Premávka Košickej detskej železnice

 

Informácie na: www.detskazeleznica.sk, e-mail: kezeleznica@gmail.com, telefón: +421 905 496 426

Mimoriadné vlaky kedykoľvek. Objednávky na tel. +421 905 496 426