Kontakty

Sídlo spoločnosti

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

 

Identifikačné údaje spoločnosti

IČO: 31 701 914

DIČ: 20 20 48 82 06

IČ DPH: SK 20 20 48 82 06

IBAN:SK36 1111 0000 0066 1018 6006

SWIFT:UNCRSKBX


Registrovaný na Okresnom súde Košice I; oddiel: Sa; vložka číslo: 559/V                                                                                  

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.                      

číslo účtu: 6610186006/1111

 

Kontaktné údaje

Infolinka:  055/6 407 407, e-mail: dpmk@dpmk.sk                       

Nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení:  055 6 407 345, e-mail: verejneosvetlenie@dpmk.sk

 

Zákaznícke centrum DPMK, a.s., - Bardejovská 6

(predpredaj cestovných lístkov a vybavovanie kariet)           0905 762 147

Zákaznícke centrum DPMK, a.s. - Roosveltova 3

(predpredaj cestovných lístkov a vybavovanie kariet)           0905 762 774

 

Kontaktné údaje na pracoviská

Pracovisko                                                                                       Telefón                                          

Vrátnica - Bardejovská 6                                                             055/6 407 312

Sekretariát generálneho riaditeľa                                             055/6 407 202                               

Sekretariát riaditeľa riadenia dopravy                                      055/6 407 402  

Sekretariát riaditeľa ekonomiky                                                055/6 407 502 

Sekretariát riaditeľa techniky a údržby                                    055/6 407 302

Odbyt cestovných lístkov                                                            055/6 407 422 

Prepravná kontrola - Rooseveltova 3                                       055/7 205 919, 0905 427 238      

Prepravná kontrola - pokladňa                                                 055/7 205 918 

Prepravná kontrola - súdne vymáhanie                                  0905 426 972 

Sťažnosti                                                                                       055/6 407 100 

Umývacie centrum                                                                     0907 672 773

Oddelenie obchodu a marketingu                                           0917 317 863

 

Parkovacie možnosti: parkovisko sa nachádza oproti hlavnej budove na Bardejovskej 6

 

Ako sa k nám dostanete:

  • autobusová linka č. 17 zo zastávky Staničné námestie smer Luník VIII
  • autobusová linka č. 10 zo zastávky Palackého (zastávka pri autobusovej stanici) smer Luník VIII
  • autobusová linka č. 32 zo zastávky Palackého (zastávka pri autobusovej stanici) smer Maša
  • autobusové linky č. 34 a č. 54 tiež zastavujú priamo pred budovou DPMK
  • električková linka R6 a všetky spoje označené "Do vozovne"

 

Cestovné poriadky

Mapa, lokalizácia spoločnosti: 48.704358,21.236805