Zmeny a obmedzenia v MHD

25.02.2021

VÝPADOK SPOJA 52

17:34 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 52 k výpadku spoja zo zastávky Obchodné centrum Optima smer Krásna.  📍 (17:45) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Nám. osloboditeľov. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 18:07.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

25.02.2021

VÝPADOK SPOJA 16

16:50 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 16 k výpadku spoja zo zastávky Nám. osloboditeľov smer Obchodné centrum Cassovia.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 17:02.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

25.02.2021

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 25

10:13 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 25 k meškaniu spoja do 10 minút zo zastávky Poľov, rázcestie smer Budapeštianska.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 10:49. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. ...

25.02.2021

VÝPADOK SPOJA 11

09:02 Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linke 11 k výpadku spoja zo zastávky Luník IX, sídlisko smer Nám. osloboditeľov.  📍 (09:25) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Luník IX, sídlisko s meškaním do 20 minút PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 09:14.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

25.02.2021

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 17

08:19 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 17 k meškaniu spoja do 10 minút zo zastávky Priemyselná smer Luník VIII.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:50. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. ...

25.02.2021

VÝPADOK SPOJA 16

07:09 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 16 k výpadku spoja zo zastávky Nám. osloboditeľov smer Obchodné centrum Cassovia.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:21.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

24.02.2021

VÝPADOK SPOJA 32

17:48 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 32 k výpadku spoja zo zastávky Nám. osloboditeľov smer Košická Nová Ves.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 18:01.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

24.02.2021

VÝPADOK SPOJA 11

13:27 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 11 k výpadku spoja zo zastávky Nám. osloboditeľov smer Luník IX, sídlisko.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 13:38.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

23.02.2021

VÝPADOK SPOJA 72

15:56 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 72 k výpadku spoja zo zastávky Nám. osloboditeľov smer Lingov.   (16:08) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 16:17   Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

23.02.2021

VÝPADOK SPOJA 54

07:42 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 54 k výpadku spoja zo zastávky Verejný cintorín smer KVP, kláštor.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:06.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

23.02.2021

VÝPADOK SPOJA 17

06:56 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 17 k výpadku spoja zo zastávky Sokolovská smer Luník VIII.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:07.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

23.02.2021

VÝPADOK SPOJA 16

06:37 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 16 k výpadku spoja zo zastávky Obchodné centrum Cassovia smer Podhradová.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:59.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

22.02.2021

VÝPADOK SPOJA 19

14:23 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 19 k výpadku spoja zo zastávky Napájadla smer KVP, kláštor.   (14:39) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Staničné námestie.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 15:04   Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

22.02.2021

VÝPADOK SPOJA 9

10:57 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 9 k výpadku spoja zo zastávky Spoločenský pavilón smer Važecká.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 11:13.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

22.02.2021

VÝPADOK SPOJA 17

08:17 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 17 k výpadku spoja zo zastávky Nová nemocnica smer Lingov.   (08:27) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Nám. Maratónu mieru.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:48   Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...