Zmeny a obmedzenia v MHD

25.05.2020

VÝPADOK SPOJA 27

15:42 Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zástavky Národné námestie smer Madridská. Predpoklad obmedzenia do: 15:57 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Národné námestie smer Madridská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.05.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 6

15:38 Z dôvodu škodovej udalosti a následne zablokovanej trati dochádza na linke 6 k meškaniu spoja do 10 minút od zástavky Nám. Maratónu mieru smer Staničné námestie. Predpoklad obmedzenia do: 15:53 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Nám. Maratónu mieru smer Staničné námestie. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.05.2020

VÝPADOK SPOJA 36

15:36 Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linke 36 k výpadku spoja od zástavky Nám. Maratónu mieru smer Moskovská. Predpoklad obmedzenia do: 15:51 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Nám. Maratónu mieru smer Moskovská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.05.2020

PORUCHA VOZIDLA LINKY 71

13:13 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 71 k výpadku spoja od zástavky Krajský súd smer Lingov. Predpoklad obmedzenia do: 13:30 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Krajský súd smer Lingov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.05.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 16

12:35 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 16 k meškaniu spoja do 15 minút od zástavky Podhradová smer Obchodné centrum Cassovia. Predpoklad obmedzenia do: 12:55 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Podhradová smer Obchodné centrum Cassovia. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.05.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 52

08:00 Z dôvodu zhustenej premávky dochádza na linke 52 k meškaniu spoja do 10 minút od zástavky Tepláreň smer Nemocnica Šaca. Predpoklad obmedzenia do: 08:20 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Tepláreň smer Nemocnica Šaca. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.05.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 36

07:11 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 36 k meškaniu spoja do 10 minút od zástavky Madridská smer Moskovská. Predpoklad obmedzenia do: 07:23 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Moskovská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.05.2020

PORUCHA VOZIDLA LINKY 27

06:38 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zástavky Staničné námestie smer Madridská. Predpoklad obmedzenia do: 06:53 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Staničné námestie smer Madridská. 📍 (06:44) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa smer Madridská s odchodom 06:47. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.05.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 19

05:16 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 19 k meškaniu spoja do 15 minút od zástavky Tepláreň smer KVP, kláštor. Predpoklad obmedzenia do: 05:36 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Tepláreň smer KVP, kláštor. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

22.05.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 34

11:36 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 36 k meškaniu spoja do 10 minút od zástavky KVP, kláštor smer OC Optima, dolný vstup. Predpoklad obmedzenia do: 11:56 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky KVP, kláštor smer OC Optima, dolný vstup. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

22.05.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 24

11:19 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 24 k meškaniu spoja do 10 minút od zástavky Podnikateľská smer Staničné námestie. Predpoklad obmedzenia do: 14:29 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Podnikateľská smer Staničné námestie. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

22.05.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 52

08:34 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 52 k meškaniu spoja do 15 minút od zástavky Krajský súd smer Nemocnica Šaca. Predpoklad obmedzenia do: 08:59 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Krajský súd smer Nemocnica Šaca. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

22.05.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 27

06:23 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 27 k meškaniu spoja do 10 minút od zástavky Staničné námestie smer Madridská. Predpoklad obmedzenia do: 06:38 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Staničné námestie smer Madridská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.05.2020

PORUCHA VOZIDLA LINKY 36

14:33 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 36 k výpadku spoja od zástavky Mlynská bašta smer Madridská. Predpoklad obmedzenia do: 14:48 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Mlynská bašta smer Madridská. 📍 (14:39) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa smer Madridská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.05.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA R2

14:35 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke R2 k meškaniu spoja do 15 minút od zástavky Vstupný areál U. S. Steel smer Važecká. Predpoklad obmedzenia do: 14:55 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Vstupný areál U. S. Steel smer Važecká. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...