Organizačná štruktúra DPMK, akciová spoločnosť

                                                                

Valné zhromaždenie

 

                                                            

                                                              Organizačná štruktúra Úseku generálneho riaditeľa 

UGR

 

                                                                       

                                                                          Organizačná štruktúra Úseku ekonomiky 

UE

 

                                                                        

                                                                         Organizačná štruktúra Úseku riadenia dopravy 

URD

 

                                                       

                                                                Organizačná štruktúra Úseku techniky a údržby

UTaU