Zmeny a obmedzenia v MHD

24.06.2022

VÝPADOK SPOJA 9

06:46 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 9 k výpadku spoja od zastávky Nám. Maratónu mieru smer Važecká s časom odchodu 06:46. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 12:30. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.06.2022

VÝPADOK SPOJA 3

06:18 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 3 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Važecká s časom odchodu 06:18, 08:04, 09:18, 11:33. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 12:00. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.06.2022

VÝPADOK SPOJA 9

06:13 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 9 k výpadku spoja od zastávky Važecká smer Nám. Maratónu mieru s časmi odchodov 06:13, 07:25, 11:29. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 12:57. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.06.2022

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

05:40 📍 (05:50) AKTUALIZÁCIA: premávka je plynulá, spoje premávajú bez výraznejšieho meškania. Z dôvodu cudzej dopravnej nehody dochádza na linkách 4 a 7 k meškaniu spojov do 15 minút od zastávky Technická univerzita smer Socha Jána Pavla II./ obojsmerne. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:20.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.06.2022

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

05:20 Z dôvodu cudzej dopravnej nehody dochádza na linkách 12 a 54 k meškaniu spojov do 20 minút od zastávky VSS, križovatka smer Verejný cintorín/ obojsmerne. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:00.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.06.2022

VÝPADOK SPOJA 3

05:46 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 3 k výpadku spoja od zastávky Važecká smer Staničné námestie s časmi odchodov 05:46, 07:40, 08:47, 11:02, 12:47. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 13:00. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 2

20:38 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 2 k výpadku spoja od zastávky Havlíčkova smer Staničné námestie. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 20:58 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Havlíčkova smer Staničné námestie. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 25

16:59 📍 (17:18) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Jakabov palác Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 25 k výpadku spoja od zastávky Budapeštianska smer Poľov. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 17:29 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Budapeštianska smer Poľov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 17

16:45 📍 (16:57) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Nová nemocnica Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 17 k výpadku spoja od zastávky Luník VIII smer Lingov. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 17:05 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Luník VIII smer Lingov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 18

15:42 (15:52) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 18 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer Nová nemocnica. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 15:57 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Nová nemocnica. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 9

15:40 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 9 k výpadku spoja od zastávky Spoločenský pavilón smer Námestie Maratónu mieru. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 15:52 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Spoločenský pavilón smer Námestie Maratónu mieru. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 1

15:39 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 1 k výpadku spoja od zastávky Havlíčkova smer Važecká. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 15:51 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Havlíčkova smer Važecká Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 1

14:58 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 1 k výpadku spoja od zastávky Važecká smer Havlíčkova. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 15:10 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Važecká smer Havlíčkova. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 3

14:40 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 3 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Važecká s časmi odchodov 15:52, 17:18, 18:46, 19:47. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 20:06. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.06.2022

VÝPADOK SPOJA 3

14:16 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 3 k výpadku spoja od zastávky Važecká smer Staničné námestie s časmi odchodov 15:28, 16:47, 18:24, 19:24. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 19:43. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...