Zmeny a obmedzenia v MHD

16.10.2020

PORUCHA VOZIDLA NA LINKE 52

14:23 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 52 k meškaniu spoja do 15 minút od zastávky Dom umenia smer Krásna. Predpoklad trvania obmedzení do: 14:23 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Dom umenia smer Krásna. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

16.10.2020

PORUCHA VOZIDLA NA LINKE 52

14:07 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 52 k meškaniu spoja do 15 minút od zastávky Bosákova smer Nemocnica Šaca. Predpoklad trvania obmedzení do: 14:27 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Bosákova smer Nemocnica Šaca. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

16.10.2020

PORUCHA VOZIDLA NA LINKE 11

14:07 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 11 k výpadku spoja od zastávky Námestie osloboditeľov smer Luník IX, sídlisko. Predpoklad trvania obmedzení do: 14:47 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Námestie osloboditeľov smer Luník IX, sídlisko. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

16.10.2020

ŠKODOVÁ UDALOSŤ NA LINKE 34

11:09 Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linke 34 k výpadku spoja od zastávky OC Optima, dolný vstup smer KVP, kláštor. Predpoklad trvania obmedzení do: 11:24 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky OC Optima, dolný vstup smer KVP, kláštor. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

16.10.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV 17, 19

07:39 Z dôvodu zhustenej premávky dochádza na linke 17 a 19 k meškaniu spojov do 10 minút od zastávky Staničné námestie - obojsmerne. Predpoklad obmedzenia do 08:50. ? (08:32) AKTUALIZÁCIA: premávka je plynulá, spoje premávajú bez výraznejšieho meškania. Za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

16.10.2020

PORUCHA VOZIDLA NA LINKE 51

07:20 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 51 k výpadku spoja od zastávky Bruselská smer Námestie osloboditeľov. Predpoklad trvania obmedzení do: 07:28 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Bruselská smer Námestie osloboditeľov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

16.10.2020

PORUCHA VOZIDLA NA LINKE 72

06:41 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 72 k meškaniu spoja do 10 minút od zastávky Grunt smer Lingov. Predpoklad trvania obmedzení do: 06:51 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Grunt smer Lingov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

16.10.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV 19, 52, 54

05:46 Z dôvodu cudzej dopravnej nehody dochádza na linke 19, 52 a 54 k meškaniu spojov do 10 minút od zastávky Tepláreň smer Levočská a Tepláreň smer VSS, križovatka. Predpoklad obmedzenia do 07:30. ? (05:54) AKTUALIZÁCIA: na linke 54 dochádza k meškaniu spojov do 15 minút. ? (06:02) AKTUALIZÁCIA: dochádza k odklonu liniek 19 a 52 od zastávky Tepláreň smer Levočská po trase linky 54 - dochádza k dočasnému vynechaniu zastávky Bukovecká a Levočská. ? (06:06) AKTUALIZÁCIA: dochádza k odklonu liniek RA5, RA6, RA7 a RA8 zo sídliska Ťahanovce a Furča smer Vstupný areál U. S...

15.10.2020

VÝPADOK SPOJA 16

19:08 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 16 k výpadku spoja od zastávky OC Cassovia smer Staničné námestie.  Predpoklad trvania obmedzení do: 19:26 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky OC Cassovia smer Staničné námestie. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

15.10.2020

VÝPADOK SPOJA 27

16:18 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Madridská. Predpoklad trvania obmedzení do: 16:30 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Staničné námestie smer Madridská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

15.10.2020

VÝPADOK SPOJA 19

16:02 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 19 k výpadku spoja od zastávky Napájadla smer KVP, kláštor.  Predpoklad trvania obmedzení do: 16:14 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Napájadla smer KVP, kláštor. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

15.10.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV 28, 52

15:35 Z dôvodu zhustenej premávky dochádza na linkách 28, 52 v úseku Važecká- Tramínová/ Krásna k meškaniu spojov do 30 minút obojsmerne. Predpoklad trvania obmedzení: 17:00. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

15.10.2020

PORUCHA VOZIDLA NA LINKE 71

08:52 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 71 k výpadku spoja od zastávky Jakabov palác smer Lingov. Predpoklad trvania obmedzení do: 09:07 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Jakabov palác smer Lingov. ? (09:02) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa smer Lingov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

15.10.2020

ŠKODOVÁ UDALOSŤ NA LINKE 9

08:26 Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linke 3, 7 a 9 k meškaniu spojov do 15 minút od zastávky Važecká - obojsmerne. Predpoklad obmedzenia do 09:45. ? (08:38) AKTUALIZÁCIA: škodová udalosť odstránená. ? (08:41) AKTUALIZÁCIA: na linke 9 dochádza k výpadku spoja z dôvodu škodovej udalosti. ? (08:42) AKTUALIZÁCIA: na linke 3 a 7 dochádza k meškaniu spojov do 10 minút. ? (09:39) AKTUALIZÁCIA: premávka je plynulá, spoje premávajú bez výraznejšieho meškania. Za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

15.10.2020

ODKLON LINKY 18, 27, 36

07:26 Z dôvodu zhustenej premávky dochádza na linke 18, 27 a 36 k odklonu liniek zo sídliska Ťahanovce cez obec Ťahanovce. Z dôvodu odklonu liniek môže dochádzať k meškaniu spojov do 10 minút. Predpoklad obmedzenia do 08:30. ? (08:00) AKTUALIZÁCIA: odklon liniek zrušený. ? (08:02) AKTUALIZÁCIA: na dotknutých linkách môže ešte dochádzať k meškaniu spojov do 10 minút. ? (08:49) AKTUALIZÁCIA: premávka je plynulá, spoje premávajú bez výraznejšieho meškania. Za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...