Vyjadrenie sa ku káblovým sieťam

Cenník pre vyjadrovanie sa ku káblovým sieťam

Pre posudzovanie projektov pre vytyčovanie sietí káblov bola stanovená cena

za 1 hod. práce vo výške 13,28 € bez DPH (20%)

pozostávajúca zo základného vyjadrovania, z vyjadrovania k vybranému vedeniu kabeláži a z vyjadrenia dopravného inžinierstva.

Ceny platné od 1.1.2011

V prípade záujmu sa kontaktujte na telefónnom čísle: 055 6407 333

Informácie o ochrane Vašich osobných údajov nájdete na tejto stránke.