Kontakty

Adresa

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

 

IČO: 31 701 914

DIČ: 20 20 48 82 06

IČ DPH: SK 20 20 48 82 06

IBAN:SK36 1111 0000 0066 1018 6006
SWIFT:UNCRSKBX

Registrovaný na Okresnom súde Košice I; oddiel: Sa; vložka číslo: 559/V                                                                                  

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.                      

číslo účtu: 6610186006/1111

Kontakty

Vrátnica:

055/6407312

Centrálny dispečing:

055/6407431
055/6407432

Nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení je možné 24 hodín denne na telefónnom čísle: +421 55 640 7345 a e-maile: verejneosvetlenie@dpmk.sk

infolinka:  055/64 07 407                         

e-mail: dpmk@dpmk.sk

 

 

Ďalšie kontakty

Pracovisko                                                            Telefón                                          

Sekretariát generálneho riaditeľa                          055/6407202                               

Sekretariát riaditeľa riadenia dopravy                    055/6407402  

Sekretariát riaditeľa ekonomiky                             055/6407502 

Sekretariát riaditeľa techniky a údržby                  055/6407302

Zákaznícke centrum DPMK, a.s.,Bardejovská 6

(predpredaj lístkov a vybavovanie kariet)             0905762147

Predpredaj cestovných lístkov - Roosveltova 3

(predaj lístkov a vybavovanie kariet)                   055/7205911

Prepravná kontrola - Rooseveltova 3                  055/720 5919, 0905 427 238      

Prepravná kontrola - pokladňa                             055/720 5918 

Prepravná kontrola - súdne vymáhanie               0905 426 972 

Odbyt                                                                    055/6407422 

Sťažnosti                                                              055/6407100 

Umývacie centrum                                               0907 672 773 

 

Parkovacie možnosti: parkovisko sa nachádza oproti hlavnej budove

Ako sa k nám dostanete: autobusová linka č. 17 zo zastávky Staničné námestie smer Luník VIII

                                            autobusová linka č. 10 zo zastávky Palackého (zastávka pri autobusovej stanici) smer Luník VIII

                                            autobusová linka č. 32 zo zastávky Palackého (zastávka pri autobusovej stanici) smer Maša

                                            autobusové linky č. 34 a č. 54 tiež zastavujú priamo pred budovou DPMK 

                                           električková linka R6 a všetky spoje označené "Do vozovne"

Cestovné poriadky

Mapa, lokalizácia spoločnosti: 48.704358,21.236805