Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

03.03.2021

NÁLEZ

ČAS: 16:11 LINKA: 22 NÁJDENÝ PREDMET: detská čižmička KONTAKT: 055/6407407...

03.03.2021

NÁLEZ

ČAS: 16:08 LINKA: 16 NÁJDENÝ PREDMET: okuliare KONTAKT: 055/6407407...

24.02.2021

NÁLEZ

ČAS: 15:30 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: Detské klzáky KONTAKT: 055/6407407...

24.02.2021

NÁLEZ

ČAS: 9:15 LINKA: R7 NÁJDENÝ PREDMET: Čierno-sivý ruksak KONTAKT: 055/6407407...

23.02.2021

NÁLEZ

ČAS: 06:43 LINKA: 36 NÁJDENÝ PREDMET: Mestská karta na meno Patrik KONTAKT: 055/6407407...

22.02.2021

NÁLEZ

ČAS: 10:38 LINKA: R1 NÁJDENÝ PREDMET: Karta železníc na meno Jolana KONTAKT: 055/6407407...

18.02.2021

NÁLEZ

ČAS: 10:58 LINKA: 17 NÁJDENÝ PREDMET: Bčk na meno Ivana KONTAKT: 055/6407407...

17.02.2021

NÁLEZ

ČAS: 12:35 LINKA: 36 NÁJDENÝ PREDMET: Kreditná karta, študentský preukaz KONTAKT: 055/6407407...

17.02.2021

NÁLEZ

ČAS: 08:55 LINKA: 52 NÁJDENÝ PREDMET: Nabíjačka na slúchadlá KONTAKT: 055/6407407...

16.02.2021

NÁLEZ

ČAS: 11:03 LINKA: 19 NÁJDENÝ PREDMET: ruksak KONTAKT: 055/6407407...

16.02.2021

NÁLEZ

ČAS: 09:12 LINKA: 17 NÁJDENÝ PREDMET: ruksak KONTAKT: 055/6407407 (09:41) AKTUALIZÁCIA: prevzaté majiteľom...

15.02.2021

NÁLEZ

ČAS: 16:02 LINKA: 9 NÁJDENÝ PREDMET: Ruksak KONTAKT: 055/6407407...

15.02.2021

NÁLEZ

ČAS: 15:45 LINKA: 54 NÁJDENÝ PREDMET: Mestská karta na meno Marta KONTAKT: 055/6407407...

13.02.2021

NÁLEZ

16:15 ČAS: LINKA: 14 NÁJDENÝ PREDMET: dioptrické okuliare KONTAKT: 055/6407407...

12.02.2021

NÁLEZ

ČAS: 15:34 LINKA: 4 NÁJDENÝ PREDMET: platená taška KONTAKT: 055/6407407...