Zmeny a obmedzenia v MHD

21.02.2023

VÝPADOK SPOJA 72

08:03 📍 (08:10) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Magistrát mesta Košice smer Lingov. Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 72 k výpadku spoja od zastávky Grunt smer Lingov. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:15 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Grunt smer Lingov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

20.02.2023

VÝPADOK SPOJA 6

19:21 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 6 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Havlíčkova. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 19:41 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Staničné námestie smer Havlíčkova. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

20.02.2023

VÝPADOK SPOJA 2

14:28 Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linke 2 k výpadku spoja od zastávky Poliklinika Sever smer Bocatiova. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 16:43 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Poliklinika Sever smer Bocatiova. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

20.02.2023

VÝPADOK SPOJA 16

14:58 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke16 k výpadku spoja od zastávky Kasárne, Kulturpark smer Podhradová. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 15:13 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Kasárne, Kulturpark smer Podhradová. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

20.02.2023

VÝPADOK SPOJA 9

10:18 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 9 k výpadku spoja od zastávky Nám. Maratónu mieru smer Važecká. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 10:33 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Nám. Maratónu mieru smer Važecká. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

20.02.2023

VÝPADOK SPOJA 9

10:13 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 9 k výpadku spoja od zastávky Važecká smer Nám. Maratónu mieru. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 10:28 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Važecká smer Nám. Maratónu mieru. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

20.02.2023

VÝPADOK SPOJA 16

09:06 📍 (09:20) AKTUALIZÁCIA: vozidlo zapojené od zastávky Staničné námestie smer Podhradová. Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 16 k výpadku spoja od zastávky Obchodné centrum Cassovia smer Podhradová. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 09:26 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Obchodné centrum Cassovia smer Podhradová. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

20.02.2023

VÝPADOK SPOJA 3

09:00 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 3 k výpadku spojov od zastávky: Važecká smer Staničné námestie: 09:39, 12:24 Staničné námestie smer Važecká: 10:03 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

20.02.2023

VÝPADOK SPOJA 1

09:00 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 1 k výpadku spojov od zastávky: Havlíčkova smer Važecká: 09:03, 11:48 Važecká smer Havlíčkova : 10:32 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

20.02.2023

VÝPADOK SPOJA 15

06:31 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 15 k výpadku spoja od zastávky Obchodné centrum Cassovia smer Exnárova. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:43 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Obchodné centrum Cassovia smer Exnárova. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

20.02.2023

VÝPADOK SPOJA 27

06:23 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Madridská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:38 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Staničné námestie smer Madridská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

17.02.2023

VÝPADOK SPOJA 15

12:47 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 15 k výpadku spoja od zastávky Exnárova smer Obchodné centrum Cassovia. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 13:07 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Exnárova smer Obchodné centrum Cassovia. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

17.02.2023

VÝPADOK SPOJA 10

12:31 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 10 k výpadku spoja od zastávky Obchodné centrum Optima smer Madridská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 12:51 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Obchodné centrum Optima smer Madridská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

17.02.2023

VÝPADOK SPOJA 37

12:25 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 37 k výpadku spojov od zastávky: Važecká smer Napájadla: 12:25 Napájadla smer Važecká: 12:35 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

17.02.2023

VÝPADOK SPOJA 55

07:57 📍 (08:05) AKTUALIZÁCIA: vozidlo zapojené od zastávky Tesco, Džungľa smer Moskovská. Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 55 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer Moskovská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:21 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer Moskovská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...