Zmeny a obmedzenia v MHD

08.03.2021

VÝPADOK SPOJA 52

13:24 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 52 k výpadku spoja zo zastávky Obchodné centrum Optima smer Krásna.  (13:35) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Nám. osloboditeľov.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 13:54 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

08.03.2021

VÝPADOK SPOJA 54

06:40 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 54 k výpadku spoja zo zastávky Drabova smer Madridská.  (06:59) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky VSS, križovatka.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:04 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Drabova.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

04.03.2021

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 35

15:00 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 35 k meškaniu spoja do 10 minút zo zastávky Lingov smer Nám. osloboditeľov.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 15:17.  Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. ...

04.03.2021

VÝPADOK SPOJA 9

14:40 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 9 k výpadku spoja zo zastávky Bernolákova smer Važecká.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 14:58.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

04.03.2021

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 29

05:58 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 29 k meškaniu spoja do 15 minút. MIESTO: Kavečany smer Staničné námestie.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:16.  Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. ...

03.03.2021

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV 19, 52, 54

07:39 Z dôvodu cudzej dopravnej nehody dochádza na linkách 19, 52 a 54 k meškaniu spojov do 10 minút. MIESTO: Dneperská smer Levočská.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 09:00.  Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. ...

03.03.2021

VÝPADOK SPOJA 54

07:23 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 54 k výpadku spoja zo zastávky Železníky smer KVP, kláštor.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:39.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

02.03.2021

VÝPADOK SPOJA 19

19:44 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 19 k výpadku spoja zo zastávky Palackého smer KVP, kláštor.    (18:00) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Amfiteáter PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 18:12  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

02.03.2021

VÝPADOK SPOJA 52

16:51 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 52 k výpadku spoja zo zastávky Gymnázium Opatovská smer Nemocnica Šaca.   (17:22) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Bosákova s meškaním do 10 minút PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 15:34   Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

02.03.2021

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 19, 52, 54, RA5, RA6

14:35 Z dôvodu dopravnej nehody dochádza na daných linkách 19, 52, 54, RA5, RA6 k meškaniu spojov do 10-15 minút zo zastávky Bytový podnik mesta Košice smer Gymnázium Opatovská.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 15:00.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

02.03.2021

VÝPADOK SPOJA 19

14:00 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 19 k výpadku spoja zo zastávky Bytový podnik mesta Košice smer KVP, kláštor.   (14:05) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Bosákova PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 15:34   Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

02.03.2021

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 18

09:22 Z prevádzkových dôvodov na linke 18 k meškaniu spoja do 10 minút zo zastávky Tesco, Džungľa smer Nová nemocnica.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 09:32  Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. ...

01.03.2021

VÝPADOK SPOJA 56

14:01 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 56 k výpadku spoja zo zastávky Nám. osloboditeľov smer Nemocnica Šaca.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 14:23  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

01.03.2021

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 18

13:07 Z prevádzkových dôvodov na linke 18 k meškaniu spoja do 10 minút zo zastávky Tesco, Džungľa smer Nová nemocnica.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 13:17  Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. ...

01.03.2021

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 52

12:05 Z dôvodu poruchy vozidla na linke 52 k meškaniu spoja do 15 minút zo zastávky Nám. osloboditeľov smer Krásna.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 12:27  Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. ...