Archív VO (2005 - 2016)

Verejné obstarávanie od 01.07.2013

 • Obstarávateľ podľa §7 ods.4
  • Nadlimitná zákazka
   2014
   2013
  • Podlimitná zákazka
   2013
  • Zákazky s nízkymi hodnotami

           2016 - od 18.4.
           2016 - do 17.4.
           2015
           2014
           2013

 

 • Obstarávateľ podľa §8
  • Nadlimitná zákazka
  • VO podľa org. smernice
   2014
   2013

 

 • Verejné obchodné súťaže

Verejné obstarávanie do 30.06.2013

Prieskumy trhu

Výberové konania

Verejné súťaže

Zákazky s nízkou hodnotou

Verejné obchodné súťaže