Bezkontaktná čipová karta

Bezkontaktná čipová karta umožňuje jej držiteľom cestovanie v dopravných prostriedkoch MHD v Košiciach.

Základné info:

  1. BČK je bezkontaktná čipová karta (ďalej len BČK) s novým čipovým nosičom 2.generácie DESFire EV1
  2. mestská karta je produktom Mesta Košice
  3. vydávaním, distribúciou a správou mestskej karty je poverený DPMK,a.s.
  4. o vydanie mestskej karty môže požiadať každý občan s trvalým pobytom v SR
  5. cena karty je 6,80 EUR
  6. platnosť karty je 10 rokov odo dňa jej vydania

 

BCK-vizual