Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

27.05.2022

NÁLEZ

ČAS: 14:13 LINKA: 16 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407 ...

27.05.2022

NÁLEZ

(10:05) AKTUALIZÁCIA: prevzatý majiteľom  ČAS: 09:13 LINKA: 1 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407 ...

26.05.2022

NÁLEZ

ČAS: 10:15 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407 ...

25.05.2022

NÁLEZ

ČAS: 16:35 LINKA: 56 MIESTO: garáže Šaca NÁJDENÝ PREDMET: kolesa od bicykla KONTAKT: 055/6407407...

24.05.2022

NÁLEZ

ČAS: 18:18 LINKA: 34 NÁJDENÝ PREDMET: pas KONTAKT: 055/6407407...

24.05.2022

NÁLEZ

📍 (15:20) AKTUALIZÁCIA: nález odovzdaný majiteľke ČAS: 14:30 LINKA: 52 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka KONTAKT: 055/6407407...

23.05.2022

NÁLEZ

ČAS: 12:20 LINKA: 17 NÁJDENÝ PREDMET: detská šiltovka KONTAKT: 055/6407407...

20.05.2022

NÁLEZ

ČAS: 18:27 LINKA: 10 NÁJDENÝ PREDMET: občiansky preukaz KONTAKT: 055/6407407...

19.05.2022

NÁLEZ

📍 (20:13) AKTUALIZÁCIA: nález odovzdaný majiteľovi ČAS: 12:40 LINKA: 19 NÁJDENÝ PREDMET: kľúče od auta KONTAKT: 055/6407407...

18.05.2022

NÁLEZ

ČAS: 14:00 LINKA: 15 NÁJDENÝ PREDMET: platobná karta KONTAKT: 055/6407407...

18.05.2022

NÁLEZ

ČAS: 11:50 LINKA: 6 NÁJDENÝ PREDMET: BČK KONTAKT: 055/6407407...

18.05.2022

NÁLEZ

ČAS: 10:38 LINKA: 10 NÁJDENÝ PREDMET: kľúče od auta KONTAKT: 055/6407407...

18.05.2022

NÁLEZ

ČAS: 08:48 LINKA: 19 NÁJDENÝ PREDMET: kľúče od auta KONTAKT: 055/6407407...

18.05.2022

NÁLEZ

📍 (16:06) AKTUALIZÁCIA: nález odovzdaný majiteľov ČAS: 07:50 LINKA: 25 NÁJDENÝ PREDMET: taška KONTAKT: 055/6407407...

17.05.2022

NÁLEZ

ČAS: 17:44 LINKA: 3 NÁJDENÝ PREDMET: detská mikina KONTAKT: 055/6407407...