Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo DPMK www.dpmk.sk  sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009  Z.z. zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Súbory na tomto sídle sú publikované vo formáte *.PDF, pre zobrazenie ktorých je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Dokumenty na stiahnutie sú poskytnuté v nasledovných formátoch, najmä PDF,ODT,ODS,DOC a XLS.