Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

28.02.2024

NÁLEZ

ČAS: 11:25LINKA: 71NÁJDENÝ PREDMET: dáždnikKONTAKT: 055/6407407...

26.02.2024

NÁLEZ

 ČAS: 17:15 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: hodinky KONTAKT: 055/6407407...

26.02.2024

NÁLEZ

 ČAS: 09:22 LINKA: 6 NÁJDENÝ PREDMET: ruksak KONTAKT: 055/6407407...

23.02.2024

NÁLEZ

 ČAS: 19:35 LINKA: 15 NÁJDENÝ PREDMET: BČK (mestská karta) KONTAKT: 055/6407407...

23.02.2024

NÁLEZ

 ČAS: 09:10 LINKA: 9 NÁJDENÝ PREDMET: bezkontaktná čipová karta (Ľ. Z.) KONTAKT: 055/6407407...

23.02.2024

NÁLEZ

 ČAS: 06:55 LINKA: 2 NÁJDENÝ PREDMET: ISIC (J. K.) KONTAKT: 055/6407407...

22.02.2024

NÁLEZ

 ČAS: 17:05 LINKA: 20 NÁJDENÝ PREDMET: mobilný telefón KONTAKT: 055/6407407...

22.02.2024

NÁLEZ

 ČAS: 15:10 LINKA: 3 NÁJDENÝ PREDMET: dáždnik KONTAKT: 055/6407407 ...

22.02.2024

NÁLEZ

 ČAS: 14:00 LINKA: 12 NÁJDENÝ PREDMET: platobná karta KONTAKT: 055/6407407...

22.02.2024

NÁLEZ

 ČAS: 13:20 LINKA: 1 NÁJDENÝ PREDMET: kľúče KONTAKT: 055/6407407...

22.02.2024

NÁLEZ

 ČAS: 12:35 LINKA: 10 NÁJDENÝ PREDMET: taška KONTAKT: 055/6407407...

22.02.2024

NÁLEZ

 ČAS: 10:35 LINKA: 52 NÁJDENÝ PREDMET: ISIC (D. M.) KONTAKT: 055/6407407...

22.02.2024

NÁLEZ

 ČAS: 05:50 📍 (05:51) AKTUALIZÁCIA: nález odovzdaný majiteľovi LINKA: 25 NÁJDENÝ PREDMET: taška KONTAKT: 055/6407407...

21.02.2024

NÁLEZ

 ČAS: 19:10 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: taška KONTAKT: 055/6407407...

21.02.2024

NÁLEZ

 ČAS: 11:50 LINKA: 17 NÁJDENÝ PREDMET: taška s obuvou KONTAKT: 055/6407407...