Verejné obstarávanie

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť je verejným obstarávateľom podľa § 8 ods. 5 zákona a obstarávateľom podľa § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 343/2015 Z. z.  o  verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov.


Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z. z.  o  verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov zverejňujeme všetky informácie a dokumenty v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní v  Profile verejného obstarávateľa vedeného  a zriadeného v elektronickej podobe Úradom pre verejné obstarávanie – na webovej stránke úradu , v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania.