Bezbariérové cestovanie

Keďže cestujúcich chceme prepravovať predovšetkým bezpečne, v ostatných rokoch sme masívne investovali do obnovy vozového parku. Na linky MHD vypravujeme nízkopodlažné vozidlá, ktoré uľahčia cestovanie zdravotne postihnutým, seniorom aj mamičkám s kočíkmi.

Vozidlový park autobusov je 100 % nízkopodlažný – na všetkých autobusových linkách premávajú nízkopodlažné autobusy. 

Vozidlový park električiek obnovujeme postupne, zo 139 ich električiek je nízkopodlažných 42. Garantované linky s nízkopodlažnými električkami na všetkých spojoch sú 2,4 a 7. V cestovnom poriadku liniek 6 a 9 sú vyznačené spoje, ktoré sú garantované ako vykonávané nízkopodlažnou električkou. Počas voľných dní jazdia nízkopodlažné električky na všetkých linkách. 

Z  18 trolejbusov, ktoré DPMK vlastní, nie je nízkopodlažný žiadny, momentálne ich však na trolejbusových linkách nahrádzame nízkopodlažnými autobusmi, takže bezpečnosť a komfort cestujúcich na týchto linkách je plne zabezpečená.