Zmeny a obmedzenia v MHD

20.02.2021

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 36

17:05 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 36 k meškaniu spoja do 10 minút zo zastávky Starozagorská smer Madridská.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 17:32.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

20.02.2021

VÝPADOK SPOJA 9

15:37 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 9 k výpadku spoja zo zastávky Spoločenský pavilón smer Važecká.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 15:55.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

20.02.2021

VÝPADOK SPOJA 72

13:10 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 72 k výpadku spoja zo zastávky Lingov smer Grunt.  (13:18) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 13:30 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

20.02.2021

VÝPADOK SPOJA 14

11:56 Z dôvodu zablokovanej vozovky dochádza na linke 14 k výpadku spoja zo zastávky Horný Bankov smer Vodárenská. Autobus bude premávať, len po zastávku Čermeľ.  (12:02) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Čermeľ smer Vodárenská.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 12:30.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

19.02.2021

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 15

15:09 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 15 k meškaniu spoja do 10 minút zo zastávky Bosákova smer Obchodné centrum Cassovia.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 15:30.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

19.02.2021

VÝPADOK SPOJA 9

15:08 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 9 k výpadku spoja zo zastávky Spoločenský pavilón smer Havlíčkova. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 15:30.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

19.02.2021

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

15:00 Z dôvodu prác na ceste dochádza na daných linkách 10, 15, 17, 19, 20, 31, 32, 35, 52 k meškaniu spojov do 10 minút zo zastávky Palackého smer Bosákova.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 16:30.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

19.02.2021

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 32

12:28 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 32 k meškaniu spoja do 10 minút zo zastávky SOŠ automobilová smer Košická Nová Ves. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 12:47.  Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme.  ...

18.02.2021

VÝPADOK SPOJA 9

17:21 Z dôvodu dopravnej nehody dochádza na linke 9 k výpadku spoja zo zastávky Kino Družba smer Važecká.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 18:00.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

18.02.2021

VÝPADOK SPOJA 9

16:53 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 9 k výpadku spoja zo zastávky Spoločenský pavilón smer Havlíčkova.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 17:11.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

18.02.2021

VÝPADOK SPOJA 9

13:38 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 9 k výpadku spoja zo zastávky Važecká smer Havlíčkova.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 14:11.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

18.02.2021

VÝPADOK SPOJA 9

12:56 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 9 k výpadku spoja zo zastávky Havlíčkova smer Važecká.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 13:28.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

18.02.2021

VÝPADOK SPOJA 26

09:22 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 26 k výpadku spoja zo zastávky Vstupný areál U. S. Steel smer Nemocnica Šaca.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 09:28.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

17.02.2021

VÝPADOK SPOJA 6

14:25 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 6 k výpadku spoja zo zastávky Amfiteáter smer Nám. Maratónu mieru.  PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 14:29.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...