Predajné miesta a dobíjanie BČK.

 

1.     Predajné miesta cestovných lístkov a dobíjanie BČK

Všetky BČK vydané DPMK, a.s.do 31. 12. 2012  (poznávacie znaky: vizuál = etiketa s fotografiou resp. SNR = 10 miestne číslo) od 1. januára 2015 skončia a budú zablokované.  Od tohto dátumu sú pre dopravné účely MHD v Košiciach akceptované len nové BČK, mestské karty Košice.

Zostatkový kredit na starej karte neprepadne, naďalej ostáva možnosť preniesť ho na inú kartu.

Naďalej ostáva v platnosti akceptovanie kariet vydaných strednými a vysokými školami, ako aj inými dopravcami (SAD, eurobus a pod.).

Nová BČK - mestská karta Košice, sa vybavuje na Bardejovskej č. 6 a na Rooseveltovej č. 3. Fotografia nie je potrebná.

1a)  Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť         

 

Zákaznícke centrum,

Bardejovská č. 6

Pracovné dni:         

07:00 – 18:00

Predpredaj,

Rooseveltova č. 3

 

Pracovné dni:

 07:00 – 18:00

 

Nám. Osloboditeľov - pred hotelom Centrum

 

Pracovné dni :

07:00 - 11:30

12:30 - 18:00

júl-august: zatvorené

 

1b) Iní predajcovia, zmluvní partneri - podľa predajnej doby predajcov

Na základe písomnej zmluvy Dopravný podnik mesta Košice a.s. v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov pri dobíjaní kreditu na BČK týchto sprostredkovateľov :

1. Nad Jazerom, stánok ROBENA, Slanecká cesta, zást. MHD Levočská

Monika Brijáková, Kurská 5, Košice , IČO : 40 165 931

2. PressTip, trafika a stávkovanie, Trieda SNP 36

PressTip s.r.o., Trieda SNP 36, Košice , IČO : 47 453 940

3. Stánok Kapa-Press, Komenského 49

KAPA-PRESS, s.r.o., Dunajská 10, Košice , IČO : 36 184 454

4. KVP, trafika pri Grunte (pri OC Billa), Trieda KVP 1

          JAKADI GROUP, s. r. o., Myslavská 62, Košice , IČO : 46 431 179

5. Dargovských hrdinov, vstupná hala v OC Lidl, Trieda arm. gen. Svobodu

KAPA-PRESS, s.r.o., Dunajská 10, Košice , IČO : 36 184 454

6. Stánok Tabak pred vchodom do areálu U.S.Steel

KAPA-PRESS, s.r.o., Dunajská 10, Košice , IČO : 36 184 454

7. MIER, novinový stánok Kapa-Press pred OC Mier, Hlinkova ulica

KAPA-PRESS, s.r.o., Dunajská 10, Košice , IČO : 36 184 454

8. Rastislavova, novinový stánok Kapa-Press pred hlavným vchodom nemocnice

KAPA-PRESS, s.r.o., Dunajská 10, Košice , IČO : 36 184 454

9. Železničná stanica, Zákaznícke centrum, okienko č.10

Železničná spoločnosť Slovensko a.s., Rožňavská 1, Bratislava, IČO : 35 914 939

10. OC Galéria, Kaufland – TABAK LAND, Toryská 5

Tabak land s.r.o., Budanova 25, Košice, IČO : 36 595 209

11. Supermarket Fresh, Košice – Šaca, Železiarenská

BEP, s.r.o., Toryská 3, Košice, IČO : 36 826 677

12. Predajňa kancelárskych potrieb, Werferova 1 ( zast. SOŠ automobilová) Z dôvodu čerpania dovolenky v dňoch od 8.7.2019 do 12.7.2019 bude Predajňa kancelárskych potrieb zatvorená.

BLARO s.r.o., Werferova 1/2582, Košice, IČO : 46 498 702

13.Supermarket Fresh, Nad Jazerom, Važecká 8

BEP, s.r.o., Toryská 3, Košice, IČO : 36 826 677

14. Sídlisko Ťahanovce, trafika Kapa-Press Billa, Americká trieda

KAPA-PRESS, s.r.o., Dunajská 10, Košice , IČO : 36 184 454

15. Administratívne centrum Athrium, Hviezdoslavova 6

KOŠICE DNES:MEDIA a.s., Protifašistických bojovníkov 11, Košice, IČO : 43 890 270

 

2. Iní predajcovia cestovných lístkov - zmluvní partneri (označené etiketou DPMK, a.s.)

Novinové stánky: KAPA-PRESS, predajne novín a časopisov L.A.Press–tabak a i.

3. Doplnkový predaj cestovných lístkov

Je to predaj jednorazového cestovného lístka u vodiča dopravného prostriedku MHD počas pobytu vozidla na zastávke, za vopred pripravené mince v cene cestovného lístka s príplatkom ( ceny sú v platnej tarife MHD)

4. Automaty s predajom 16 druhov cestovných lístkov

Automaty s predajom 16 druhov cestovných lístkov
Počet kusov  Umiestnenie Možnosť platby bankomatovou kartou
2 Amfiteáter, zastávky električiek áno
1 Botanická záhrada, zastávka električiek áno
1 Dargovských hrdinov /Kalinovská, zastávka autobusov  
1 Dargovských hrdinov /Zupkova, zastávka autobusov áno
1 Dom umenia, križovatka Rastislavova – Štúrova  
1 Dom umenia, zastávka električiek  
1 Havlíčkova, zastávka električiek  
1 Hlavná pošta, zastávka električiek  
1 Krajský súd, zastávka električiek /Kuzmányho  
1 Krajský súd, zastávka električiek /Štúrova áno
1 Krajský úrad, zastávka električiek, smer Havlíčkova áno
1 KVP, Miestny úrad, zastávka autobusov  
1 KVP, Moskovská, zastávka autobusov áno
1 Letisko, zastávka autobusu  
1 Magistrát mesta Košice, križovatka Tr. SNP – Toryská  
1 Magistrát mesta Košice, zastávka električiek áno
1 Nad Jazerom/Dneperská, zástavka električiek  
2 Námestie Maratónu Mieru, zastávka električiek áno
1 Námestie Osloboditeľov /Aupark, zastávka električiek  
2 Námestie Osloboditeľov /hotel Hilton, zastávka autobusov áno
1 Námestie Osloboditeľov /Južná trieda, zastávka električiek  
1 Námestie Osloboditeľov/ OC Dargov, zastávka električiek  
1 Nová nemocnica, hlavná vrátnica/Považská ul.  
1 Nová nemocnica, zastávka električiek/Tr. SNP áno
1 OC Mier, zastávka autobusov /Národná trieda  
1 Podhradová, zastávka autobusov  
3 Radnica Starého mesta, zastávky električiek áno
1 Senný trh, zastávka električiek  
1 SOŠ automobilová/Moldavská cesta, zastávka električiek áno
3 Staničné námestie  (pred budovou železničnej stanice) áno
1 Šaca námestie, zastávka autobusov  
1 Ťahanovce, Bruselská (LIDL)  
1 Ťahanovce/Sofijská, zastávka autobusov áno
1 Technická univerzita Košice, zastávka električiek áno
1 Važecká - zastávka električiek  
1 VSS-križovatka, zastávka električiek áno
1 Železníky /Gemerská, zastávka autobusov