Zákazky s nízkou hodnotou

Zadávanie nie nadlimitných zákaziek:

a) prostredníctvom IS JOSEPHINE, link: https://josephine.proebiz.com/sk/ alebo https://josephine.proebiz.com

b) prostredníctvom IS elektronického trhoviska, link: https://www.eks.sk/

c) prostredníctvom nižšie zverejnenej výzvy na predkladanie ponúk:

P.č. Predmet zákazky Druh zákazky Príloha Dátum zverejnenia zákazky Stav
77. Servis a oprava technologických vozidiel do 3,5 t služba  IS Josephine 29.04.2022 prebieha
76. Prevádzka, doplnenie a rozšírenie informačného systému pre riadenie a prevádzku mestskej dopravy v podmienkach DPMK služba  IS Josephine 16.03.2022 prebieha
75. Uhlíkové kefy a šmyky 2022/23 tovar, služba  IS Josephine 24.02.2022 ukončená
74. Modernizácia diaľkového ovládania meniarne G(Valcovňa USS) služba  IS Josephine  23.11.2021 ukončená
73. Nebezpečný odpad z umývacích centier, ČOV a znečistenej zeminy  služba  výzva.pdf 27.10.2021 ukončená
72. Poskytnutie činností v oblasti ochrany osobných údajov služba  IS Josephine 15.10.2021 ukončená
71. Zneškodnenie vyradených vozidiel služba  výzva.pdf 17.09.2021 ukončená
70. Dodávka a prevádzkovanie Elektronického monitorovacieho systému vozidiel MHD služba  IS Josephine 28.07.2021 ukončená
69. Oprava poškodených kritických úsekov koľajových tratí v meste Košice služba  IS Josephine 23.07.2021 ukončená
68. Dodávka a prevádzkovanie Elektronického monitorovacieho systému vozidiel MHD služba

 IS Josephine                 výzva.pdf               príloha č.1.docx             príloha č.2.pdf               príloha č.3.pdf

21.06.2021 zrušená
67. Implementácia ekonomicko-informačného systému Helios Green/Nephrite služba  IS Josephine 10.6.2021 ukončená
66. Prenájom a servis čistiacich a odmasťovacích zariadení pre strediská SŤÚ a SÚATaTV služba  IS Josephine 27.05.2021 ukončená
65. Osobné ochranné pracovné prostriedky 21/22 tovar, služba  IS Josephine 25.05.2021 ukončená
64. Modernizácia diaľkového ovládania meniarne G služba  IS Josephine 29.03.2021 zrušená
63. Výroba a dodávka tlakovej expanznej nádoby stojatej  tovar  IS Josephine 12.02.2021 ukončená
62. Výroba a dodávka tlakovej expanznej nádoby stojatej  tovar  IS Josephine 15.01.2021 zrušená
61. Zemné a výkopové práce pri odstraňovaní havarijného stavu sústavy verejného osvetlenia v meste Košice služba  výzva + prílohy.pdf       príloha č.1 VV.xls         IS Josephine 07.12.2020 ukončená
60. Úžitkové motorové vozidlo tovar  výzva.pdf                       príloha č. 1.pdf             príloha č. 2.pdf             príloha č. 3.pdf             príloha č. 4.pdf   04.12.2020 ukončená
59. Výmena dátových prepínačov pre dohľadový kamerový systém tovar  IS Josephine  01.12.2020 ukončená
58. Prevádzka podporného softvéru pre prevádzku a údržbu automatov na predaj cestovných lístkov služba  IS Josephine 13.11.2020 ukončená
57. Profylaktika kamerového systému služba  IS Josephine 13.11.2020 ukončená
56. Oprava strechy po mimoriadnej udalosti služba

