Verejné obchodné súťaže

Verejná obchodná súťaž - Prenájom stropného priestoru vo vozidlách MHD - LCD monitory

stav súťaže: prebieha                                                                       
Názov dokumentu Dátum Príloha
Súťažné  podklady 03.04.2023 stiahnuť
Kúpna zmluva 03.04.2023 stiahnuť
Inzerát 03.04.2023 stiahnuť

Verejná obchodná súťaž - Odpredaj náhradných dielov na električky a technologické vozidlá

stav súťaže: neúspešná                                                                       
Názov dokumentu Dátum Príloha
Súťažné  podklady 11.05.2020 stiahnuť
Kúpna zmluva 11.05.2020 stiahnuť
Inzerát 11.05.2020 stiahnuť

Verejná obchodná súťaž - Prenájom stropného interiéru vozidiel MHD

stav súťaže: skončená                                                                       
Názov dokumentu Dátum Príloha
Súťažné  podklady 01.04.2020 stiahnuť
Inzerát 01.04.2020 stiahnuť

Verejná obchodná súťaž - Odpredaj autožeriava typ TATRA 815 ČKD AD 28

stav súťaže: skončená                                                                       
Názov dokumentu Dátum Príloha
Kúpna zmluva 12.09.2018 stiahnuť
Súťažné  podklady 12.09.2018 stiahnuť
Znalecký posudok 12.09.2018 stiahnuť
Inzerát 12.09.2018 stiahnuť

 

Verejná obchodná súťaž - Odpredaj mestských trolejbusov

stav súťaže: neúspešná
Názov dokumentu Dátum Príloha
Kúpna zmluva 08.03.2018 stiahnuť
Súťažné podklady 08.03.2018 stiahnuť
Technické parametre trolejbusov 08.03.2018

stiahnuť

VOS - Odpredaj autožeriava typ TATRA 815 ČKD AD 28

stav súťaže: neúspešná
Názov dokumentu Dátum Príloha
Kúpna zmluva 19.01.2018 stiahnuť
Vyhlásenie 19.01.2018 stiahnuť
Súťažné podmienky 19.01.2018 stiahnuť
Znalecký posudok 19.01.2018 stiahnuť

 

VOS - Odpredaj autožeriava typ TATRA 815 ČKD AD 28

stav súťaže: neúspešná
Názov dokumentu Dátum Príloha
Kúpna zmluva 4.12.2017 stiahnuť
Vyhlásenie 4.12.2017 stiahnuť
Súťažné podmienky 4.12.2017 stiahnuť
Znalecký posudok 4.12.2017 stiahnuť

Verejná obchodná súťaž - Odpredaj električiek T3 - 11 ks

stav súťaže: skončená
Názov dokumentu Dátum Príloha
Kúpna zmluva 7.9.2017 stiahnuť
Súťažné podklady 7.9.2017 stiahnuť
Technické parametre koľajových vozidiel 7.9.2017 stiahnuť

Verejná obchodná súťaž - Odpredaj električiek T3 - 31 ks

stav súťaže: skončená
Názov dokumentu Dátum Príloha
Kúpna zmluva 27.02.2017 stiahnuť
Súťažné podklady 27.02.2017 stiahnuť
Technické parametre 27.02.2017 stiahnuť

 

Verejná obchodná súťaž - Prenájom stropného interiéru vozidiel

stav súťaže: skončená
Názov dokumentu Dátum Príloha
Súťažné podklady 14.2.2017 stiahnuť

 

Verejná obchodná súťaž - Odpredaj trolejbusov

stav súťaže: skončená
Názov dokumentu Dátum Príloha
Kúpna zmluva 05.01.2017 stiahnuť
Súťažné podklady 05.01.2017 stiahnuť
Tabuľka 05.01.2017 stiahnuť
Technické parametre trolejbusov 05.01.2017 stiahnuť

 

Verejná obchodná súťaž - Odpredaj náhradných dielov na autobusy Karosa a Ikarus

stav súťaže: neúspešná
Názov dokumentu Dátum Príloha
Súťažné podklady 21.12.2016 stiahnuť
Kúpna zmluva 21.12.2016 stiahnuť
Karosa ND 21.12.2016 stiahnuť
Ikarus ND 21.12.2016 stiahnuť

 

Verejná obchodná súťaž - Odpredaj električiek T3

stav súťaže: skončená
Názov dokumentu Dátum Príloha
Kúpna zmluva 23.09.2016 stiahnuť
Súťažné podklady 23.09.2016 stiahnuť
Technické parametre koľajových vozidiel    

 

Verejná obchodná súťaž - Odpredaj náhradných dielov pre autobusy KAROSA a IKARUS

stav súťaže: neúspešná
Názov dokumentu Dátum Príloha
Súťažné podklady 26.08.2016 stiahnuť
Kúpna zmluva 26.08.2016 stiahnuť
Karosa ND 26.08.2016 stiahnuť
Ikarus ND 26.08.2016 stiahnuť

 

Verejná obchodná súťaž - Odpredaj autobusov MAN a ISUZU

stav súťaže: skončená
Názov dokumentu Dátum Príloha
Súťažné podklady 26.08.2016 stiahnuť
Kúpna zmluva - návrh 26.08.2016 stiahnuť
MAN - KE 791 EI 26.08.2016 stiahnuť
ISUZU Q-bus - KE 792 EI 26.08.2016 stiahnuť

 

Verejná obchodná súťaž - Odpredaj električiek T3

stav súťaže: neúspešná
Názov dokumentu Dátum Príloha
Kúpna zmluva 20.06.2016 stiahnuť
Súťažné podklady 20.06.2016 stiahnuť
Technické parametre koľajových vozidiel 20.06.2016 stiahnuť