2016 od 18.4.

Zákazky s nízkou hodnotou

Výzvy na predkladanie ponúk na zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

 

P.č. Predmet zákazky Druh zákazky Príloha Dátum zverejnenia zákazky Dátum zadania zákazky
1 Vodovodná a kanalizačná prípojka k dispeč.-sociálnemu zariadeniu na Sídl. Ťahanovce služba

výzva.pdf

príloha.doc

05.08.2016 zrušené