Zmeny a obmedzenia v MHD

13.02.2021

VÝPADOK SPOJA 71

06:41 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 71 k výpadku spoja zo zastávky Ružová - OC Galéria smer KVP, kláštor.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:48.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

13.02.2021

VÝPADOK SPOJA 19

06:42 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 19 k výpadku spoja zo zastávky Botanická záhrada smer Napájadla.  (16:54) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Palackého.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:03.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

13.02.2021

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 14

06:29 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 14 k meškaniu spoja do 10 minút zo zastávky Havlíčkova smer Horný Bankov.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:50.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

12.02.2021

VÝPADOK SPOJA 27

16:56  Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 27 k výpadku spoja zo zastávky Aténska smer Staničné námestie. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 17:13.  📍 (17:05) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

12.02.2021

VÝPADOK SPOJA 32

13:47 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 32 k výpadku spoja zo zastávky Košická Nová Ves smer Maša. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 14:17.  📍 (13:59) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Bosákova Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

12.02.2021

VÝPADOK SPOJA 36

13:33 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 36 k výpadku spoja zo zastávky Madridská smer Moskovská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 13:48.  📍 (13:43) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

12.02.2021

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV 2, 4, 9

10:15 Z dôvodu cudzej dopravnej nehody dochádza na linkách 2, 4, 9 k meškaniu spoja do 15 minút zo zastávky Námestie Maratónu mieru smer Radnica Starého mesta.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 10:45.  📍 (10:27) AKTUALIZÁCIA: premávka je plynulá, spoje premávajú s meškaním do 10 minút Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme.   ...

12.02.2021

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 72

10:13 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 72 k meškaniu spoja do 10 minút  zo zastávky Grunt smer Lingov . PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 10:33. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

12.02.2021

VÝPADOK SPOJA 17

07:33 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 17 k výpadku spoja zo zastávky Stodolova smer Lingov . PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:48.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

12.02.2021

VÝPADOK SPOJA 10

07:32 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 10 k výpadku spoja zo zastávky Madridská smer Luník VIII. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:44.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

12.02.2021

VÝPADOK SPOJA 17

07:14 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 17 k výpadku spoja zo zastávky Lingov smer Luník VIII. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:29.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

12.02.2021

VÝPADOK SPOJA 19

07:19 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 19 k výpadku spoja zo zastávky Palackého smer Napájadla. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:32.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

12.02.2021

VÝPADOK SPOJA 15

07:14  Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 15 k výpadku spoja zo zastávky Exnárova smer Obchodné centrum Cassovia.    (07:24) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Bosákova. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:26. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

12.02.2021

VÝPADOK SPOJA 6

6:34 Z dôvodu poruchy dochádza na linke 6 k výpadku spoja zo zastávky Staničné námestie smer Námestie Maratónu mieru.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:49.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

12.02.2021

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV 10, 17, 33, 51, 56

06:23 Z dôvodu cudzej dopravnej nehody dochádza na linkách 10, 17, 31, 51, 56 k meškaniu spoja do 20 minút zo zastávky Vo výmoli smer Madridská, Lingov.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:30.  📍 (06:40) AKTUALIZÁCIA: premávka je plynulá, spoje premávajú s meškaním do 10 minút Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme.     ...