Organizačná štruktúra platná od 1.4.2020

                                                                Organizačná štruktúra DPMK, akciová spoločnosť 

Valné zhromaždenie

 

                                                            

                                                              Organizačná štruktúra Úseku generálneho riaditeľa 

OŠ_UGR

 

                                                                       

                                                                          Organizačná štruktúra Úseku ekonomiky 

OŠ_UE

 

                                                                        

                                                                         Organizačná štruktúra Úseku riadenia dopravy 

OŠ_URD

 

                                                       

                                                                Organizačná štruktúra Úseku techniky a údržby

OŠ_UTaU