Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

27.07.2023

NÁLEZ

 ČAS: 07:12 LINKA: 4 / 7 NÁJDENÝ PREDMET: bezkontaktná čipová karta KONTAKT: 055/6407407...

26.07.2023

NÁLEZ

 ČAS: 20:30 LINKA: 6 NÁJDENÝ PREDMET: vak KONTAKT: 055/6407407...

26.07.2023

NÁLEZ

 ČAS: 18:50 LINKA: 17 NÁJDENÝ PREDMET: ISIC KONTAKT: 055/6407407...

26.07.2023

NÁLEZ

ČAS: 10:34 LINKA: 2 / 6 NÁJDENÝ PREDMET: vrecúško KONTAKT: 055/6407407...

25.07.2023

NÁLEZ

ČAS: 20:12 LINKA: 3 NÁJDENÝ PREDMET: BČK KONTAKT: 055/6407407...

25.07.2023

NÁLEZ

ČAS: 18:20 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: BČK KONTAKT: 055/6407407...

25.07.2023

NÁLEZ

 ČAS: 15:35 📍 (15:55) AKTUALIZÁCIA: nález odovzdaný majiteľovi LINKA: 2 NÁJDENÝ PREDMET: ruksak KONTAKT: 055/6407407...

25.07.2023

NÁLEZ

ČAS: 10:44 LINKA: 1 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka KONTAKT: 055/6407407...

25.07.2023

NÁLEZ

ČAS: 07:30 LINKA: 1 NÁJDENÝ PREDMET: čierna ľadvinka KONTAKT: 055/6407407...

24.07.2023

NÁLEZ

ČAS: 10:20 LINKA: 15 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka KONTAKT: 055/6407407...

21.07.2023

NÁLEZ

ČAS: 15:35 LINKA: 1 / 3 NÁJDENÝ PREDMET: dáždnik KONTAKT: 055/6407407...

21.07.2023

NÁLEZ

ČAS: 10:13 LINKA: 36 NÁJDENÝ PREDMET: taška KONTAKT: 055/6407407...

20.07.2023

NÁLEZ

ČAS: 19:20 LINKA: 4 / 7 NÁJDENÝ PREDMET: dáždnik KONTAKT: 055/6407407...

20.07.2023

NÁLEZ

ČAS: 15:58 LINKA: 55 NÁJDENÝ PREDMET: čierny dáždnik KONTAKT: 055/6407407...

20.07.2023

NÁLEZ

ČAS: 15:15 LINKA: 15 NÁJDENÝ PREDMET: čierny dáždnik KONTAKT: 055/6407407...