Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

18.02.2020

NÁLEZ

ČAS: 14:40 LINKA: 9 NÁJDENÝ PREDMET: detská mikina KONTAKT: 055/6407407...

18.02.2020

NÁLEZ

ČAS: 09:10 LINKA: 54 NÁJDENÝ PREDMET: zväzok kľúčov KONTAKT: 055/6407407...

14.02.2020

NÁLEZ

ČAS: 17:00 LINKA: RA4 NÁJDENÝ PREDMET: mobilný telefón KONTAKT: 055/6407407...

14.02.2020

NÁLEZ

ČAS: 11:00 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: dievčenská taška KONTAKT: 055/6407407...

13.02.2020

NÁLEZ

ČAS: 11:29 LINKA: 19 NÁJDENÝ PREDMET: taška s nákupom KONTAKT: 055/6407407...

13.02.2020

NÁLEZ

ČAS: 10:46 LINKA: 15 NÁJDENÝ PREDMET: čiapka KONTAKT: 055/6407407...

13.02.2020

NÁLEZ

ČAS: 08:21 LINKA: 15 NÁJDENÝ PREDMET: mestská karta KONTAKT: 055/6407407...

12.02.2020

NÁLEZ

ČAS: 16:24 LINKA: 72 NÁJDENÝ PREDMET: bankomatová karta KONTAKT: 055/6407407...

12.02.2020

NÁLEZ

ČAS: 07:11 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: čiapka KONTAKT: 055/6407407...

11.02.2020

NÁLEZ

ČAS: 18:00 LINKA: 9 NÁJDENÝ PREDMET: ISIC karta KONTAKT: 055/6407407...

11.02.2020

NÁLEZ

ČAS: 15:00 LINKA: 15 NÁJDENÝ PREDMET: taška s knihou KONTAKT: 055/6407407...

11.02.2020

NÁLEZ

ČAS: 12:28 LINKA: 15 NÁJDENÝ PREDMET: kožená rukavica KONTAKT: 055/6407407...

10.02.2020

NÁLEZ

ČAS: 10:19 LINKA: 17 NÁJDENÝ PREDMET: eurobus karta V.R. KONTAKT: 055/6407407...

10.02.2020

NÁLEZ

📍 odovzdané majiteľovi ČAS: 10:13 LINKA: 72 NÁJDENÝ PREDMET: biela igelitová taška KONTAKT: 055/6407407...

10.02.2020

NÁLEZ

ČAS: 08:06 LINKA: 2 NÁJDENÝ PREDMET: vrecúško KONTAKT: 055/6407407...