Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

06.10.2022

NÁLEZ

ČAS: 20:30 LINKA: 35 NÁJDENÝ PREDMET: dámsky kabát KONTAKT: 055/6407407...

06.10.2022

NÁLEZ

ČAS: 11:14 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: občiansky preukaz KONTAKT: 055/6407407...

06.10.2022

NÁLEZ

ČAS: 08:09 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: kľúče KONTAKT: 055/6407407...

06.10.2022

NÁLEZ

ČAS: 06:05 LINKA: 1 NÁJDENÝ PREDMET: BČK KONTAKT: 055/6407407...

04.10.2022

NÁLEZ

ČAS: 10:08 LINKA: 72 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka, kľúče KONTAKT: 055/6407407...

03.10.2022

NÁLEZ

ČAS: 15:50 📍 (16:00) AKTUALIZÁCIA: nález odovzdaný majiteľovi LINKA: 19 NÁJDENÝ PREDMET: náramok KONTAKT: 055/6407407...

03.10.2022

NÁLEZ

ČAS: 15:35 LINKA: 17 NÁJDENÝ PREDMET: bibliografia KONTAKT: 055/6407407...

03.10.2022

NÁLEZ

ČAS: 15:30 LINKA: 3 NÁJDENÝ PREDMET: ruksak KONTAKT: 055/6407407...

03.10.2022

NÁLEZ

ČAS: 14:12 LINKA: 2 NÁJDENÝ PREDMET: ruksak KONTAKT: 055/6407407...

03.10.2022

NÁLEZ

ČAS: 14:10 LINKA: 36 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

03.10.2022

NÁLEZ

ČAS: 12:22 LINKA: 25 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

03.10.2022

NÁLEZ

ČAS: 09:05 LINKA: 52 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka KONTAKT: 055/6407407...

03.10.2022

NÁLEZ

ČAS: 07:51 LINKA: 19 NÁJDENÝ PREDMET: dáždnik KONTAKT: 055/6407407  ...

30.09.2022

NÁLEZ

ČAS: 06:45 LINKA: 54 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

29.09.2022

NÁLEZ

ČAS: 16:30 LINKA: 27 NÁJDENÝ PREDMET: ISIC KONTAKT: 055/6407407...