Zmeny a obmedzenia v MHD

05.12.2019

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

(9:55) Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linkách 2, 4, 6, 7 k meškaniu do 20 minút. Nám. osloboditeľov smer Dom umenia. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.  📍 (10:11) AKTUALIZÁCIA: doprava je obnovená, linky premávajú s meškaním do 15 minút...

03.12.2019

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

(7:51) Upozornenie na meškanie spojov z dôvodu cudzej dopravnej nehody a zhustenej premávky do 60 minút. Južné nábrežie smer Nad jazerom 19, 52, 54. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

29.11.2019

Vynechanie zastávky

Z dôvodu neprejazdnej komunikácie linka číslo 29 neobsluhuje zastávku Kavečany, cintorín. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. AKTUALIZÁCIA (10:01) : komunikácia je prejazdná, spoje premávajú bez obmedzenia...

27.11.2019

ŠKODOVÁ UDALOSŤ

Z dôvodu škodovej udalosti linka číslo 9 vynechá spoj zo zastávky Amfiteáter smer Staničné nám. s odchodom o 16:17. Nasledujúci spoj premáva riadne podľa platných cestovných poriadkov s odchodom zo zastávky Amfiteáter 16:29. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

20.11.2019

PORUCHA VOZIDLA 54

Z dôvodu poruchy vozidla linky 54 (čas 14:12) je výpadok spoja v úseku KVP, kláštor smer Madridská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme ...

14.11.2019

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

Z dôvodu dopravnej nehody pri zastávke Krajský súd smer Pereš dochádza k meškaniu spojov do 20 minút. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

14.11.2019

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 9 k meškaniu spojov do 10 minút. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

13.11.2019

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA

(16:31) Z dôvodu poruchy výhybky linka číslo 9 má meškanie do 10 minút. Važecká smer Havlíčkova. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

12.11.2019

ODKLON TRASY LINIEK 19, 52

(16:30) Z dôvodu cudzej dopravnej nehody v trase Tepláreň smer Nad jazerom linky: 19, 52 premávajú odklonom po spodnej časti trasy. Zastavujú na úrovni zastávok Tepláreň a Bukovecká. Meškanie spojov do 10 minút. 📍 (16:51) AKTUALIZÁCIA: linky premávajú po pôvodnej trase, komunikácia je prejazdná...

06.11.2019

Vynechanie spoja

Z prevádzkových dôvodov dôjde na linke 28 k výpadku spoja, odchod zo zastávky Napájadla smer Tramínova 07:17. Odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Napájadla 07:37. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

05.11.2019

Vynechanie spoja

Z dôvodu škodovej udalosti linka číslo 7 vynechá spoj zo zastávky Važecká smer Botanická záhrada, s odchodom o 16:46. Nasledujúci spoj premáva riadne podľa platných cestovných poriadkov s odchodom zo zastávky Važecká 16.58. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

05.11.2019

Dopravná nehoda

Z dôvodu dopravnej nehody na koľajniciach pri zastávke Námestie Maratónu mieru smer Amfiteáter a Kuzmányho dochádza k meškaniu liniek 2, 4, 6 a 9 do 20 minút. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. AKTUALIZÁCIA (16:15): doprava je obnovená, linky premávajú s meškaním do 15 minút...

05.11.2019

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

(10:23) Meškanie linky 6 do 15 minút. Z dôvodu privolania RZP - Nová nemocnica smer Nám. Maratónu mieru. Za nepríjemnosti za ospravedlňujeme...

04.11.2019

PORUCHA VOZIDLA 17

Z dôvodu poruchy vozidla linky 17 (čas 09:09) je výpadok spoja v úseku Lingov smer Luník VIII. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

04.11.2019

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

(08:15) Upozornenie na meškanie spojov do 20 minút Mlyská bašta obojsmerne. Dotknuté linky:  16, 22, 25, 27, 29, 36, 71, 72.  Dôvod: zhustená premávka. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...