Referát vzdelávania

Cenníky služieb

1. Cenník pre získanie osvedčenia o pravidelnom výcviku vodiča D,D+E  v zmysle zák. 280/2006 Z.z. 

      
Cena za kurz pre 1 frekventanta       116,67 €/1 osoba, cena s DPH   140,00 € 
 
V cene nie je zahrnutý poplatok za kvalifikačnú kartu vodiča vo výške 50,- €/osoba. 
 
V prípade záujmu sa kontaktujte na telefónnom čísle 055/6407 124 - referát vzdelávania

 

2. Cenník za vykonanie prípravy na skúšky – obsluha UTZ elektrických  v zmysle vyhl. 205/2010 MDPaT SR 
 
školenie poučená osoba          $ 23 -  35,- €/1 osoba, cena s DPH 42 €
 
príprava na skúšky:                 § 24 -  50,- €/1 osoba, cena s DPH 60,-€            
                                                § 25 -  55,- €/1 osoba, cena s DPH 66,- €            
                                                § 26 -  60,- €/1 osoba, cena s DPH 72,- €            
                                                § 27 -  65,- €/1 osoba, cena s DPH 78,- € 
                                                § 28 -  60,- €/1 osoba, cena s DPH 72,- € 
    
                                                (Množstevná zľava  od 10 účastníkov -  5%) 
 
V cenách sú zahrnuté náklady súvisiace s realizáciou školenia, lektorská činnosť.  
Minimálny počet v 1 kurze sú 3 účastníci  a maximálny počet 20.  
V prípade väčšieho počtu účastníkov  5 – 20  je možné realizovať školenie aj v priestoroch 
objednávateľa. Objednávateľovi budú fakturované cestovné náklady a ostatné náklady spojené 
s vycestovaním lektorov.     
 
V prípade záujmu sa kontaktujte na telefónnom čísle 055/6407124 - referát vzdelávania
 
3. Cenník  za skúšky – obsluha UTZ elektrických  v zmysle vyhl. 205/2010 MDPaT SR 

poplatok za skúšku   75,- €/1 osoba, cena s DPH 90,- € 

 
V cene sú zahrnuté náklady súvisiace s lektorskou činnosťou, osvedčenie a overenie vedomostí. 
Maximálny počet preskúšaných na 1 deň je 5 uchádzačov. 
V prípade požiadavky vykonania skúšok v sídle objednávateľa budú objednávateľovi fakturované 
cestovné náklady a ostatné náklady spojené s vycestovaním skúšobnej komisie.  
   
V prípade záujmu sa kontaktujte na telefónnom čísle  055/6407 124 - referát vzdelávania

 

Cenník pre získanie osvedčenia o pravidelnom výcviku vodiča D,D+E  
v zmysle zák. 280/2006 Z.z. 
      
Cena za kurz pre 1 frekventanta       110,- €/1 osoba, cena s DPH   132,- € 
V cene nie je zahrnutý poplatok za vydanie osvedčenia vo výške 5,- € za osobu ani poplatok za 
kvalifikačnú kartu vodiča vo výške 50,- €/osoba. 
V prípade záujmu sa kontaktujte na telefónnom čísle 055/6407 124 u p. Taiša