Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

06.02.2023

NÁLEZ

ČAS: 8:27 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: dámske rukavice KONTAKT: 055/6407407...

06.02.2023

NÁLEZ

ČAS: 6:12 LINKA: 4 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

03.02.2023

NÁLEZ

ČAS: 08:36 LINKA: 52 NÁJDENÝ PREDMET: študentská karta KONTAKT: 055/6407407...

03.02.2023

NÁLEZ

ČAS: 8:35 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: mestská karta (R.M.) KONTAKT: 055/6407407...

02.02.2023

NÁLEZ

ČAS: 14:00 LINKA: 2 NÁJDENÝ PREDMET: prívesok kľúčov na krk KONTAKT: 055/6407407...

02.02.2023

NÁLEZ

ČAS: 14:00 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: nástrčkové inzulínové pero KONTAKT: 055/6407407...

02.02.2023

NÁLEZ

ČAS: 11:02 LINKA: 10 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka KONTAKT: 055/6407407...

02.02.2023

NÁLEZ

ČAS: 5:55 LINKA: 52 NÁJDENÝ PREDMET: taška KONTAKT: 055/6407407...

01.02.2023

NÁLEZ

ČAS: 15:00 LINKA: RA4 NÁJDENÝ PREDMET: dáždnik KONTAKT: 055/6407407...

01.02.2023

NÁLEZ

ČAS: 14:10 LINKA: 15 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka KONTAKT: 055/6407407...

01.02.2023

NÁLEZ

ČAS: 11:10 LINKA: 12 NÁJDENÝ PREDMET: vodičský preukaz KONTAKT: 055/6407407...

01.02.2023

NÁLEZ

ČAS: 06:45 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: čierny vak KONTAKT: 055/6407407...

01.02.2023

NÁLEZ

ČAS: 05:23 LINKA: 12 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

31.01.2023

NÁLEZ

ČAS: 19:20 LINKA: 36 NÁJDENÝ PREDMET: BČK KONTAKT: 055/6407407...

31.01.2023

NÁLEZ

ČAS: 07:18 LINKA: 15 NÁJDENÝ PREDMET: čiapka KONTAKT: 055/6407407...