Nahlásenie poruchy na verejnom osvetlení

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. v rámci údržby verejného osvetlenia zabezpečuje funkčnosť verejného osvetlenia odstraňovaním porúch ktoré sú zistené pri výkone činnosti, ale taktiež odstraňovaním porúch nahlásených občanmi a užívateľmi komunikácií.

Pre nahlásenie nefunkčného verejného osvetlenia môže nahlasovateľ využiť

DPMK, a.s. sa pri odstraňovaní nefunkčného verejného osvetlenia v meste Košice snaží riešiť nahlásené poruchy v čo najkratšej dobe a preto sú pri nahlasovaní porúch pre lepšiu identifikáciu a lokalizáciu nefunkčných súčastí sústavy verejného osvetlenia v meste Košice potrebné základné údaje o tom, kde sa nefunkčné súčasti nachádzajú, taktiež pre doplnenie informácií o nahlásených poruchách nám pomôže spätný kontakt na nahlasovateľa poruchy. Všetky údaje sa nachádzajú v kontaktnom formulári.

Žiadne údaje zadávané do formulára nebudú zverejnené.

uveďte vaše telefónne číslo
ulica, na ktorej sa nachádza nefunkčná súčasť verejného osvetlenia
súpisné číslo, pri ktorom sa nachádza nefunkčná súčasť verejného osvetlenia
ľahko identifikovateľný orientačný bod napr. pri Lidli, alebo v parku medzi Braniskovou ulicou a ZŠ Laca Novomeského, alebo ul. Ulica, napravo od č. 20
väčšina stožiarov verejného osvetlenia má označenie päťciferným číslom vyrazeným na hliníkovom štítku, alebo vytlačeným na striebornej nálepke
stručný popis poruchy napr.: nesvieti svietidlo na stožiari č. 12345, na ul. Rovná č. 20, alebo rozbitý kryt na stožiari č. 12345, alebo otvorený rozvádzač pri ul. Rovná č. 20
napr. nesvieti jeden stožiar, alebo nesvieti od ul. Rovná č. 1 po ul. Rovná č. 20, alebo nesvieti celá ulica Rovná