Zmeny a obmedzenia v MHD

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 9

13:58 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 9 k výpadku spoja od zastávky Nám. Maratónu mieru smer Važecká s časmi odchodov 16:10, 16:22, 17:32, 20:27, 21:47. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 22:10. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 9

13:25 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 9 k výpadku spoja od zastávky Važecká smer Nám. Maratónu mieru s časmi odchodov 15:49, 16:59, 19:48, 21:09, 22:34. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 22:57. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 2

12:59 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 2 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Havlíčkova. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 13:14 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Staničné námestie smer Havlíčkova. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 2

12:41 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 2 k výpadku spoja od zastávky Havlíčkova smer Staničné námestie. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 12:56 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Havlíčkova smer Staničné námestie. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 9

12:14 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 9 k výpadku spoja od zastávky Važecká smer Nám. Maratónu mieru. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 12:29 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Važecká smer Nám. Maratónu mieru. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 27

11:37 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Madridská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 11:52 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Staničné námestie smer Madridská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 27

11:10 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer Staničné námestie. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 11:25 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Staničné námestie. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 2

11:14 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 2 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Havlíčkova. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 11:29 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Staničné námestie smer Havlíčkova. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 2

10:56 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 2 k výpadku spoja od zastávky Havlíčkova smer Staničné námestie. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 11:11 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Havlíčkova smer Staničné námestie. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 27

10:37 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Madridská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 10:52 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Staničné námestie smer Madridská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 71

10:33 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 71 k výpadku spoja od zastávky KVP, kláštor smer Lingov. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 10:48 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky KVP, kláštor smer Lingov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 2

10:29 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 2 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Havlíčkova. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 10:44 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Staničné námestie smer Havlíčkova. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 2

10:11 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 2 k výpadku spoja od zastávky Havlíčkova smer Staničné námestie. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 10:26 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Havlíčkova smer Staničné námestie. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 27

10:10 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer Staničné námestie. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 10:25 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Staničné námestie. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 17

10:05 Z dôvodu mimoriadnej situácie dochádza na linke 17 k výpadku spoja od zastávky Luník VIII smer Lingov. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 10:25 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Luník VIII smer Lingov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...