Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

07.04.2020

NÁLEZ

ČAS: 06:00 LINKA: 6 NÁJDENÝ PREDMET: plátená taška KONTAKT: 055/6407407...

02.04.2020

NÁLEZ

ČAS: 15:30 LINKA: 19 NÁJDENÝ PREDMET: dioptrické okuliare KONTAKT: 055/6407407...

02.04.2020

NÁLEZ

ČAS: 13:40 LINKA: 17 NÁJDENÝ PREDMET: kreditná karta KONTAKT: 055/6407407...

01.04.2020

NÁLEZ

ČAS: 15:51 LINKA: 72 NÁJDENÝ PREDMET: potvrdenie z úradu KONTAKT: 055/6407407...

31.03.2020

NÁLEZ

ČAS: 13:35 LINKA: 9 NÁJDENÝ PREDMET: pánske dioptrické okuliare KONTAKT: 055/6407407...

26.03.2020

NÁLEZ

ČAS: 14:51 LINKA: 19 NÁJDENÝ PREDMET: taška s nákupom KONTAKT: 055/6407407...

26.03.2020

NÁLEZ

ČAS: 14:41 LINKA: 9 NÁJDENÝ PREDMET: taška KONTAKT: 055/6407407...

26.03.2020

NÁLEZ

ČAS: 12:50 LINKA: 19 NÁJDENÝ PREDMET: taška s nákupom KONTAKT: 055/6407407...

26.03.2020

NÁLEZ

ČAS: 11:10 LINKA: 72 NÁJDENÝ PREDMET: mestská karta KONTAKT: 055/6407407...

24.03.2020

NÁLEZ

ČAS: 14:12 LINKA: 3 NÁJDENÝ PREDMET: platobná karta KONTAKT: 055/6407407...

19.03.2020

NÁLEZ

ČAS: 17:00 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: mobilný telefón KONTAKT: 055/6407407...

19.03.2020

NÁLEZ

ČAS: 15:58 LINKA: 25 NÁJDENÝ PREDMET: mobilný telefón KONTAKT: 055/640740...

17.03.2020

NÁLEZ

ČAS: 11:33 LINKA: 16 NÁJDENÝ PREDMET: malá taška KONTAKT: 055/6407407...

13.03.2020

NÁLEZ

ČAS: 14:30 LINKA: 16 NÁJDENÝ PREDMET: púzdro na okuliare KONTAKT: 055/6407407...

13.03.2020

NÁLEZ

ČAS: 12:24 LINKA: 27 NÁJDENÝ PREDMET: taška s nákupom KONTAKT: 055/6407407...