Zmeny a obmedzenia v MHD

29.03.2023

NEOBSLUHOVANÉ ZASTÁVKY

19:45 📍 (20:35) AKTUALIZÁCIA: premávka je plynulá, spoje premávajú po pôvodnej trase Z dôvodu cudzej dopravnej nehody dochádza na linkách 17, 19 a 36 k dočasnému neobsluhovaniu zastávok Nová nemocnica a Sokolovská smer Starozagorská/ Hronská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 21:00. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

27.03.2023

VÝPADOK SPOJA 52, 56

13:31 Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linkách 52 a 56 k výpadku spojov od zastávky Nemocnica Šaca smer Námestie osloboditeľov. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 13:51 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Nemocnica Šaca smer Námestie osloboditeľov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

27.03.2023

ODKLON LINIEK

13:15 📍 28.3.2022 (09:54) AKTUALIZÁCIA: odklon ukončený, linka 9 a R2 premávajú na Važeckú bez obmedzenia. Z dôvodu neprejazdnej trate (porucha výhybky) dochádza na linkách 9 a R2 k odklonu liniek. Linky premávajú v úseku Námestie Maratónu mieru/ Vstupný areál USS- Socha Jána Pavla II., v úseku Važecká- VSS, križovatka je možné využiť linky 1,3 alebo náhradnú autobusovú dopravu. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: do odvolania. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

27.03.2023

VÝPADOK SPOJA 27

13:07 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Madridská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 13:23 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Staničné námestie smer Madridská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

27.03.2023

VÝPADOK SPOJA 71

10:20 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 71 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer KVP, kláštor. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 10:40 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer KVP, kláštor. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

27.03.2023

VÝPADOK SPOJA 7

08:17 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 7 k výpadku spoja od zastávky Socha Jána Pavla II. smer Botanická záhrada. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:32 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Socha Jána Pavla II. smer Botanická záhrada. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

27.03.2023

VÝPADOK SPOJA 17

07:55 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 17 k výpadku spoja od zastávky Hodonínska smer Lingov. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:13 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Hodonínska smer Lingov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

27.03.2023

VÝPADOK SPOJA 4

07:46 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 4 k výpadku spoja od zastávky Botanická záhrada smer Socha Jána Pavla II. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:00 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Botanická záhrada smer Socha Jána Pavla II. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

27.03.2023

VÝPADOK SPOJA 27

07:55 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer Staničné námestie. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:12 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Staničné námestie. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

27.03.2023

VÝPADOK SPOJA 55

07:22 📍 (07:30) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa smer Moskovská. Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 55 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer Moskovská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:40 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer Moskovská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

27.03.2023

VÝPADOK SPOJA 52

07:07 📍 (07:27) AKTUALIZÁCIA: z dôvodu dopravnej situácie náhradné vozidlo zapojené od zastávky Bosákova smer Nemocnica Šaca.  📍 (07:20) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tepláreň smer Nemocnica Šaca.  Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 52 k výpadku spoja od zastávky Krásna smer Nemocnica Šaca. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:27 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Krásna smer Nemocnica Šaca. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

27.03.2023

VÝPADOK SPOJA 72

06:15 📍 (06:23) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa smer Grunt. Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 72 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer Grunt. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:30 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer Grunt. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.03.2023

VÝPADOK SPOJA 51

15:54 📍 (16:02) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Pod Furčou Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 51 k výpadku spoja od zastávky Bruselská smer Nám. osloboditeľov. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 16:09 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Bruselská smer Nám. osloboditeľov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.03.2023

VÝPADOK SPOJA 34

13:11 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 34 k výpadku spoja od zastávky KVP, kláštor smer OC Optima, dolný vstup. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 13:41 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky KVP, kláštor smer OC Optima, dolný vstup. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.03.2023

VÝPADOK SPOJA 9

06:51 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 9 k výpadku spoja od zastávky Amfiteáter smer Važecká. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:04 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Amfiteáter smer Važecká. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...