Zmeny a obmedzenia v MHD

21.05.2024

VÝPADOK SPOJA 54

 15:56 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 54 k výpadku spoja od zastávky Kalinovská smer KVP, kláštor. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 16:15 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Kalinovská smer KVP, kláštor. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.05.2024

VÝPADOK SPOJA 19

 14:48 📍 (14:59) AKTUALIZÁCIA: náhradné vozidlo linky 19 vykoná spoj od zastávky Nová nemocnica smer Napájadlá. Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 19 k výpadku spoja od zastávky KVP, kláštor smer Napájadlá. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 15:03 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky KVP, kláštor smer Napájadlá. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.05.2024

VÝPADOK SPOJA 19

 13:19 📍 (13:30) AKTUALIZÁCIA: vozidlo zapojené od zastávky Nová nemocnica smer Napájadlá. Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 19 k výpadku spoja od zastávky KVP, kláštor smer Napájadlá. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 13:39 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky KVP, kláštor smer Napájadlá. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme ...

21.05.2024

VÝPADOK SPOJA 10

 11:52 📍 (12:48) AKTUALIZÁCIA: vozidlo zapojené od zastávky Pod Furčou smer OC Optima. Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 10 k výpadku spoja od zastávky OC Optima smer Madridská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 12:12 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky OC Optima smer Madridská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.05.2024

VÝPADOK SPOJA 36

 11:23 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 36 k výpadku spoja od zastávky: MIESTO: Madridská smer Moskovská ČAS: 11:23 MIESTO: Moskovská smer Madridská ČAS: 12:13 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme  ...

21.05.2024

VÝPADOK SPOJA 27

 11:13 📍 (11:48) AKTUALIZÁCIA: vozidlo zapojené od zastávky Tesco, Džungľa smer Madridská. Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zastávky: MIESTO: Tesco, Džungľa smer Madridská ČAS: 10:23 MIESTO: Madridská smer Staničné nám. ČAS: 11:13 MIESTO: Staničné nám. smer Madridská ČAS: 11:37 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.05.2024

VÝPADOK SPOJA 10

 10:12 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 10 k výpadku spoja od zastávky OC Optima, dolný vstup smer Madridská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 10:32 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky OC Optima, dolný vstup smer Madridská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

21.05.2024

VÝPADOK SPOJA 27

 09:13 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer Staničné nám.. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 09:33 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Staničné nám.. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

21.05.2024

VÝPADOK SPOJA 17

 08:01 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 17 k výpadku spoja od zastávky Luník VIII. smer Lingov. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:21 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Luník VIII, smer Lingov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.05.2024

VÝPADOK SPOJA 16

 08:59 Z prevádzkových dôvodov  dochádza na linke 16 k výpadku spoja od zastávky: MIESTO: 08:59 ČAS: Podhradová smer OC Cassovia MIESTO: 09:30 ČAS: OC Cassovia smer Podhradová Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.  ...

21.05.2024

VÝPADOK SPOJA 7

 06:13 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 7 k výpadku spoja od zastávky Socha Jána Pavla II. smer Botanická záhrada. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:47 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Socha Jána Pavla II. smer Botanická záhrada. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

20.05.2024

VÝPADOK SPOJA 34

 17:09 Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linke 34 k výpadku spoja od zastávky Alejová, gymnázium smer KVP, kláštor. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

20.05.2024

VÝPADOK SPOJA 27

 15:37 📍 (15:48) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa smer Madridská. Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Madridská Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

20.05.2024

VÝPADOK SPOJA 72

 14:45 📍 (14:53) AKTUALIZÁCIA: náhradné vozidlo linky 72 vykoná spoj od zastávky Tesco, Džungľa smer Grunt. Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 72 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer Grunt. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 15:00 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer Grunt. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

20.05.2024

VÝPADOK SPOJA R3

 14:25 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke R3 k výpadku spoja od zastávky Vstupný areál U. S. Steel smer Havlíčkova. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 14:55 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Vstupný areál U. S. Steel smer Havlíčkova. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...