Zmeny a obmedzenia v MHD

04.10.2023

VÝPADOK SPOJA 72

16:57Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 72 k výpadku spoja od zastávky Grunt smer Lingov.PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 17:13 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Grunt smer Lingov.Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

04.10.2023

VÝPADOK SPOJA 11

16:47Z dôvodu znečisteného vozidla dochádza na linke 11 k výpadku spoja od zastávky Nám. osloboditeľov smer Luník IX, sídlisko.PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 18:47 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Nám. osloboditeľov smer Luník IX, sídlisko.Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

04.10.2023

VÝPADOK SPOJA 11

16:22Z dôvodu znečisteného vozidla dochádza na linke 11 k výpadku spoja od zastávky Luník IX, sídlisko smer Nám. osloboditeľov.PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 17:07 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Luník IX, sídlisko smer Nám. osloboditeľov.Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

04.10.2023

VÝPADOK SPOJA 11

16:07Z dôvodu znečisteného vozidla dochádza na linke 11 k výpadku spoja od zastávky Nám. osloboditeľov smer Luník IX, sídlisko.PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 16:47 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Nám. osloboditeľov smer Luník IX, sídlisko.Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

04.10.2023

VÝPADOK SPOJA 54

15:47📍 (15:58) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky KalinovskáZ dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 54 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer KVP, kláštor.PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 16:17 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer KVP, kláštor.Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

04.10.2023

NÁLEZ

ČAS: 15:10LINKA: 36NÁJDENÝ PREDMET: BČKKONTAKT: 055/6407407...

04.10.2023

VÝPADOK SPOJA 71

 11:40 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 71 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer KVP, kláštor. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 12:00 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer KVP, kláštor. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

04.10.2023

VÝPADOK SPOJA 55

 08:35 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 55 k výpadku spoja od zastávky Moskovská smer Tesco. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:55 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Moskovská smer Tesco. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

04.10.2023

VÝPADOK SPOJA 35

 08:15 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 35 k výpadku spoja od zastávky Námestie osloboditeľov smer Lingov. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:45 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Námestie osloboditeľov smer Lingov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

04.10.2023

VÝPADOK SPOJA 10

 08:14 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 10 k výpadku spoja od zastávky Luník VIII smer Madridská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:34 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Luník VIII smer Madridská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

04.10.2023

VÝPADOK SPOJA 55

 08:00 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 55 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer Moskovská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:20 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer Moskovská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

04.10.2023

VÝPADOK SPOJA 55

 07:18 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 55 k výpadku spoja od zastávky Moskovská smer Lingov. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:30 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Moskovská smer Lingov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

04.10.2023

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

 Z dôvodu zhustenej premávky dochádza k meškaniam na viacerých linkách do 20 minút. Na linkách 19, 28, 52, 54, 56 môže byť meškanie až do 40 minút. Z tohto dôvodu môže dochádzať aj k výpadkom spojov. Za vzniknuté meškania sa ospravedlňujeme...

04.10.2023

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 55

 06:16 Z dôvodu poruchy dochádza na linke 55 od zastávky Lingov smer Moskovská k meškaniu do 15 minút.  Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme...

04.10.2023

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 15

 05:46  Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 15 od zastávky Exnárova smer Obchodné centrum Cassovia k meškaniu do 10 minút.  Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme...