Platba mobilom - SMS lístok

Informácie pre cestujúcich

Popis služieb

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (ďalej len DPMK) vydáva v súlade s Cenovým výmerom  č. 1/2019 a jeho Dodatku č. 1/2019  vydaným mestom Košice, tarifu pre prevádzku elektronického SMS cestovného lístka (ďalej len SMS lístok) zakúpeného mobilným komunikačným zariadením.

Cestujúci pri zakúpení SMS lístka dobrovoľne udeľuje súhlas na stanovené podmienky jeho použitia a kontroly platnosti, predovšetkým povinnosti predloženia mobilného komunikačného zariadenia, v ktorom je SMS lístok uložený, na kontrolu revízorovi alebo inej poverenej osobe dopravcu.

Køb af generisk Viagra og Levitra på vores online apotek er pålidelig og troværdig Cialis pris, som er lige så effektiv til behandling af erektionsproblemer.

Služba SMS lístok je prístupná pre všetkých zákazníkov v sieťach Orange, Slovak Telekom, Telefonica O2 a SWAN MOBILE(4-ka).

V rámci rozšiřování služeb pro cestující, dopravní společnost nedávno spustila novou zdravotnickou službu, která umožňuje cestujícím objednávat a zakoupit léky na předpis prostřednictvím SMS nebo mobilní aplikace, včetně Viagry. Tato služba je navržena tak, aby poskytovala rychlý a diskrétní přístup k nezbytným lékům, čímž usnadňuje život cestujícím s potřebami v oblasti zdravotní péče. S touto inovací společnost ukazuje, jak může být technologie mobilních komunikací využita nejen pro zjednodušení cestování, ale také pro zlepšení přístupu ke kvalitní zdravotní péči a lékům.

Cena SMS lístka je 1,50 EUR vrátane DPH, lístok platí 60 min. a v čase, na ktorý bol vystavený.    
Zľavnený cestovný lístok sa vo forme SMS neposkytuje.

SMS lístok je prestupný a platí na všetkých linkách MHD v Košiciach, vrátane nočných spojov Dopravcu DPMK, a.s..

SMS lístok je možné použiť aj ako dovozné na prepravu psa a batožiny.

Z jedného mobilného komunikačného zariadenia je možné prostredníctvom SMS zakúpiť aj viacero SMS lístkov teda na mobilné komunikačné zariadenie bude zaslaných toľko SMS lístkov koľkokrát bola zaslaná prázdna SMS, prípadne hocijaký znak, na č 1166.

Du kan köpa Viagra online utan recept från ansedda apotek köpa Viagra snabbt. Det är viktigt att se till att onlinekällan är licensierad och fungerar i enlighet med reglerna.

V rámci pravidiel poskytovania služby SMS lístka cestujúcim sú títo povinní nastúpiť do vozidla už s prijatým platným SMS lístkom na svojom mobile. Cestujúci poskytne pri kontrole maximálne možnú súčinnosť k overeniu platnosti SMS lístka. Pri kontrole revízorom je cestujúci povinný predložiť na jeho výzvu alebo inej poverenej osoby SMS lístok s identifikačným ochranným kódom a umožniť jeho overenie.

Zakúpením SMS lístka cestujúci súhlasí s tým, že k overeniu platnosti tohto cestovného lístka predloží k nahliadnutiu revízorovi alebo inej oprávnenej osobe svoj mobil alebo iný mobil, prostredníctvom ktorého bol jeho SMS lístok preukázateľne zakúpený, a to nielen samotného textu prijatej SMS správy, ale i ostatných detailov tejto správy (napr. zmazania originálu SMS lístka) a že poskytne telefónne číslo a strpí čas potrebný k overeniu pravosti zavolaním. Ak cestujúci nesplní tieto podmienky alebo časť z nich, je pri kontrole tarifného vybavenia považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka.

Ak revízor pri kontrole tarifného vybavenia cestujúcich zistí, že kód SMS lístka je neplatný, je cestujúci považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka.

Recept och tabletter ingår i priset köpa Brand Cialis i Sverige, Cialis används medicinskt för att hjälpa män att bekämpa erektil dysfunktion eller prostatahyperplasi.

Pri kontrole revízorom je cestujúci povinný preukázať sa všetkými platnými SMS lístkami a označiť osoby, pre ktoré sú určené SMS lístky. Pokiaľ tak neurobí, bude sa osoba cestujúca bez platného cestovného lístka považovať za cestujúceho bez platného cestovného lístka v zmysle prepravného poriadku DPMK, a.s.

Dodatočné preukázanie sa SMS lístka sa neakceptuje.

