Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie

Bardejovská 6, 043 29 Košice

 • Ponúkame psychologické vyšetrenia:
  - vodičov amatérov a profesionálov všetkých skupín
  - žiadateľov o vodičské oprávnenia všetkých skupín
  - vyšetrenie zamestnancov bezpečnostných služieb 
  - odborné poradenstvo pre vodičov (§ 91 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z.)
   
 • Ďalej ponúkame:
  - individuálna psychoterapia - kognitívno-behaviorálna psychoterapia
  - psychoterapia a poradenstvo pre vodičov po dopravnej nehode
  - psychologický rozbor písma
  - klinicko - psychologické vyšetrenie
  - lekárska činnosť

Cenník výkonov ambulancie klinickej a dopravnej psychológie platný od 1.6.2019. 

Vyšetrenie Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH

individuálne vyšetrenie vodiča

Množstevná zľava - 2 a viac osôb

50,00 €

37,50 €

10,00  €

7,50  €

60 €/os.

45 €/os.

Vyšetrenie inštruktora autoškoly 58,33 € 11,67 € 70 €/os.
Opakované vyšetrenie vodiča (po odobratí vodičského preukazu)      83,33 € 16,67 €        100 €/os.
Vyšetrenie pre SBS 41,67 € 8,33  € 50 €/os.
Klinická psychodiagnostika ( 1 hod.) 25,00 € 5,00  € 30 €/os.
Psychoterapia ( 1 hod. ) 20,83 € 4,17  € 25 €/os.
Psychologické poradenstvo ( 1 hod. ) 16,67 € 3,33  € 20 €/os.

Odborné poradenstvo (§ 91 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z.)

225,- € 45,00 € 270 €/os.
Vyšetrenie zbrojný preukaz 41,67 € 8,33 € 50 €/os.
Dotestovanie pri rozšírení vyšetrenia 16,67 € 3,33 € 20 €/os.

V prípade záujmu sa kontaktujte na telefónnom čísle: 055/6407126

* Dotazník spokojnosti

* Informácia o právach pacientov