Zmeny a obmedzenia v MHD

25.11.2022

VÝPADOK SPOJA 17

12:45 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 17 k výpadku spoja od zastávky Luník VIII smer Lingov. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 13:05 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Luník VIII smer Lingov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.11.2022

VÝPADOK SPOJA 27

12:40 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer Staničné námestie. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 12:55 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Staničné námestie. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.11.2022

VÝPADOK SPOJA 10

10:00 📍 (10:35) AKTUALIZÁCIA: vozidlo zapojené od zastávky Obchodné centrum Optima smer Madridská s odchodom 10:52. Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linke 10 k výpadku spojov od zastávky: Madridská smer Luník VIII: 10:14 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.11.2022

VÝPADOK SPOJA 36

09:30 📍 (10:33) AKTUALIZÁCIA: vozidlo zapojené od zastávky Madridská smer Moskovská. Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 36 k výpadku spojov od zastávky: Moskovská smer Madridská: 09:30 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.11.2022

VÝPADOK SPOJA 15

08:35 📍 (10:29) AKTUALIZÁCIA: vozidlo zapojené od zastávky Exnárova smer Obchodné centrum Cassovia. Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 15 k výpadku spojov od zastávky: Obchodné centrum Cassovia smer Exnárova: 08:31, 09:46 Exnárova smer Obchodné centrum Cassovia: 09:14 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.11.2022

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 24

08:30 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza k meškaniu na linke 24 do 40 minút. Za vzniknuté meškania sa ospravedlňujeme...

25.11.2022

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 52

08:30 Z dôvodu zhustenej premávky dochádza k meškaniam na linke 52 do 30 minút. Za vzniknuté meškania sa ospravedlňujeme...

25.11.2022

VÝPADOK SPOJA 18

08:20 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 18 k výpadku spojov od zastávky: Tesco, Džungľa smer Nová nemocnica: 09:25, 10:05, 10:45, 11:25, 12:25, 13:22 Nová nemocnica smer Tesco, Džungľa: 08:27, 09:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:40 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.11.2022

VÝPADOK SPOJA 71

08:22 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 71 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer KVP, kláštor. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:37 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer KVP, kláštor. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.11.2022

VÝPADOK SPOJA 54

08:11 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 54 k výpadku spoja od zastávky KVP, kláštor smer Gymnázium Opatovská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:43 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.11.2022

VÝPADOK SPOJA 27

08:00 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 27 k výpadku spojov od zastávky: Staničné námestie smer Madridská: 08:07 Madridská smer Staničné námestie: 09:10 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.11.2022

VÝPADOK SPOJA 19

07:40 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 19 k výpadku spojov od zastávky: KVP, kláštor smer Napájadla: 07:47, 10:02 Napájadla smer KVP, kláštor: 08:53 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.11.2022

VÝPADOK SPOJA 16

07:30 📍 (08:25) AKTUALIZÁCIA: vozidlo zapojené od zastávky Tomášikova smer Obchodné centrum Cassovia. Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 16 k výpadku spojov od zastávky: Podhradová smer Obchodné centrum Cassovia: 08:19 Obchodné centrum Cassovia smer Podhradová: 07:37 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.11.2022

VÝPADOK SPOJA 71

07:24 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 71 k výpadku spoja od zastávky KVP, kláštor smer Lingov. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:34 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky KVP, kláštor smer Lingov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.11.2022

VÝPADOK SPOJA 10

07:00 📍 (09:37) AKTUALIZÁCIA: vozidlo zapojené od zastávky Luník VIII smer Madridská. Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 10 k výpadku spojov od zastávky: Madridská smer Luník VIII: 07:22, 08:59 Luník VIII smer Madridská: 08:12 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...