Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

22.10.2021

NÁLEZ

ČAS: 14:40 LINKA: 2 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka KONTAKT: 055/6407407...

22.10.2021

NÁLEZ

ČAS: 12:02 LINKA: 2 NÁJDENÝ PREDMET: dokumenty KONTAKT: 055/6407407...

20.10.2021

NÁLEZ

ČAS: 06:59 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: okuliare KONTAKT: 055/6407407...

13.10.2021

NÁLEZ

ČAS: 07:50 LINKA: 3/7 NÁJDENÝ PREDMET: Mobilný telefón KONTAKT: 055/6407407...

11.10.2021

NÁLEZ

ČAS: 15:28 LINKA: 20 NÁJDENÝ PREDMET: BČK na meno: Hana KONTAKT: 055/6407407...

11.10.2021

NÁLEZ

ČAS: 09:08 LINKA: 34 NÁJDENÝ PREDMET: karta stabilita KONTAKT: 055/6407407...

08.10.2021

NÁLEZ

ČAS: 16:39 LINKA: 18 NÁJDENÝ PREDMET: čip od vchodových dverí KONTAKT: 055/6407407...

05.10.2021

NÁLEZ

ČAS: 16:50 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: platobná karta KONTAKT: 055/6407407...

05.10.2021

NÁLEZ

ČAS: 16:18 LINKA: 72 NÁJDENÝ PREDMET: kabelka KONTAKT: 055/6407407...

04.10.2021

NÁLEZ

ČAS: 17:38 LINKA: 52 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka KONTAKT: 055/6407407...

04.10.2021

NÁLEZ

ČAS: 17:36 LINKA: 12 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka KONTAKT: 055/6407407...

04.10.2021

NÁLEZ

ČAS: 15:24 LINKA: 52 NÁJDENÝ PREDMET: slnečné okuliare KONTAKT: 055/6407407...

04.10.2021

NÁLEZ

ČAS: 10:00 LINKA: 19 NÁJDENÝ PREDMET: Preukaz poistenca KONTAKT: 055/6407407...

01.10.2021

NÁLEZ

ČAS: 17:10 LINKA: 2/4 NÁJDENÝ PREDMET: Okuliare KONTAKT: 055/6407407...

27.09.2021

NÁLEZ

ČAS: 08:22 LINKA: 12 NÁJDENÝ PREDMET: vrecúško KONTAKT: 055/6407407...