Zmeny a obmedzenia v MHD

04.08.2021

VÝPADOK SPOJA 11

18:47 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 11 k výpadku spoja zo zastávky Nám. osloboditeľov smer Luník IX, sídlisko.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 18:58  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

04.08.2021

VÝPADOK SPOJA 11

16:07 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 11 k výpadku spoja zo zastávky Nám. osloboditeľov smer Luník IX, sídlisko.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 16:18  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

04.08.2021

VÝPADOK SPOJA 19

09:11 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 19 k výpadku spoja zo zastávky Napájadla smer Moskovská.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 09:31 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Napájadla smer Moskovská.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

04.08.2021

VÝPADOK SPOJA 12

07:55 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 12 k výpadku spoja zo zastávky Podnikateľská smer Podhradová.  (08:10) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Stará nemocnica.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:25 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Podnikateľská.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

04.08.2021

VÝPADOK SPOJA 17

06:45 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 17 k výpadku spoja zo zastávky Luník VIII smer Lingov.  (06:57) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Nová nemocnica.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:27.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

03.08.2021

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV 3, 7, 9

19:30 Z dôvodu privolania RZP cestujúcemu dochádza na linkách 3, 7, 9 k meškaniu do 20 minút od zastávky Važecká smer Ladožská. Predpoklad trvania obmedzení: 20:00. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

03.08.2021

VÝPADOK SPOJA 36

17:22 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza k výpadku spoja linky 36 od zastávky Moskovská smer Madridská. Predpoklad trvania obmedzení: 17:42 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Moskovská smer Madridská. 📍 (17:36) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Slovenský rozhlas. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

03.08.2021

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV 3, 4, 7

17:00  Z dôvodu dopravnej nehody dochádza k meškaniu spojov 3, 4, 7 od zastávky Astória smer Stará nemocnica do  10 minút. Predpoklad trvania obmedzení: 17:30. 📍 (17:20) AKTUALIZÁCIA: premávka je plynulá, spoje premávajú s meškaním do 10 minút. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

03.08.2021

VÝPADOK SPOJA 11

16:47  Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 11 k výpadku spoja zo zastávky Námestie osloboditeľov smer Luník IX, sídlisko.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 18:47 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Námestie osloboditeľov smer Luník IX, sídlisko.  Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme...

03.08.2021

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 72

13:58 Z dôvodu zablokovanej cesty osobným automobilom dochádza na linke 72 k meškaniu spoja do 15 minút zo zastávky Grunt smer Lingov.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 14:13 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Grunt smer Lingov.  Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. ...

03.08.2021

VÝPADOK SPOJA 71

12:21 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 71 k výpadku spoja zo zastávky Nám. osloboditeľov smer Moskovská.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 12:43.  Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. ...

03.08.2021

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 12

11:04 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 12 k meškaniu spoja do 10 minút zo zastávky Podhradová smer Šebastovce.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 11:46.  Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. ...

03.08.2021

VÝPADOK SPOJA 19

10:35 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 19 k výpadku spoja zo zastávky Bukovecká smer Moskovská.  (10:43) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Bosákova PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 11:08.  Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. ...

03.08.2021

VÝPADOK SPOJA 27

09:45 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 27 k výpadku spoja zo zastávky Mier smer Staničné námestie.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 09:53.  Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. ...

03.08.2021

VÝPADOK SPOJA 11

09:47 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 11 k výpadku spoja zo zastávky Nám. osloboditeľov smer Luník IX, sídlisko.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 09:58.  Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. ...