Kontakty

 

Sídlo spoločnosti

Dopravný podnik mesta Košice,

akciová spoločnosť

 

Bardejovská 6 

043 29 Košice

 

Identifikačné údaje spoločnosti

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

IBAN: SK 36 1111 0000 0066 1018 6006

 

Registrovaný na Okresnom súde Košice I; oddiel: Sa; vložka číslo: 559/V 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. číslo účtu: 6610186006/1111

____________________________________Kontaktné údaje_____________________________________

Infolinka (prevádzkové informácie  

o preprave MHD): 

 055/6 407 407 

 dpmk@dpmk.sk

 

Zákaznícke centrum DPMK, a.s. 

- Roosveltova 3 

(predpredaj cestovných lístkov a 

vybavovanie kariet)

 0905 762 774

 

Nahlasovanie porúch na 

verejnom osvetlení: 

 055/6 407 345 

 verejneosvetlenie@dpmk.sk

Zákaznícke centrum DPMK, a.s., 

- Bardejovská 6 

(predpredaj cestovných lístkov a vybavovanie kariet) 

 0905 762 147

_______________________________Kontaktné údaje na strediská_______________________________

Umývacie centrum 

 0907 672 773

 

Prepravná kontrola - pokladňa 

 055/7 205 918

 

Vrátnica - Bardejovská 6 

 055/6 407 312

 

Sekretariát riaditeľa ekonomiky 

 055/6 407 502

Odbyt cestovných lístkov 

 055/6 407 422

 

Prepravná kontrola 

- súdne vymáhanie 

 0905 426 972

 

Sekretariát generálneho 

riaditeľa 

 055/6 407 202

 

Sekretariát riaditeľa 

techniky a údržby: 

 055/6 407 302

 

Prepravná kontrola - Rooseveltova 3 

 055/7 205 919 

 0905 427 238

 

Oddelenie obchodu a marketingu 

 0917 317 863

 

Sekretariát riaditeľa 

riadenia dopravy 

 055/6 407 402

 

Ako sa k nám dostanete:

autobusová linka č. 17 zo zastávky Staničné námestie smer Luník VIII
autobusová linka č. 10 zo zastávky Palackého (zastávka pri autobusovej stanici) smer Luník VIII
autobusová linka č. 32 zo zastávky Palackého (zastávka pri autobusovej stanici) smer Maša
autobusová linka č. 34 zo zastávky OC Optima smer KVP kláštor
autobusová linka č. 54 zo zastávky KVP kláštor smer Ťahanovce, Madridská
električková linka R6 a všetky spoje označené "Do vozovne"