Organizačná štruktúra platná od 1.9.2021

                                                                Organizačná štruktúra DPMK, akciová spoločnosť 

Valné zhromaždenie

 

                                                            

                                                              Organizačná štruktúra Úseku generálneho riaditeľa 

UGR

 

                                                                       

                                                                          Organizačná štruktúra Úseku ekonomiky 

UE

 

                                                                        

                                                                         Organizačná štruktúra Úseku riadenia dopravy 

UD

 

                                                       

                                                                Organizačná štruktúra Úseku techniky a údržby

UTaU