Referát vzdelávania

Cenníky služieb    

1. Cenník pre získanie osvedčenia o pravidelnom výcviku vodiča D,D+E  v zmysle zák. 280/2006 Z.z.
      
Platnosť cenníka od 2.1. 2019
 
Cena za kurz pre 1 frekventanta: 120,83 €/1 osoba, cena s DPH 145,00 €
 
V cene nie je zahrnutý poplatok za kvalifikačnú kartu vodiča vo výške 50,- €/osoba. 
 
V prípade záujmu sa kontaktujte na telefónnom čísle 055/6407 124 - referát vzdelávania. Minimálny počet 10 frekventantov v kurze.

 

2. Cenník  za skúšky – osoba poučená  – obsluha UTZ elektrických  v zmysle § 23 vyhl. 205/2010 MDPaT SR
pre externých objednávateľov

Platnosť cenníka od 25.2. 2019

osoba poučená § 23: 37,50  €/1 osoba,  cena s DPH  45,- €

 

V cenách sú zahrnuté náklady súvisiace s realizáciou školenia, lektorská činnosť. Minimálny počet v 1 kurze sú 3 účastníci  a maximálny počet 20.

V prípade väčšieho počtu účastníkov  5 – 20  je možné realizovať školenie aj v priestoroch objednávateľa. Objednávateľovi budú fakturované cestovné náklady a ostatné náklady spojené s vycestovaním lektorov.   

 

V prípade záujmu sa kontaktujte na telefónnom čísle  055/6407 124 - referát vzdelávania

 

3. Cenník  za vykonanie školenia - odborná spôsobilosť v elektrotechnike v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 v znení n. p. pre externých objednávateľov  

 

Platnosť cenníka od 28.10. 2020

 

osoba poučená: 37,50 €/1 osoba,  cena s DPH  45,- €

 

V cene sú zahrnuté náklady súvisiace realizáciou školenia, lektorská činnosť.

V prípade väčšieho počtu účastníkov  5 – 20  je možné realizovať školenie aj v priestoroch objednávateľa. Objednávateľovi budú fakturované cestovné náklady a ostatné náklady spojené s vycestovaním lektorov.    

   

V prípade záujmu sa kontaktujte na telefónnom čísle  055/6407 124 - referát vzdelávania