Autoškola

1. Kurz rozšírenia vodičského oprávnenia R - C1, C

Platnosť cenníka od 15.9.2020

Cena za kurz pre 1 frekventanta 1 041,67 € bez DPH, cena s DPH 20% - 1 250 €

Poznámka: v cene nie je zahrnutý kurz prvej pomoci, psychologické vyšetrenie, lekárska prehliadka a poplatky - kolky.

Minimálny počet je 10 frekventantov v kurze.  

V prípade záujmu sa kontaktujte na telefónnom čísle  055/6407 124 - referát vzdelávania
2. Kurz rozšírenia vodičského oprávnenia R/C - C1E, CE

Platnosť cenníka od 15.9.2020

Cena za kurz pre 1 frekventanta 325 € bez DPH, cena s DPH 20% - 390 €

Poznámka: v cene nie je zahrnutý kurz prvej pomoci, psychologické vyšetrenie, lekárska prehliadka a poplatky - kolky.

Minimálny počet je 10 frekventantov v kurze.

V prípade záujmu sa kontaktujte na telefónnom čísle  055/6407 124 - referát vzdelávania
3. Zrýchlená základná kvalifikácia pre nákladnú dopravu

Platnosť cenníka od 15.9.2020

Cena za kurz pre 1 frekventanta 537,50 € bez DPH, cena s DPH 20% - 645 €

Poznámka: v cene nie je zahrnutý kurz prvej pomoci, poplatok za vydanie osvedčenia a poplatok za kvalifikačnú kartu.

Minimálny počet je 10 frekventantov v kurze.

V prípade záujmu sa kontaktujte na telefónnom čísle  055/6407 124 - referát vzdelávania
4.  Zrýchlená základná kvalifikácia pre nákladnú dopravu so započítaním  výučby z kurzu pre vod. oprávnenie skup. C1, C

Platnosť cenníka od 15.9.2020

Cena za kurz pre 1 frekventanta 275,50 € bez DPH, cena s DPH 20% - 330,60 €

Poznámka: v cene nie je zahrnutý kurz prvej pomoci, poplatok za vydanie osvedčenia a poplatok za kvalifikačnú kartu.

Minimálny počet je 10 frekventantov v kurze.

V prípade záujmu sa kontaktujte na telefónnom čísle  055/6407 124 - referát vzdelávania
5.  Kurz pravidelného výcviku vodiča pre nákladnú dopravu v zmysle zák. 280/2006 Z.z.

Platnosť cenníka od 15.9.2020

Cena za kurz pre 1 frekventanta 83,33 € bez DPH, cena s DPH 20% - 100 €

Poznámka: v cene nie je zahrnutý kurz prvej pomoci, poplatok za vydanie osvedčenia a poplatok za kvalifikačnú kartu.

Minimálny počet je 10 frekventantov v kurze.

V prípade záujmu sa kontaktujte na telefónnom čísle  055/6407 124 - referát vzdelávania