Cenník prenájmu stĺpov verejného osvetlenia a trakčného vedenia