Ceny a vzory cestovných lístkov

Nové farebné rozlíšenie 30 min. papierového cestovného lístka od 1.1.2015 - v prílohe.

Vzory cestovných lístkov a bezkontaktnej čipovej karty (BČK) v platnosti od 1.1.2013

vzory CL 

 

Vzory čipových kariet, ktorých platnosť končí 30.6.2014

 

BČK obyčajná BČK žiacka

BČK pre žiakov SŠ a VŠ BČK pre dôchodcov

BČK pre dôchodcov BČK ŤZP

BČK ŤZP-S BČK 70

BČK C1.2.

 

 

BČK - mestská karta Košice

 

 

Karta má jednotný vzhľad, podtyp karty (zľavnená, osobitná a pod.) je zapísaný v jej čipe. Bližšie informácie sú uvedené v sekcii Prepravné podmienky – BČK, mestská karta Košice a BČK, použitie v doprave).