Bezkontaktná čipová karta (BČK) – Mestská karta Košice

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (ďalej „DPMK“) pristúpil od 1.1.2013 k celoplošnej výmene BČK s čipom MIFARE Standard za karty druhej generácie s novým typom čipu DESFire EV1, ktoré majú  vyššiu pamäťovú kapacitu a bezpečnostný štandard. 

Sammenlign online-casinoer med straksudbetaling casinoer med hurtig udbetaling. Hold dig opdateret med nye casino sider og tilbud! Gratis spins. Eksklusive bonusser.

Všetky BČK vydané DPMK, a.s. do 31. 12. 2012  (poznávacie znaky: vizuál = etiketa s fotografiou resp. SNR = 10 miestne číslo) sú od 1. augusta 2014 zablokované.  Od tohto dátumu sú pre dopravné účely MHD v Košiciach neplatné a akceptované sú len nové BČK, mestské karty Košice.

Stor casinolista på snabbaste uttagen i Sverige casino med snabba uttag är ett svenskt casino som är känt för sina direkta uttag och spännande spelupplevelse.

Zostatkový kredit v karte, aj po zablokovaní starej karty je možné preniesť na kartu nového typu vlastnú alebo iného majiteľa.

Naďalej ostáva v platnosti akceptovanie kariet vydaných strednými a vysokými školami, ako aj inými dopravcami (SAD, eurobus a pod.).

Čo je to Mestská karta Košice

Mestská karta Košice (ďalej „BČK“)  je produktom Mesta Košice. Vydávaním, distribúciou a správou BČK pre dopravné účely je poverený DPMK. 

Pre dopravné účely, v karte môže byť súbežne zapísaný predplatný cestovný lístok (ďalej „PCL“) aj vložená suma peňazí (ľudovo „kredit“) s možnosťou zakúpiť si lístok na čítacom zariadení vo vozidle. Výber vkladu je časovo neobmedzený, pri strate karty, poškodení resp. skončení platnosti karty zostatkový sa prenesie na kartu novú.

Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom, správcom a držiteľom karty vzniká zaplatením kúpnej ceny pri predaji na predajnom mieste. Držiteľ karty je fyzická osoba, karta znie na meno jej držiteľa, je neprenosná. Užívanie tretími osobami je zakázané.

Беспроцентный онлайн кредит без звонков на карту в Украине круглосуточно оформляется всем новым клиентам МФО.

Internetový portál  https://kosice.dopravnakarta.sk/VOP_MKK.aspx obsahuje znenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP) používania mestskej karty Košice. Znenie je dostupné aj cez ikonu „mestská karta Košice“ po vstupe na portál mestskej karty.

Platnosť BČK

Za predlženie karty berieme manipulačný poplatok a karty vydávame na 5 rokov.

Obdobie platnosti  poskytnutej cestovnej výhody pre určité skupiny osôb (druh BČK - študentská, ZŤP a pod.) je uvedené len v čipe karty v zmysle podmienok platnej Tarify DPMK, a.s..  Po  jej uplynutí a bez obnovenia, BČK je pri prepravnej kontrole považovaná za neplatnú s dôsledkami z toho plynúcimi.

Vzhľad, podtyp a cena karty

BČK obsahuje podobizeň a osobné údaje majiteľa karty, jedinečné číslo SNR (Serial Number) a dátum jej platnosti.

Podtyp karty (študentská, žiacka, dôchodcovská a pod.) aj obdobie platnosti zľavy sú zaznamenané v čipe karty. Informácie o karte je možné overiť na čítacích zariadeniach vo vozidlách voľbou INFO.

Cena za vydanie karty je 7 eur. Kartu je možné vybaviť v Zákazníckom centre na Bardejovskej 6 alebo na predajnom mieste Rooseveltova 3. Údaje zobrazené na BČK po dobu platnosti karty nie je možné meniť.  Možná je len zmena údajov v čipe za poplatok  1  € v rámci tzv. manipulačného poplatku. 

BČK sa uchováva v ochrannom obale (cena obalu je 0,50 €). Za poškodenie karty nesprávnym používaním nesie zodpovednosť jej majiteľ. Ak zobrazenie fotografie a údajov na karte je nečitateľné, je povinnosťou majiteľa vybaviť kartu novú. Vydanie novej karty hradí majiteľ.

Ako vybaviť BČK

Dňom 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a § 19 zákona č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“).

Informáciu o spracovaní osobných údajov  pri predaji BČK alebo KL, môžete nájsť TU. 

Надійна та швидка позика, яка часто називає терміновим кредитом, дозволяє вирішити фінансові труднощі. Використовуйте пропозицію.

Táto informácia so súhlasom so spracovaním osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou žiadanky o vydanie BČK alebo KL. Neposkytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov v rozsahu a na účel uvedený v tejto informácii má za následok stratu nároku na využitie bezplatnej a zvýhodnenej prepravy MHD, nie však nároku na poskytnutie služby – prepravy v cene základného cestovného lístka. 

Výroba BČK

Spracúvanie fotografie na BČK je formou potlače snímky vytvorenej fotografovaním priamo na pracovisku (fotografia nie je potrebná), osobné údaje sú zaznamenané zamestnancom na základe predloženého dokladu totožnosti ( u maloletých zákonný zástupca predloží rodný list dieťaťa resp. preukaz poistenca).

Dôsledkom odmietnutia poskytnutia dokladu na spracovanie a overenie osobných údajov je strata nároku na vydanie BČK alebo KL, ale nie nároku na poskytnutie služby – prepravy v cene základného cestovného lístka. 

BČK je možné vybaviť  v  Zákazníckom centre, Bardejovská č. 6 (sídlo dopravcu) a v Predpredaji na Roosveltovej  ulici 3.  Karta je vydaná na počkanie.  Reklamácie na funkčnosť elektronických nosičov tarifných údajov BČK možno podať do 2 rokov od jej vydania. Otváracia doba na predajných miestach je v pracovných dňoch od 7,00 do 18,00 hod.

Pri uplatnení nároku na zľavnenú prepravu je nutné predložiť doklady podľa podmienok stanovených platnou Tarifou DPMK, a.s.  

Žiaci nad 15 rokov, študenti stredných a vysokých škôl denného štúdia do 26 rokov musia predložiť potvrdenie zo školy.

U žiakov do ukončenia povinnej školskej dochádzky do veku 15 rokov potvrdenie o návšteve školy nie je potrebné; u žiakov ZŠ nad 15 r. postačuje podpis zákonného zástupcu.

Občania nad 62 r. predložia platný doklad totožnosti (OP), držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S predložia OP a preukaz ŤZP, ŤZP-S.

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice. Všetky práva sú vyhradené.

Košice 01.06.2023