Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

12.05.2021

NÁLEZ

ČAS: 16:30 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: ISIC karta KONTAKT: 055/6407407...

11.05.2021

NÁLEZ

ČAS: 20:30 LINKA: 25 NÁJDENÝ PREDMET: Mobilný telefón, šiltovka KONTAKT: 055/6407407...

11.05.2021

NÁLEZ

ČAS: 15:33 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: Taška KONTAKT: 055/6407407...

11.05.2021

NÁLEZ

ČAS: 15:00 LINKA: 10 NÁJDENÝ PREDMET: Karta poistenca KONTAKT: 055/6407407...

11.05.2021

NÁLEZ

ČAS: 11:35 LINKA: nájdená na zastávke, odovzdaná vodičovi linky č. 6 NÁJDENÝ PREDMET: taška s nákupom KONTAKT: 055/6407407...

10.05.2021

NÁLEZ

ČAS: 20:10 LINKA: 3/7 NÁJDENÝ PREDMET: Občiansky preukaz KONTAKT: 055/6407407...

10.05.2021

NÁLEZ

ČAS: 13:00 LINKA: 15 NÁJDENÝ PREDMET: Mobilný telefón KONTAKT: 055/6407407...

29.04.2021

NÁLEZ

ČAS: 12:49 LINKA: 72 NÁJDENÝ PREDMET: občiansky preukaz KONTAKT: 055/6407407...

29.04.2021

NÁLEZ

ČAS: 07:58 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: kľúče sa našli na zastávke Magistrát mesta Košice KONTAKT: 055/6407407...

28.04.2021

NÁLEZ

ČAS: 14:04 LINKA: 12 NÁJDENÝ PREDMET: Unisex taštička Adidas KONTAKT: 055/6407407...

26.04.2021

NÁLEZ

ČAS: 13:50 LINKA: 15 NÁJDENÝ PREDMET: Mobilný telefón KONTAKT: 055/6407407...

23.04.2021

NÁLEZ

ČAS: 15:30 LINKA: RA5 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

22.04.2021

NÁLEZ

ČAS: 14:05 LINKA: 16 NÁJDENÝ PREDMET: karta Eurobus KONTAKT: 055/6407407...

21.04.2021

NÁLEZ

ČAS: 08:50 LINKA: 12 NÁJDENÝ PREDMET: Taška s prezuvkami  KONTAKT: 055/6407407...

20.04.2021

NÁLEZ

ČAS: 14:20 LINKA: 9 NÁJDENÝ PREDMET: taška s dokladmi KONTAKT: 055/6407407...