Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

21.09.2023

NÁLEZ

📍 (15:50) AKTUALIZÁCIA: nález odovzdaný majiteľoviČAS: 14:00LINKA: 4 / 7NÁJDENÝ PREDMET: paličkaKONTAKT: 055/6407407...

21.09.2023

NÁLEZ

ČAS: 09:00LINKA: 1NÁJDENÝ PREDMET: dokumentyKONTAKT: 055/6407407...

20.09.2023

NÁLEZ

ČAS: 17:42LINKA: 10NÁJDENÝ PREDMET: púzdroKONTAKT: 055/6407407...

20.09.2023

NÁLEZ

ČAS: 15:25LINKA: 17NÁJDENÝ PREDMET: bundaKONTAKT: 055/6407407...

20.09.2023

NÁLEZ

  ČAS: 15:14  LINKA: 55  NÁJDENÝ PREDMET: mikina  KONTAKT: 055/6407407...

20.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 09:44 LINKA: 52 NÁJDENÝ PREDMET: ruksak KONTAKT: 055/6407407...

20.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 06:03 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka KONTAKT: 055/6407407...

20.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 05:40 LINKA: R2 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

19.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 15:44 LINKA: 15 NÁJDENÝ PREDMET: kľúče KONTAKT: 055/6407407...

19.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 15:44 LINKA: 15 NÁJDENÝ PREDMET: dáždnik KONTAKT: 055/6407407...

19.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 15:40 LINKA: 34 NÁJDENÝ PREDMET: slúchadlá KONTAKT: 055/6407407...

19.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 15:19 LINKA: 19 NÁJDENÝ PREDMET: dáždnik KONTAKT: 055/6407407...

19.09.2023

NÁLEZ

  ČAS: 09:42  📍 (12:57) AKTUALIZÁCIA: nález odovzdaný majiteľovi  LINKA: 71  NÁJDENÝ PREDMET: mobil tlačidlový  KONTAKT: 055/6407407...

19.09.2023

NÁLEZ

 DÁTUM NÁJDENIA NÁLEZU: 18.09.2023  ČAS: 15:14 LINKA: 72 NÁJDENÝ PREDMET: červená detská športová mikina KONTAKT: 055/6407407...

18.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 15:10 LINKA: 72 NÁJDENÝ PREDMET: biela igelitová taška KONTAKT: 055/6407407...