Zmeny a obmedzenia v MHD

28.09.2023

VÝPADOK SPOJA 55

13:20Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 55 k výpadku spojaLingov smer Moskovská: 13:16, 14:31, 15:46, 17:20Moskovská smer Lingov: 13:47, 15:02, 16:17, 18:00Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

28.09.2023

VÝPADOK SPOJA 17

08:50📍 (09:01) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Staničné námestie smer Luník VIII.Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 17 k výpadku spoja od zastávky Fábryho smer Luník VIII.PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 09:10 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky  Fábryho smer Luník VIII.Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

28.09.2023

VÝPADOK SPOJA 10

08:34Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 10 k výpadku spoja od zastávky Luník VIII smer Madridská.PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:54 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Luník VIII smer Madridská.Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

28.09.2023

VÝPADOK SPOJA 19

08:27 ,08:47📍 (09:00, 09:20) AKTUALIZÁCIA: zapojené vozidlo od zastávky Nová nemocnice smer NapájadláZ prevádzkových dôvodov dochádza na linke 19 k výpadku spoja od zastávky KVP, kláštor smer Napájadla.PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 09:07 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky KVP, kláštor smer Napájadla.Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

28.09.2023

VÝPADOK SPOJA 54

07:24Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 54 k výpadku spoja od zastávky KVP, kláštor smer Madridská.PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:48 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky  KVP, kláštor smer Madridská.Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

28.09.2023

VÝPADOK SPOJA 19

07:02 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke  19 k výpadku spoja od zastávky Napájadla smer KVP, kláštor.PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:14 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Napájadla smer KVP, kláštor. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

28.09.2023

VÝPADOK SPOJA 15

06:31Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 15 k výpadku spoja od zastávky Obchodné centrum Cassovia smer Exnárova.PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:46 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Obchodné centrum Cassovia smer Exnárova. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.  ...

28.09.2023

VÝPADOK SPOJA 15

06:01Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 15 k výpadku spoja od zastávky Exnárova smer Obchodné centrum CassoviaPREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:16 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Exnárova smerObchodné centrum Cassovia Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.  ...

28.09.2023

VÝPADOK SPOJA 19

06: 18Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 19 k výpadku spoja od zastávky KVP, kláštor smer Napájadla.PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:33 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky KVP, kláštor smer Napájadla. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.  ...

27.09.2023

VÝPADOK SPOJA 36

16:30📍 (16:45) AKTUALIZÁCIA: vozidlo zapojené od zastávky Radnica Starého mestaZ dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 36 k výpadku spoja od zastávky Moskovská smer Madridská.PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 16:45 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Moskovská smer Madridská.Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

27.09.2023

VÝPADOK SPOJA 18

15:21Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 18 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer Nová nemocnica.PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 15:36 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Nová nemocnica.Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

27.09.2023

VÝPADOK SPOJA 36

15:48Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 36 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer Moskovská.PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 16:03 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Moskovská.Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

27.09.2023

VÝPADOK SPOJA 19

15:47Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 19 k výpadku spoja od zastávky KVP, kláštor smer Napájadla.PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 16:02 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky KVP, kláštor smer Napájadla.Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

27.09.2023

VÝPADOK SPOJA 18

15:47Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 18 k výpadku spoja od zastávky Nová nemocnica smer Madridská.PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 16:02 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Nová nemocnica smer Madridská.Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

27.09.2023

VÝPADOK SPOJA 18

15:21Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 18 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer Nová nemocnica.PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 15:36 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Nová nemocnica.Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...