Základné technické parametre trolejbusov

Trolejbusy
15 Tr 10/7
(1001 - 1015)
14 Tr 14/7
(2001 - 2007)
15 Tr 10/7 M
(1016 - 1020)
Typ vozidla15Tr 10/7 (1001 - 1015)
Napájacie napätie vozidla750 V DC
Maximálna rýchlosť vozidla65km/h
Obsaditeľnosť vozidla44 miest na sedenie / 106 miest na státie
Regulácia výkonubezkontaktná, impulzová
Pohon vozidla (2 hnacie nápravy)každú nápravu poháňa jeden trakčný motor napájaný zo samostatného impulzového meniča
Výkon tračných motorov2x120kW
Brzdový systém2 okruhová vzduchová brzda, eletrodynamická odporová brzda
Hnacia náprava2 x ŠKODA HN 2.0
Predná nápravatuhá, LIAZ
Hmotnosť vozidla16 400kg (pohotovostná) 26 600kg (celková)
Zberačelaminátové so zberačovými hlavicami ESKO
Typ vozidla15Tr 10/7 M (1016 - 1020)
Napájacie napätie vozidla750 V DC
Maximálna rýchlosť vozidla65km/h
Obsaditeľnosť vozidla44 miest na sedenie / 106 miest na státie
Regulácia výkonubezkontaktná, impulzová
Pohon vozidla (2 hnacie nápravy)každú nápravu poháňa jeden trakčný motor napájaný zo samostatného impulzového meniča
Výkon tračných motorov2x120kW
Brzdový systém2 okruhová vzduchová brzda, eletrodynamická odporová brzda
Hnacia náprava2 x RÁBA 518.06
Predná nápravatuhá, LIAZ
Hmotnosť vozidla16 400kg (pohotovostná)26 600kg (celková)
Zberačelaminátové so zberačovými hlavicami ESKO
Typ vozidla14Tr 14/7 (2001 - 2007)
Napájacie napätie vozidla750 V DC
Maximálna rýchlosť vozidla65km/h
Obsaditeľnosť vozidla29 miest na sedenie / 53 miest na státie
Regulácia výkonubezkontaktná, impulzová
Pohon vozidla (1 hnacia náprava)nápravu poháňa jeden trakčný motor napájaný zo samostatného impulzového meniča
Výkon tračných motorov1x120kW
Brzdový systém2 okruhová vzduchová brzda, eletrodynamická odporová brzda
Hnacia nápravaRÁBA 518.06
Predná nápravatuhá, LIAZ
Hmotnosť vozidla10 350kg (pohotovostná)16 000kg (celková)
Zberačelaminátové so zberačovými hlavicami ESKO