 IS Josephine

 výzva.pdf

13.11.2020 ukončená
55. Dodávka a montáž priemyselných brán tovar  IS Josephine 12.11.2020 ukončená
54. Oprava strechy po mimoriadnej udalosti služba

 výzva.pdf

 IS Josephine

05.10.2020 zrušená
53. Prevádzka, doplnenie a rozšírenie informačného systému pre riadenia a prevádzku mestskej dopravy v podmienkach DPMK služba  IS Josephine 17.09.2020 ukončená
52. Servis a oprava technologických vozidiel do 3,5 t služba  IS Josephine 27.08.2020 ukončená
51. Prenájom, servis odmasťovacích prístrojov a prevádzkovej kvapaliny na údržbu motorov a komponentov z autobusov na stredisku ÚATaTV služba  IS Josephine 07.07.2020 zrušená
50. Prenájom a servis zariadení na čistenie a ošetrenie jednotlivých komponentov z električiek na stredisku údržby električiek (aj špeciálne čistenie elektrosúčiastok) služba  IS Josephine 07.07.2020 zrušená
49. Osobné ochranné pracovné prostriedky 20/21 tovar  IS Josephine 16.06.2020 ukončená
48. Prenájom a servis odmasťovacích prístrojov KD služba  výzva.pdf 05.06.2020 zrušená
47. Prenájom a servis odmasťovacích prístrojov AD služba  výzva.pdf 05.06.2020 zrušená
46. Oleje a mazivá tovar  IS Josephine 21.05.2020 zrušená
45. Odstránenie havarijného stavu rozvádzačov VO služba  výzva.pdf 29.04.2020 zrušená
44. Poskytovanie servisných služieb pre web stránku služba  výzva.pdf 08.04.2020 ukončená
43. Čistenie určených plôch električkových zastávok služba

 výzva.pdf                       príloha.pdf

16.03.2020 ukončená
42. Zabezpečenie služieb platobnej brány služba  IS Josephine 09.03.2020 ukončená
41. Výroba a dodanie viacúčelových kontajnerových buniek tovar  IS Josephine 25.02.2020 ukončená
40. Papierové kotúče do automatov cestových lístkov tovar  IS Josephine 12.02.2020 ukončená
39. Uhlíkové kefy a šmyky 2020/21 tovar  IS Josephine 11.12.2019 ukončená
38. Odstránenie havarijného stavu rozvádzačov verejného osvetlenia tovar  výzva.pdf 09.12.2019 ukončená
37. Licencie SQL Server Standard a WS User CAL tovar  výzva.pdf 09.12.2019 ukončená
36. Modernizácia diaľkového ovládania meniarne F (Poľov) služba  IS Josephine 05.12.2019 ukončená
35. Manažérsky informačný systém (MIS) tovar  IS Josephine 03.12.2019 zrušená
34. Konvektomat s príslušenstvom tovar

 výzva.pdf                      IS Josephine

03.12.2019 zrušená
33. Poskytovanie servisných služieb pre web stránku služba  výzva.pdf 26.11.2019 zrušená
32. Ostatný odpad z údržby cestných a dráhových vozidiel služba  výzva.pdf 08.11.2019 ukončená
31.

Tlač a dodávka papierových cestovných lístkov  (podávanie cenových ponúk cez IS Josephine)

tovar  výzva.pdf 30.09.2019 ukončená
30. Zhodnotenie/zneškodnenie vyradených vozidiel-II služba  výzva.pdf 19.09.2019 ukončená
29. Zhodnotenie/zneškodnenie vyradených vozidiel-I služba  výzva.pdf 05.08.2019 ukončená
28. Zhodnotenie/zneškodnenie vyradených vozidiel- III služba  výzva.pdf 05.08.2019 ukončená
27. Meracie prístroje tovar  výzva.pdf                     príloha č. 1.pdf             príloha č. 2.pdf           príloha č. 3.pdf 19.07.2019 zrušená
26. Dodávka svietidiel, elektroinštalačného materiálu a montáž tovar  výzva.pdf 16.07.2019 ukončená
25. Realizácia zemných a stavebných prác pri odstraňovaní havarijného
stavu inžinierskych sietí v meste Košice
služba  výzva.pdf 05.06.2019 ukončená
24. Oprava opotrebovaných (nefunkčných) zadných náprav ZF u autobusov
SOR NB 18 a 12, Iveco Citelis
služba

  výzva.pdf              príloha č.1.pdf      príloha č.2.xlsx

05.06.2019 zrušená
23. Oprava opotrebovaných (nefunkčných) automatických prevodoviek ZF
Ecomat 6HP 604C, ZF Ecomat 6HP 504C u autobusov SOR NB 18 a 12
služba

