• Aktuality
  • Zmeny a obmedzenia v MHD
  • Straty a nálezy
17.04.2019

Zmena cestovného poriadku autobusovej linky 24

KOŠICE: Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že v pondelok, 15.apríla 2019 sa menil cestovný poriadok autobusovej linky 24, premávajúcej na trase Staničné námestie – Kokšov bakša – Spaľovňa. Dôvodom zmien je zreálnenie dôb jazdy, aj požiadavky cestujúcej verejnosti. Zmenili sa polohy niektorých spojov a zaviedol sa prednostný víkendový spoj pre klientov zariadenia Oáza. Upravený cestovný poriadok je zverejnený na webovej stránke DPMK a na autobusových zastávkach.   Kontakt pre médiá: Ing...

17.04.2019

Modernizácia zastávok verejnej dopravy pokračuje

KOŠICE: Projekt Mesta Košice "Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov" pokračuje ďalšou etapou.   V pondelok 15. apríla 2019 od 9:00 hod sa začala rekonštrukcia autobusovej zastávky Železníky, smer Stará nemocnica. Táto autobusová zastávka je počas rekonštrukcie dočasne premiestnená na vnútornú sídliskovú komunikáciu – k predajni kvetov, cca 30 m od pôvodnej zastávky.   Kontakt pre médiá: Ing. Antónia Dešková Referát marketingu, reklamy a Public relations Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice...

29.03.2019

DPMK vymení stožiar verejného osvetlenia v križovatke Palackého – Jantárova. Stavebné práce obmedzia premávku iba čiastočne

KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice v najbližších týždňoch vykoná  výmenu stožiara verejného osvetlenia v  križovatke Palackého – Jantárová. Stožiar je skorodovaný a jeho výmena je nutná  z bezpečnostných dôvodov. Výmenu stĺpa dodávateľ začne v pondelok (1.4.2019) ohradením staveniska a vypnutím trolejového vedenia.      Vzhľadom na charakter okolia, budú výkopové práce vykonávané ručne, iba za pomoci kompresora. Počas prác bude priestor v križovatke ohradený prenosným oplotením v nevyhnutnom rozsahu, aby nedošlo k obmedzeniu prístupu na priechody pre chodcov...