Referát prepravnej kontroly a vymáhania pohľadávok

Stránkové hodiny

Pokladňa
Pondelok9,00 - 15,30 hod.
Utorok - piatok7,00 - 15,30 hod.
Vymáhanie pohľadávok (súdne)
Pondelok9,00 - 13,45 hod.
Utorok7,00 - 13,45 hod.
Streda7,00 - 15,30 hod.
Štvrtok7,00 - 13,45 hod.
Piatok7,00 - 13,45 hod.

Reklamácie, sťažnosti a odvolania sa podávajú písomnou formou na adresu:
Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská č.6,  043 29  Košice