Zmeny a obmedzenia v MHD

31.05.2023

NÁHRADNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

17:05 📍 (17:18) AKTUALIZÁCIA: linky 1, 2, 4 premávajú po pôvodných trasách 📍 (17:18) AKTUALIZÁCIA: prejazd električiek obnovený 📍 (17:10) AKTUALIZÁCIA: náhradný autobus zastavuje na ceste na úrovni zastávky 📍 (17:06) AKTUALIZÁCIA: linky 1, 2, 4 sú odklonené, premávajú cez Terasu Z dôvodu poruchy vozidla premáva náhradná autobusová doprava od zastávky Radnica Starého mesta smer Krajský súd. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 17:30 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

31.05.2023

VÝPADOK SPOJA 15

12:07 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 15 k výpadku spoja od zastávky Exnárova smer Obchodné centrum Cassovia. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 12:27 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Exnárova smer Obchodné centrum Cassovia. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

31.05.2023

VÝPADOK SPOJA 17

11:49 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 17 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer Luník VIII. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 12:09 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer Luník VIII. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.   ...

31.05.2023

VÝPADOK SPOJA 22

10:40 Z dôvodu cudzej škodovej udalosti dochádza na linke 22 k meškaniu spoja od zastávky Baňa Bankov smer Džungľa. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

31.05.2023

VÝPADOK SPOJA 22

10:14 Z dôvodu cudzej škodovej udalosti dochádza na linke 22 k výpadku spoja od zastávky Džungľa smer Baňa Bankov. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 11:14 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Džungľa smer Baňa Bankov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

31.05.2023

ODKLON LINIEK

07:30 📍 (09:21) AKTUALIZÁCIA: Linky 18, 27, 36 jazdia po pôvodnej trase, podľa platného cestovného poriadku. 📍 (08:56) AKTUALIZÁCIA: Linky 10, 17, 51, 56 jazdia po pôvodnej trase, podľa platného cestovného poriadku. Z dôvodu zhustenej premávky dochádza k odklonu liniek 10, 17, 18, 27, 36, 51 a 56 zo Sídliska Ťahanovce smer centrum cez obec Ťahanovce. Predpoklad obmedzenia do 08:45.  ...

31.05.2023

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

Z dôvodu zhustenej premávky dochádza k meškaniam na viacerých linkách do 30 minút. Z tohto dôvodu môže dochádzať aj k výpadkom spojov. Za vzniknuté meškania sa ospravedlňujeme...

30.05.2023

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV 1, 3, 9

14:25 📍 (14:35) AKTUALIZÁCIA: trať sprejazdnená. Z dôvodu zablokovanej trate za zastávkou Rovníková smer Važecká dochádza k výpadku najbližších spojov. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme...

30.05.2023

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 10

08:34 Z dôvodu zhustenej premávky dochádza k meškaniu na linke 10 do 20 minút od zastávky Luník VIII smer Madridská. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme...

29.05.2023

VÝPADOK SPOJA 56

16:06 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 56 k výpadku spoja od zastávky Moldavská, obchodné centrá smer Madridská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 16:26 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Moldavská, obchodné centrá smer Madridská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

29.05.2023

VÝPADOK SPOJA 55

14:35 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 55 k výpadku spoja od zastávky Poliklinika Východ smer Moskovská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 14:50 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Poliklinika Východ smer Moskovská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

29.05.2023

VÝPADOK SPOJA 25

14:25 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 25 k výpadku spoja od zastávky SOŠ automobilová smer Budapeštianska. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 14:55 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky SOŠ automobilová smer Budapeštianska. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

29.05.2023

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 29

06:22 Z dôvodu privolanej RZP dochádza na linke 29 k meškaniu spoja do 20 minút od zastávky Staničné námestie smer Zoologická záhrada. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

26.05.2023

VÝPADOK SPOJA 51

17:36 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 51 k výpadku spoja od zastávky Nám. osloboditeľov smer Bruselská.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 17:50.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

26.05.2023

VÝPADOK SPOJA 51

17:11 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 51 k výpadku spoja od zastávky Bruselská smer Nám. osloboditeľov.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 17:31 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Bruselská smer Nám. osloboditeľov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...