  výzva.pdf              príloha č.1.pdf      príloha č.2.xlsx

05.06.2019 zrušená
22. Dodávka svietidiel, elektroinštalačného materiálu a montáž materiál  výzva.pdf 09.05.2019 zrušená
21. Čistenie určených plôch električkových zastávok služba  výzva.pdf                     príloha.pdf  07.05.2019 ukončená
20. Upratovanie dopravných prostriedkov služba

 výzva.pdf                     príloha č_1.pdf             príloha č_2.pdf           príloha č.2a.xls           príloha č.2b-2c.xls    

 

03.05.2019 zrušená
19. Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania
a zabezpečenie realizácie procesov verejného obstarávania na určené predmety
zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov – Modernizácia dopravného dispečingu DPMK, a.s.
služba

výzva.pdf                    príloha.doc

 

29.04.2019 zrušené
18. Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania a zabezpečenie realizácie procesov verejného obstarávania na určené predmety zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  - Modernizácia dopravného dispečingu DPMK, a.s. - II. etapa služba

  výzva.pdf        príloha.pdf

08.04.2019 zrušené
17. Posúdenie vplyvu prijatých opatrení na ochranu osobných údajov služba

  výzva.pdf              príloha č.1.pdf

08.04.2019 ukončená
16. Meranie emisií na kotolni Hornádska č.10, Košice   výzva.pdf 06.03.2019 ukončená
15. Čistenie určených plôch električkových zastávok  služba

  výzva.pdf              príloha č.1.pdf     príloha č.2 pdf

06.03.2019 zrušené
14. Odborné prehliadky a skúšky VTZ elektrických na verejnom osvetlení v meste Košice služba

  výzva.pdf              príloha č. 1.pdf    príloha č. 2.ods

12.09.2018 ukončená
13. Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania na určený predmet zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. - "Modernizácia dopravného dispečingu DPMK, a.s. - II. etapa služba

výzva.pdf

príloha č.1.pdf

25.07.2018 ukončená
12. Technická a emisná kontrola Služba

  výzva.pdf                príloha č.1.pdf      príloha č. 2.pdf

13.06.2018 ukončená
11.

Prenájom a servis zariadení na čistenie komponentov z električiek

Služba výzva.pdf 12.06.2018 ukončená
10.

Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania na určený predmet zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. - "Obnova vozového parku električiek v Košiciach - 2. Časť

Služba výzva.pdf                    príloha.pdf   30.05.2018 ukončená
9. Personálno - organizačný audit Služba

 výzva.pdf   príloha1.pdf                 príloha2.pdf  

23.05.2018 ukončená
8. Nebezpečný odpad z umývacích centier, ČOV a znečistenej zeminy Služba výzva.pdf 10.5.2018 ukončená
7. Zneškodnenie odpadu č. 160104 Služba výzva.pdf 15.3.2018 ukončená
6. Zneškodnenie nebezpečného odpadu z kalových polí Služba výzva.pdf 15.3.2018 zrušená
5. Úradné skúšky UTZ -  zdvíhacích, tlakových a plynových zariadení Služba

  výzva.pdf    príloha1.ods                  príloha1.xlsx                príloha2.odt                  príloha 2.docx              príloha3.odt                  príloha3.docx

14.11.2017 ukončená
4. Stavebná úprava miestnosti ústredne Služba

 výzva.pdf                     zmluva.pdf                 príloha.pdf  

18.10.2017 ukončená
3. Oprava a servis technologických vozidiel do 3,5 t Služba

 výzva.pdf                     príloha3.pdf                 príloha4.pdf               príloha2.pdf             príloha1.pdf                    

9.10.2017 ukončená
2. Stavebné úpravy ústredne Služba  výzva.pdf                     príloha1.pdf                 príloha2.pdf    28.9.2017 zrušená
1. Oprava a servis technologických vozidiel do 3,5 t Služba

  výzva.pdf              príloha 1.pdf        príloha 2.pdf        príloha 3.pdf

15.03.2017 ukončená