Zmeny a obmedzenia v MHD

21.11.2022

VÝPADOK SPOJA 37

13:35 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 37 k výpadku spojov od zastávky: Važecká smer Napájadla: 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35 Napájadla smer Važecká: 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.11.2022

VÝPADOK SPOJA 18

13:27 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 18 k výpadku spojov od zastávky: Madridská smer Nová nemocnica: 13:27 Nová nemocnica smer Madridská  13:50 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.11.2022

VÝPADOK SPOJA 17

13:05 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 17 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Luník VIII. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 13:25 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Staničné námestie smer Luník VIII. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.11.2022

VÝPADOK SPOJA 71

10:52 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 71 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer KVP, kláštor. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 11:07 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer KVP, kláštor. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.11.2022

VÝPADOK SPOJA 10

10:02 📍 (10:09) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Pod Furčou smer Obchodné centrum Optima. Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 10 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer Obchodné centrum Optima. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 10:17 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Obchodné centrum Optima. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.11.2022

VÝPADOK SPOJA 18

08:45 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 18 k výpadku spoja od zastávky: Tesco, Džungľa smer Nová nemocnica: 9:25, 10:05 Nová nemocnica smer Tesco, Džungľa: 9:40, 10:20 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.11.2022

VÝPADOK SPOJA 27

08:40 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer Staničné námestie. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:55 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Staničné námestie. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.11.2022

VÝPADOK SPOJA 19

08:23 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 19 k výpadku spoja od zastávky Napájadla smer KVP, kláštor. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:38 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Napájadla smer KVP, kláštor. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.11.2022

VÝPADOK SPOJA 19

07:36 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 19 k výpadku spoja od zastávky KVP, kláštor smer Napájadla. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:47 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky KVP, kláštor smer Napájadla. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.11.2022

VÝPADOK SPOJA 27

07:34 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Madridská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:44 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Staničné námestie smer Madridská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.11.2022

VÝPADOK SPOJA 54

07:28 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 54 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer KVP, kláštor. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:48 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer KVP, kláštor. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.11.2022

VÝPADOK SPOJA 27

07:08 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer Staničné námestie. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:18 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Staničné námestie. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.11.2022

VÝPADOK SPOJA 12

07:05 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 12 k meškaniu spoja do 10 minút.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.11.2022

VÝPADOK SPOJA 27

06:52 📍 (07:01) AKTUALIZÁCIA: vozidlo zapojené od zastávky Tesco, Džungľa smer Madridská. Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Madridská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:04 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Staničné námestie smer Madridská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

21.11.2022

VÝPADOK SPOJA 12

06:40 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 12 k výpadku spoja od zastávky Kasárne, Kulturpark smer Podhradová. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:00 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Kasárne, Kulturpark smer Podhradová. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...