Zmeny a obmedzenia v MHD

24.11.2022

VÝPADOK SPOJA 37

13:35 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 37 k výpadku spojov od zastávky: Važecká smer Napájadla: 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35 Napájadla smer Važecká: 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.11.2022

VÝPADOK SPOJA 18

13:42 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 18 k výpadku spojov od zastávky: Madridská smer Nová nemocnica: 13:42, 14:57, 15:57, 16:57 Nová nemocnica smer Madridská: 14:05, 15:20, 16:20 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.11.2022

VÝPADOK SPOJA 55

13:07 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 55 k výpadku spojov od zastávky: Lingov smer Moskovská: 13:07, 14:22, 15:35 Moskovská smer Lingov: 13:55, 14:50 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.11.2022

VÝPADOK SPOJA 34

12:10 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 34 k výpadku spojov od zastávky: KVP, kláštor smer OC Optima, dolný vstup: 12:11, 13:11 OC Optima, dolný vstup smer KVP, kláštor: 12:39 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.11.2022

VÝPADOK SPOJA 10

10:37 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 10 k výpadku spoja od zastávky Obchodné centrum Optima smer Madridská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 10:52 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Obchodné centrum Optima smer Madridská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.11.2022

VÝPADOK SPOJA 10

09:59 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 10 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer Obchodné centrum Optima. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 10:14 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Obchodné centrum Optima. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.11.2022

VÝPADOK SPOJA 27

09:45 📍 (10:10) AKTUALIZÁCIA: upravené výpadky, zapojené náhradné vozidlo do linky 27 s odchodmi zo Staničného námestia: 11:22, 12:22 a z Madridskej: 10:55, 11:55 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 27 k výpadku spojov od zastávky: Staničné námestie smer Madridská: 09:52, 10:52, 11:52 Madridská smer Staničné námestie: 10:25, 11:25 12:25 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.11.2022

VÝPADOK SPOJA 72

08:57 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 72 k výpadku spoja od zastávky Grunt smer Lingov. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 09:12 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Grunt smer Lingov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.11.2022

VÝPADOK SPOJA 18

08:55 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 18 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer Nová nemocnica. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 09:15 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.11.2022

VÝPADOK SPOJA 17

08:49 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 17 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer Luník VIII. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 09:09 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer Luník VIII. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.11.2022

VÝPADOK SPOJA 34

08:25 📍 (09:41) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky KVP, kláštor smer OC Optima, dolný vstup. Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 34 k výpadku spojov od zastávky: KVP, kláštor smer OC Optima, dolný vstup: 08:26, 09:41 OC Optima, dolný vstup smer KVP, kláštor: 08:54 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.11.2022

VÝPADOK SPOJA 55

08:22 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 55 k výpadku spoja od zastávky Moskovská smer Lingov. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:42 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Moskovská smer Lingov. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.11.2022

VÝPADOK SPOJA 12

08:23 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 12 k výpadku spoja od zastávky Šebastovce smer Podhradová. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:53 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Šebastovce smer Podhradová. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.11.2022

VÝPADOK SPOJA 72

08:14 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 72 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer Grunt. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:29 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer Grunt. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.11.2022

VÝPADOK SPOJA 55

07:52 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 55 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer Moskovská. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:07 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer Moskovská. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...