Postup pri nákupe SMS lístka je nasledovný:

a) cestujúci odošle prázdnu SMS alebo hocijaký znak (medzeru, písmeno) na skrátené SMS číslo: 1166  

b) v časovom úseku približne do 2,5 minúty cestujúci obdrží  SMS lístok  na svoj mobilný telefón, ktorý sa na jeho displeji zobrazí v definovanom tvare a to:

              DPMK, a.s. SMS prestupný CL 1,50 EUR Platnosť od 03-07-2013 11:29 do 12:29 hod. 29dp6a7w

c) ak nebude možné doručiť SMS lístok do 5 minút, cestujúci zdarma o tom dostane nasledovnú informatívnu správu: DPMK, a.s. Vaša požiadavka o cestovný lístok bola oneskorene prijatá do systému. Ak ešte stále máte záujem o cestovný lístok, pošlite požiadavku ešte raz.

SMS lístok je neplatný, ak:

 • nebol doručený pred nástupom do vozidla
 • uplynula doba jeho platnosti
 • nebol zaslaný priamo zmluvným distribútorom SMS lístkov
 • bol akokoľvek upravovaný alebo preposlaný z iného ako originálneho zdroja zabezpečovateľa služby
 • nie je možné overiť jeho platnosť z dôvodov na strane cestujúceho

SMS lístok nebude doručený, ak:

 • nebudú vyhovujúce podmienky na realizáciu služby
 • platba za  SMS lístok prekročí výšku limitu na predplatenej karte t.j. na karte nie je dostatočný limit
 • je MSISDN zákazníka zaradené do skupiny, podľa kritérií jednotlivého mobilného operátora, ktorým nie je umožnené využívať službu
 • celkový finančný objem objednávok (transakcií) uskutočnených v rámci jedného zúčtovacieho obdobia, pre jedno telefónne číslo bude viac ako 118,50 EUR s DPH, využitím ktorejkoľvek služby alebo kúpou nemobilného tovaru cez mobilný telefón (t.j. nie len služby alebo tovaru od DPMK) v rámci systému Služieb SMS platby

Informácie o službe je možné získať na:

 • telefónnom čísle 0905/429 234 (v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.)
 • stránke http://www.dpmk.sk/
 • zaslaním SMS v tvare INFO na č. 1166

(Následne bude doručené INFO SMS. Cena za INFO SMS je 0,08 EUR s DPH.)

Dopravca nenesie zodpovednosť za včasné nedoručenie SMS lístka, ak požiadavka pre zakúpenie bola mobilným operátorom odoslaná neskoro.

Dopravca a mobilní operátori si vyhradzujú právo odmietnuť predaj SMS lístka v prípade hrubého porušenia tarifných podmienok a postupu pri predaji SMS lístka.

Daňový doklad je možné vytlačiť z internetového portálu http://smscl.dpmk.sk/. Cestujúcemu je umožnený, prostredníctvom zadania telefónneho čísla použitého na nákup SMS lístka a kódu, prístup ku kompletnému zoznamu jemu vydaných SMS lístkov pre dané telefónne číslo. Na základe výberu SMS lístka alebo daného časového obdobia sa zobrazí elektronický daňový doklad s možnosťou jeho vytlačenia.

Používanie SMS lístka cestujúcimi sa v primeranom rozsahu riadi ustanoveniami Prepravného poriadku, ktorý stanovil Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť a Tarify MHD v Košiciach.

Cestujúci platí len za doručený lístok prípadne službu.

Všetky ceny sú konečné vrátane DPH a bez ďalších poplatkov.

Daňový doklad

Daňový doklad si cestujúci môže zabezpečiť prostredníctvom internetovej stránky dopravcu http://smscl.dpmk.sk/.

Najčastejšie otázky

Otázka:

Kedy si mám zakúpiť cestovný lístok cez SMS, pred nástupom do dopravného prostriedku alebo stačí, až keď som už vo vnútri?

Odpoveď:

Cestovný lístok si musíte zakúpiť pred nástupom do vozidla. Zistite si prostredníctvom cestovného poriadku, kedy má váš spoj príchod a približne 2,5 minúty pred tým zašlite prázdnu SMS alebo hocijaký znak (medzeru, písmeno) na číslo 1166. Nastúpiť do vozidla ste povinný s už prijatou správou o zakúpenom SMS lístku.

Otázka:

V akom časovom úseku obdržím na svojom mobile zakúpený sms cestovný lístok?

Odpoveď:

Cestovný lístok vám dôjde do mobilu približne do 2,5 minúty. Po jeho obdržní môžete nastúpiť do vozidla MHD.

Otázka:

Čo v prípade, ak mi cestovný lístok do mobilu nedôjde?

Odpoveď:

Ak vám cestovný lístok nedôjde do mobilu do 5 minút, dostanete zdarma sms informatívnu správu nasledovného znenia: DPMK, a.s. Vasa poziadavka o cestovny listok bola oneskorene prijata do systemu. Ak este stale mate zaujem o cestovny listok, poslite poziadavku este raz.

Otázka:

Ako získam daňový doklad o použití sms lístka?

Odpoveď:

Zabezpečíte si ho bezproblémovo sám z internetovej stránky dopravcu – http://smscl.dpmk.sk/, podľa postupu, ktorý je v kolónke Daňový doklad uvedený.