Zmeny a obmedzenia v MHD

28.07.2020

PORUCHA VOZIDLA NA LINKE 10

15:55 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 10 k výpadku spoja od zastávky Bosákova smer Madridská. Predpoklad obmedzenia do: 16:10 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Bosákova smer Madridská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

28.07.2020

PORUCHA VOZIDLA NA LINKE 71

14:07 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 71 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer KVP, kláštor. Predpoklad obmedzenia do: 14:22 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer KVP, kláštor. ? (14:13) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa smer KVP, kláštor s odchodom 14:15. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

28.07.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 71

13:43 Z dôvodu privolanej policajnej hliadky dochádza na linke 71 k meškaniu spoja do 15 minút od zastávky Kalinovská smer KVP, kláštor. Predpoklad obmedzenia do: 13:58 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Kalinovská smer KVP, kláštor. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

28.07.2020

VÝPADOK SPOJA 72

12:30 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 72 k výpadku spoja  od zastávky Dom umenia smer Lingov.  12:45 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Dom umenia smer Lingov.   Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.  ... ...

28.07.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE LINIEK 3, 7, 9

10:11  Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na električkových linkách 3 ,7, 9 k meškaniu do 15 minút Levočská smer Važecká. ? (10:16) AKTUALIZÁCIA: doprava je obnovená Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.  ...

28.07.2020

ŠKODOVÁ UDALOSŤ 23

08:10 Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linke 23 k výpadku spoja  od zastávky Moldavská, obchodné centrá smer Letisko.  ? (08:20) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Moldavská, obchodné centrá smer Letisko.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:39 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Moldavská, obchodné centrá.    Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.  ...

28.07.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 12

07:47 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 12 k meškaniu spoja do 10 minút od zastávky Barca smer Podhradová. Predpoklad obmedzenia do: 08:15.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.  ...

27.07.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 12

07:50 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 12 k meškaniu spoja do 10 minút od zastávky Cassovar smer Šebastovce. Predpoklad obmedzenia do: 08:15.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.  ...

24.07.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

14:21 Z dôvodu cudzej dopravnej nehody dochádza na linkách 10, 11, 23, 25, 32, 52, 56, 71, 72 k meškaniu spojov do 10 minút od zastávky Krajský súd smer Námestie osloboditeľov. Predpoklad obmedzenia do: 14:40. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

24.07.2020

VÝPADOK SPOJA 19

08:52 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 19 k výpadku spoja  od zastávky Dneperská smer KVP, kláštor.  ? (09:07) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Staničné námestie.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 09:11 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Napájadlá smer KVP, kláštor.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.  ...

23.07.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE LINKY 7

17:58 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 7 k meškaniu spoja do 5 minút od zastávky Botanická záhrada smer Važecká. Predpoklad obmedzenia do: 18:30. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.07.2020

ŠKODOVÁ UDALOSŤ 19

17:51 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 19 k výpadku spoja  od zastávky Radnica Starého mesta smer Napájadla.  ? (17:56) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Staničné námestie s meškaním do 10 minút.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.  ...

23.07.2020

VÝPADOK SPOJA 71

16:33 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 71 k výpadku spoja  od zastávky KVP, kláštor smer Lingov. ? (16:49) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Nám. osloboditeľov smer Lingov.  16:48 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky KVP, kláštor smer Lingov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.  ...

23.07.2020

VÝPADOK SPOJA 18

05:39 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 18 k výpadku spoja  od zastávky Madridská smer Nová nemocnica. Predpoklad obmedzenia do: 06:07 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Nová nemocnica. ? (05:49) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

22.07.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 12

12:23 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 12 k meškaniu spoja do 15 minút od zastávky Šebastovce smer Podhradová. Predpoklad obmedzenia do: 12:53 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Šebastovce smer Podhradová. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...