta Eurobus KONTAKT: 055/6407407...

23.09.2020

NÁLEZ

ČAS: 16:41 LINKA: 22 NÁJDENÝ PREDMET: dokumenty KONTAKT: 055/6407407...

23.09.2020

NÁLEZ

ČAS: 06:46 LINKA: 52 NÁJDENÝ PREDMET: mestská karta KONTAKT: 055/6407407...

22.09.2020

NÁLEZ

ČAS: 17:55 LINKA: 72 NÁJDENÝ PREDMET: detský šarkan KONTAKT: 055/6407407...

22.09.2020

NÁLEZ

ČAS: 13:34 LINKA: 7 NÁJDENÝ PREDMET: čipová karta KONTAKT: 055/6407407...

21.09.2020

NÁLEZ

ČAS: 17:00 LINKA: 2 NÁJDENÝ PREDMET: puzdro + kľúče KONTAKT: 055/6407407...

21.09.2020

NÁLEZ

ČAS: 06:53 LINKA: 16 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

18.09.2020

NÁLEZ

ČAS: 14:50 LINKA: 9 NÁJDENÝ PREDMET: dokumenty KONTAKT: 055/6407407...

17.09.2020

NÁLEZ

ČAS: 15:30 LINKA: 6 NÁJDENÝ PREDMET: mestská karta KONTAKT: 055/6407407...

16.09.2020

NÁLEZ

ČAS: 14:21 LINKA: 9 NÁJDENÝ PREDMET: kartička poistenca KONTAKT: 055/6407407...

14.09.2020

NÁLEZ

ČAS: 15:17 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: detská mikina KONTAKT: 055/6407407...

11.09.2020

NÁLEZ

ČAS: 20:15 LINKA: 25 NÁJDENÝ PREDMET: kľúče KONTAKT: 055/6407407...

11.09.2020

NÁLEZ

ČAS: 16:59 LINKA: 3 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka KONTAKT: 055/6407407 📍 (17:07) AKTUALIZÁCIA: vyzdvihnuté cestujúcim...

11.09.2020

NÁLEZ

ČAS: 16:20 LINKA: 34 NÁJDENÝ PREDMET: igelitka KONTAKT: 055/6407407...

11.09.2020

NÁLEZ

ČAS: 16:07 LINKA: 12 NÁJDENÝ PREDMET: nákupná taška KONTAKT: 055/6407407...