Predĺženie platnosti BČK

Predlžovanie platnosti BČK

Pripomíname cestujúcim, aby si nezabudli skontrolovať platnosť mestskej karty, ktorú využívajú na cestovanie v MHD.
Keďže DPMK v spolupráci s mestom Košice začal nové Mestské karty vydávať 1.januára 2013, o niekoľko týždňov sa skončí ich 7-ročná doba platnosti.
 
Nakoľko karty vykazujú nízku mieru opotrebenia a nedošlo k narušeniu bezpečnosti dát, platnosť sa predlžuje na 10 rokov počítajúc odo dňa zakúpenia. (napr. karta zakúpená dňa 2.1.2013 má platnosť do 2.1.2023) 

Platnosť karty si cestujúca verejnosť  môže bezplatne predĺžiť v Zákazníckych centrách DPMK  na Bardejovskej 6 alebo Rooseveltovej 3 v Košiciach.

Správnosť zaznamenaných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov vyjadruje žiadateľ vyplnením dokumentu "Informácia o spracovaní osobných údajov pri predĺžení platnosti BČK" v pdf.

Dokument pre stiahnutie a vyplnenie je dostupný nižšie.  Vybaviť predĺženie platnosti BČK tak môže aj rodinný príslušník bez osobnej účasti majiteľa BČK. Dokument "Informácia o spracovaní osobných údajov pri predĺžení platnosti BČK v pdf.