Zmeny a obmedzenia v MHD

27.02.2023

VÝPADOK SPOJA 2

07:07 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 2 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Havlíčkova. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:19 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Staničné námestie smer Havlíčkova. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

27.02.2023

VÝPADOK SPOJA 2

06:48 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 2 k výpadku spoja od zastávky Havlíčkova smer Staničné námestie. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:00 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Havlíčkova smer Staničné námestie. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

27.02.2023

VÝPADOK SPOJA 54

06:15 (06:25) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Spoločenský pavilón. Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 54 k výpadku spoja od zastávky Dénešova smer Madridská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:39 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Dénešova smer Madridská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

27.02.2023

VÝPADOK SPOJA 9

06:16 📍 (06:31) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Spoločenský pavilón Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 9 k výpadku spoja od zastávky Važecká smer Námestie Maratónu mieru. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:28 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Važecká smer Námestie Maratónu mieru. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

27.02.2023

VÝPADOK SPOJA 6

06:13 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 6 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Havlíčkova. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:25 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Staničné námestie smer Havlíčkova. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

27.02.2023

VÝPADOK SPOJA 9

05:47 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 9 k výpadku spoja od zastávky Nám. Maratónu mieru smer Važecká. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:03 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Námestie Maratónu mieru smer Važecká. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.02.2023

VÝPADOK SPOJA 55

14:32 📍 (14:46) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Okresný úrad Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 55 k výpadku spoja od zastávky Moskovská smer Lingov. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 14:47 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Moskovská smer Lingov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.02.2023

VÝPADOK SPOJA 71

16:48 📍 (16:57) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Magistrát mesta Košice smer Lingov Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 71 k výpadku spoja od zastávky KVP, kláštor smer Lingov. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 17:03 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky KVP, kláštor smer Lingov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.02.2023

VÝPADOK SPOJA 72

15:12 📍 (15:18) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Magistrát mesta Košice Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 72 k výpadku spoja od zastávky Grunt smer Lingov. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 15:27 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Grunt smer Lingov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

23.02.2023

VÝPADOK SPOJA 36

13:47 📍 (13:58) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 36 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer Moskovská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 14:03 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Moskovská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.02.2023

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 32

19:33 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 32 k meškaniu do 10 minút od zastávky Košická Nová Ves smer Maša. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

21.02.2023

VÝPADOK SPOJA 32

16:17 📍 (16:23) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Lingov Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 32 k výpadku spoja od zastávky Košická Nová Ves smer Maša. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 16:47 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Košická Nová Ves smer Maša. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.02.2023

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 1

10:17 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 1 k meškaniu spoja do 10 minút od zastávky Važecká smer Havlíčkova. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 11:06 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.02.2023

VÝPADOK SPOJA 3

09:20 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 3 k výpadku spojov od zastávky: Važecká smer Staničné námestie: 09:24 Staničné námestie smer Važecká: 09:48 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.02.2023

VÝPADOK SPOJA 71

08:20 📍 (08:28) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa smer KVP, kláštor. Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 71 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer KVP, kláštor. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:40 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer KVP, kláštor. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...